Podstawy Jira

Przewiń w dół
W dół

Podstawy Jira - opis szkolenia

Szkolenie Podstawy Jira. Transition Technologies PSC

Szkolenie Podstawy Jira obejmuje wszystkie elementy oprogramowania Jira z perspektywy użytkownika końcowego. Dostarcza solidne podstawy dla użytkowników na różnych poziomach doświadczenia. Wyjaśnia najbardziej efektywne sposoby wykorzystania oprogramowania Jira. Daje przydatne wskazówki jak osiągnąć największe korzyści z funkcjonalności dostępnych "out of the box". Pokazuje też jak można rozszerzyć działanie programu dzięki dostępnym na Atlassian Marketplace aplikacjom.

To szkolenie jest zaprojektowane dla osób zaczynających swoją pracę z Jira, dla menadżerów projektów, produktów oraz ich administratorów.

-

Podstawy Jira - program szkolenia

Proponowana agenda szkolenia. Transition Technologies PSC

Czym jest Jira?

Główne założenia systemu Jira.

Podstawowe użycie systemu.

Przypisywanie ról.

Zarządzanie zgłoszeniami.

Workflow (wprowadzenie).

Wyszukiwanie zgłoszeń.

Filtry i subskrypcje.

Praca z Dashboardami.

Rozszerzenia systemu Jira.

Efektywne wykorzystanie systemu Jira.

Integracja Jira i Confluence.

Dyskusja z Instruktorem.

-

Czynności, których się nauczysz

Szczegółowy program szkolenia. Tranition Technologies PSC

Tworzenie zgłoszeń w Jira i praca z nimi (workflow).

Monitorowanie i wyszukiwanie zgłoszeń.

Zapisywanie wyników wyszukiwania i upraszczanie statusów zgłoszeń.

Łączenie wielu zgłoszeń w jedną operację, dostosowanie do zmian w wymaganiach biznesowych.

Kategoryzacja zgłoszeń w Jira.

Koordynacja wersjonowania produktu.

Dodawanie załączników.

Przeprowadzanie masowych operacji.

Linkowanie zgłoszeń.

Wyszukiwanie zgłoszeń.

Zachowywanie wyników wyszukiwania do późniejszego wykorzystania.

Ustawianie osobistego pulpitu (dashboard).

-

Zobacz nasze pozostałe szkolenia

Szkolenie Jira dla Administratorów. Transition Technologies PSC

Na tym szkoleniu uczestnicy nauczą się jak praktycznie organizować pracę z aplikacją Jira, poprzez wykonywanie najczęstszych zadań. Uczestnicy pracują na prawdziwych przykładach z życia, wcielają się w różne role, aby zrozumieć kto najczęściej wykonuje dane zadanie i dlaczego. Po tym szkoleniu uczestnicy poznają mechanizmy zarządzaniaśledzenia zgłoszeń zespołów oraz całych projektów. Trening obejmuje zadania, a także najlepsze praktyki, które każdy administrator powinien znać, instalując i utrzymując swoją instancję systemu Jira.

Szkolenie Przepływ pracy w Jira. Transition Technologies PSC

Obejmuje wszystkie funkcje administracyjne powiązane z tworzeniem, edycją oraz zarządzaniem przepływami pracy. Uczestnicy szkolenia poznają koncepcję przepływów pracy: schematy oraz terminologię. Staną się biegli w adaptacji oraz konfiguracji workflow, dostępnych w systemie Jira, do obecnego procesu biznesowego. Nauczą się korzystać z zaawansowanych funkcji workflows, tworzyć, wdrażać i testować obecne przepływy: warunki, walidacje, post-funkcje i inne właściwości. Będą projektować przepływy pracy pod najczęściej spotykane wymagania biznesowe, wykorzystując zaawansowane funkcje workflows.

Szkolenie Podstawy Confluence. Transition Technologies PSC

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak gładko zacząć pracę z Confluence. Otrzymają informacje jak efektywnie zamieszczać treści oraz współpracować w zespole. Nauczą się jak poruszać się w hierarchicznej strukturze treści oraz zdobędą praktyczne umiejętności wykonując najpopularniejsze zadania w Confluence. Będą mogli tworzyć, edytować, formatować dokumenty zwane stronami, wstawiać pliki multimedialne, używać makr i blueprintów.

Szkolenie Confluence dla Administratorów. Transition Technologies PSC

Szkolenie dla Administratorów obejmuje zadania i najlepsze praktyki, jakie Administrator powinien znać, aby poprawnie skonfigurować i administrować systemem Confluence. Trening dostarcza cennych informacji jak zintegrować aplikacje Jira i Confluence, aby użytkownicy mogli płynnie korzystać z funkcji obu aplikacji.

 

Od uczestników tego szkolenia wymaga się znajomości podstaw obsługi systemu Confluence.

Formularz kontaktowy