Jira dla Administratorów

Przewiń w dół
W dół

Jira dla Administratorów - opis szkolenia

Szkolenie Jira dla Administratorów. Transition Technologies PSC

Na szkoleniu Jira dla Administratorów uczestnicy nauczą się jak praktycznie organizować pracę z narzędziem Jira, poprzez wykonywanie najczęstszych zadań. Uczestnicy pracują na prawdziwych przykładach z życia, wcielają się w różne role, aby zrozumieć kto najczęściej wykonuje dane zadanie i dlaczego. Po tym szkoleniu uczestnicy poznają mechanizmy zarządzania i śledzenia zgłoszeń zespołów oraz całych projektów. Trening obejmuje zadania oraz najlepsze praktyki, które każdy administrator powinien znać, instalując i utrzymując swoją instancję systemu Jira.

To szkolenie zostało stworzone dla managerów projektów w Jira, administratorów projektów, administratorów aplikacji, administratorów systemu. Od uczestników tego szkolenia wymagana jest znajomość podstaw systemu Jira.

-

 

Jira dla Administratorów - program szkolenia

Proponowana agenda szkolenia. Transition Technologies PSC

Przegląd produktu.

 

Tworzenie i praca z projektami.

 

Schematy zgłoszeń.

 

Zarządzanie użytkownikiem, grupą oraz rolą w projekcie.

 

Model bezpieczeństwa.

 

Zarządzanie dostępami i uprawnieniami.

 

Notyfikacje (powiadomienia).

 

Konfiguracja atrybutów zgłoszenia i jego widoku.

Konfigurowanie User Directory.

Budowanie i konfiguracja grup użytkowników, ról projektowych.

 

Konfiguracja Workflow.

 

Personalizowanie instancji.

 

Praca z rozszerzeniami.

 

Aktualizacja systemu Jira.

 

Dyskusja z instruktorem - best practices.

-

Zobacz nasze pozostałe szkolenia

Szkolenie Podstawy Jira. Transition Technologies PSC

Trening obejmuje wszystkie elementy oprogramowania Jira z perspektywy użytkownika końcowego. Dostarcza solidne podstawy dla użytkowników na różnych poziomach doświadczenia. Wyjaśnia najbardziej efektywne sposoby wykorzystania oprogramowania Jira. Daje przydatne wskazówki jak osiągnąć największe korzyści z funkcjonalności dostępnych "out of the box". Pokazuje też jak można rozszerzyć działanie programu dzięki dostępnym na Atlassian Marketplace aplikacjom.

Szkolenie Przepływ pracy w Jira. Transition Technologies PSC

Obejmuje wszystkie funkcje administracyjne powiązane z tworzeniem, edycją oraz zarządzaniem przepływami pracy. Uczestnicy szkolenia poznają koncepcję przepływów pracy: schematy oraz terminologię. Staną się biegli w adaptacji oraz konfiguracji workflow, dostępnych w systemie Jira, do obecnego procesu biznesowego. Nauczą się korzystać z zaawansowanych funkcji workflows, tworzyć, wdrażać i testować obecne przepływy: warunki, walidacje, post-funkcje i inne właściwości. Będą projektować przepływy pracy pod najczęściej spotykane wymagania biznesowe, wykorzystując zaawansowane funkcje workflows.

Szkolenie Podstawy Confluence. Transition Technologies PSC

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak gładko zacząć pracę z Confluence. Otrzymają informacje jak efektywnie zamieszczać treści oraz współpracować w zespole. Nauczą się jak poruszać się w hierarchicznej strukturze treści oraz zdobędą praktyczne umiejętności wykonując najpopularniejsze zadania w Confluence. Będą mogli tworzyć, edytować, formatować dokumenty zwane stronami, wstawiać pliki multimedialne, używać makr i blueprintów.

Szkolenie Confluence dla Administratorów. Transition Technologies PSC

Szkolenie dla Administratorów obejmuje zadania i najlepsze praktyki, jakie Administrator powinien znać, aby poprawnie skonfigurować i administrować systemem Confluence. Trening dostarcza cennych informacji jak zintegrować aplikacje Jira i Confluence, aby użytkownicy mogli płynnie korzystać z funkcji obu aplikacji.

Od uczestników tego szkolenia wymaga się znajomości podstaw obsługi systemu Confluence.

Formularz kontaktowy