Nasza propozycja szkoleń z Jira

Szkolenie Podstawy Jira. Transition Technologies PSC

 

Trening obejmuje wszystkie elementy oprogramowania Jira z perspektywy użytkownika końcowego. Dostarcza solidne podstawy dla użytkowników na różnych poziomach doświadczenia. Wyjaśnia najbardziej efektywne sposoby wykorzystania oprogramowania Jira. Daje przydatne wskazówki jak osiągnąć największe korzyści z funkcjonalności dostępnych "out of the box". Pokazuje też jak można rozszerzyć działanie programu dzięki dostępnym na Atlassian Marketplace aplikacjom.

Szkolenie Jira dla Administratorów. Transition Technologies PSC

Na tym szkoleniu uczestnicy nauczą się jak praktycznie organizować pracę z aplikacją Jira, poprzez wykonywanie najczęstszych zadań. Uczestnicy pracują na prawdziwych przykładach z życia, wcielają się w różne role, aby zrozumieć kto najczęściej wykonuje dane zadanie i dlaczego. Po tym szkoleniu uczestnicy poznają mechanizmy zarządzaniaśledzenia zgłoszeń zespołów oraz całych projektów. Trening obejmuje zadania, a także najlepsze praktyki, które każdy administrator powinien znać, instalując i utrzymując swoją instancję systemu Jira.

Szkolenie Przepływ pracy w Jira. Transition Technologies PSC

 

Obejmuje wszystkie funkcje administracyjne powiązane z tworzeniem, edycją oraz zarządzaniem przepływami pracy. Uczestnicy szkolenia poznają koncepcję przepływów pracy: schematy oraz terminologię. Staną się biegli w adaptacji oraz konfiguracji workflow, dostępnych w systemie Jira, do obecnego procesu biznesowego. Nauczą się korzystać z zaawansowanych funkcji workflows, tworzyć, wdrażać i testować obecne przepływy: warunki, walidacje, post-funkcje i inne właściwości. Będą projektować przepływy pracy pod najczęściej spotykane wymagania biznesowe, wykorzystując zaawansowane funkcje workflows.

-

Nasza propozycja szkoleń z Confluence

Szkolenie Podstawy Confluence. Transition Technologies PSC

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak gładko zacząć pracę z Confluence. Otrzymają informacje jak efektywnie zamieszczać treści oraz współpracować w zespole. Nauczą się jak poruszać się w hierarchicznej strukturze treści oraz zdobędą praktyczne umiejętności wykonując najpopularniejsze zadania w Confluence. Będą mogli tworzyć, edytować, formatować dokumenty zwane stronami, wstawiać pliki multimedialne, używać makr i blueprintów.

Szkolenie Confluence dla Administratorów. Transition Technologies PSC

Szkolenie dla Administratorów obejmuje zadania i najlepsze praktyki, jakie Administrator powinien znać, aby poprawnie skonfigurować i administrować systemem Confluence. Trening dostarcza cennych informacji jak zintegrować aplikacje Jira i Confluence, aby użytkownicy mogli płynnie korzystać z funkcji obu aplikacji.

 

Od uczestników tego szkolenia wymaga się znajomości podstaw obsługi systemu Confluence.

-

Szkolenia spersonalizowane

Jeśli potrzebujesz innego zakresu szkolenia prosimy o kontakt. Dostosujemy tematykę do Twoich potrzeb.

Formularz kontaktowy