figure
figure icon figure icon figure icon

Aplikacja Rozszerzonej Rzeczywistości w codziennej pracy inspektorów jednostki certyfikującej

Aplikacja Rozszerzonej Rzeczywistości w codziennej pracy inspektorów jednostki certyfikującej

O firmie UL

Underwriters Laboratories Inc. (UL) to największe i najbardziej znane, niezależne laboratorium non-profit z siedzibą w Northwoods, Illinois w Chicago, zajmujące się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, od bezpieczeństwa produktów konsumenckich, przemysłowych, sprzętu medycznego, odnawialnych źródeł energii, baterii, oprogramowania komputerowego, transakcji internetowych, transakcji bankowych, po bezpieczeństwo związane z materiałami wykorzystywanymi w produkcji mebli, odzieży, składu żywności czy czystości wody pitnej. Firma posiada 125’cio letnią historię bezpośredniej współpracy z organizacjami rządowymi, jak i kluczowymi producentami na rynkach światowych.

 

UL przeprowadza testy bezpieczeństwa i jakości oraz zapewnia kontynuację kontroli produktu podczas całego cyklu życia produktu. Laboratorium zapewnia pełne spektrum usług oceny zgodności i jakości producentom oraz innym organizacjom. Wspomaga także organy jurysdykcyjne i lokalne władze, oferuje konsumentom materiały edukacyjne. UL pracuje także nad wzmocnieniem systemów bezpieczeństwa na całym świecie.

 

Ponadto firma zapewnia kompleksowe usługi testów diagnostycznych w obszarach takich jak: testy ogniowe, testowanie urządzeń medycznych, usługi EPH (sprzęt gastronomiczny, certyfikacja wody pitnej, sprzęt hydrauliczny), audio/video, elektronika domowa, źródłowe usługi weryfikacji i inspekcji, komponenty i układy pojazdów elektrycznych, testowanie i certyfikacja EMC, usługi branży sprzętu informatycznego (ITE), oraz usługi branży telekomunikacyjnej. Firma przeprowadza testy w wymienionych obszarach w celu weryfikacji czy testowane produkty spełniają normy ustalone przez inżynierów UL, w porównaniu z danymi pochodzącymi od producentów i użytkowników produktów. Ponadto firma testuje produkty pod kątem zgodności z normami określonymi przez podmioty zewnętrzne.

Wyzwania i potrzeby

Głównym celem firmy UL było usprawnienie pracy swoich specjalistów w zakresie:

 

Wewnętrznie:

 

 • otrzymywania kontekstowych informacji na temat zleceń audytów/inspekcji, dokumentacji projektowej, prezentacji kontekstowych informacji o komponentach, zamiennikach, parametrach kluczowych produktów i ich komponentów;
 • usprawnienia w lokalizowaniu komponentów zwłaszcza w złożonych, skomplikowanych produktach, polegające na dostarczeniu diagramów, schematów, zdjęć z oznaczeniami elementów, instruktażowych filmów wideo, modeli 3D z animacją, obrazujących specyficzny element poddany inspekcji;
 • wsparcia w postaci informacji koniecznych do weryfikacji procesów oraz informacji o testach do wykonania, kalibracji urządzeń testujących dla konkretnych produktów;
 • budowania bazy wiedzy: zbierania informacji o tym, co dokładnie zostało sprawdzone, z jaką częstotliwością, by w bardziej wydajny sposób zarządzać zleceniami inspekcji;

 

Rozszerzona Rzeczywistość a jednostka certyfikująca

Zewnętrznie:

 

 • polepszenia komunikacji z klientami, firmami produkcyjnymi, wykonującymi zlecenia produkcji;
 • zapewnienia transparentności działań, w tym listy komponentów/procesów poddanych inspekcji;
 • przyspieszenia dostarczania raportów inspekcji dla firm produkcyjnych;

Zastosowane rozwiązania

Przeprowadzony projekt pilotażowy został oparty o system składający się z dwóch komponentów:

 

Platforma ThingWorx jako element do:

 

 • tworzenia definicji struktur produktów, ich komponentów, parametrów krytycznych;
 • tworzenia definicji procesów inspekcji;
 • określania współczynnika ryzyka, opartego o wpływ na bezpieczeństwo użytkowania produktów;
 • analizowania wyników i tworzenia raportów z przeprowadzonych inspekcji;
 • zbierania i prezentowania informacji o niezgodnościach dotyczących sprawdzanych produktów i/lub ich komponentów;

 

Aplikacja Vuforia Studio/Vuforia View jako rozwiązanie dedykowane dla urządzeń mobilnych dla specjalistów wykonujących audyty/inspekcje.

 

Rozwiązanie pozwala na:

 • pobieranie i prezentowanie inspektorowi zadań do wykonania podczas inspekcji;
 • prezentowanie parametrów weryfikowanych komponentów/testów oraz w trybie rozszerzonej rzeczywistości;
 • daje dodatkowe możliwości ułatwiające znalezienie lokalizacji sprawdzanych komponentów;

Osiągnięte rezultaty i korzyści programu pilotażowego

Poniżej przedstawiono podsumowanie wyników i uwag użytkowników, biorących udział w projekcie pilotażowym:

 

Zaproponowane rozwiązanie do przeprowadzania inspekcji w nowym narzędziu jest intuicyjne oraz łatwe w użyciu, nie wymagało dedykowanego szkolenia. Dodatkowo użytkownicy doceniają posiadanie dedykowanej instrukcji krok po kroku, która przeprowadza ich przez całą inspekcję. Inspektorzy wyrazili chęć, aby w przyszłości wizualizować sprawdzany produkt za pomocą technologii rozszerzonej rzeczywistości oraz zastosowania automatycznego dokumentowania wyników inspekcji i tworzenia listy niezgodności. Docenili możliwość podziału komponentów na krytyczne i niekrytyczne względem bezpieczeństwa.

 

augmented reality w jednostce certyfikującej

Można zatem wymienić następujące korzyści:

 

 • Skrócenie czasu przeprowadzania inspekcji dzięki instrukcjom krok po kroku, które zawierają wszystkie niezbędne dane;
 • Tworzenie cyfrowych bliźniaków produktów jako modeli 3D, które podczas inspekcji pozwalają na szybkie zlokalizowanie sprawdzanych komponentów, co znacznie wpływa na skrócenie czasu inspekcji;
 • Digitalizacja wyników procesu inspekcji, dzięki czemu w prosty i szybki sposób powstaje raport z przeprowadzonego audytu oraz lista wykrytych niezgodności. Raporty te z kolei służą jako wsad do komunikacji w celu usunięcia wykrytych niezgodności u audytowanych podmiotów;
 • Możliwość stworzenia jednej bazy wiedzy, co umożliwia wydajne i sprawne zarządzanie definicjami i zleceniami inspekcji.

 

UL underwriters laboratories

Branża Jednostka certyfikująca
Wykorzystane produkty / usługi: Rozszerzona Rzeczywistość
© Copyright PSC 2021. All right reserved