System do zarządzania operacyjnego kluczowymi procesami biznesowymi w transporcie morskim dla wiodącego operatora liniowego klasy Roll-on Roll-off.

Naszym klientem jest operator liniowy klasy Roll-on Roll-off (Ro-Ro, pol. „Ładunki toczne”), działającym pod banderą Stanów Zjednoczonych Ameryki, świadczącym usługi liniowe w handlu międzynarodowym. Firma zapewnia transport między innymi ciężkich pojazdów, helikopterów i innego sprzętu dla rządu USA i jego różnych agencji. Transportuje również sprzęt rolniczy i budowlany dla krajów rozwijających się, ładunki transportowe Federal Transit Administration, ładunki preferencyjne dla USA Export-Import Bank oraz inne przesyłki komercyjne klasy Ro-Ro. Klient jest częścią U.S. Government’s Voluntary Intermodal Sealift Program (VISA) rządu USA i jest zaangażowany w zaspokajanie potrzeb Departamentu Obrony w czasie pokoju lub w czasie krajowej sytuacji kryzysowej. Wszystkie statki operatora są objęte umową w programie bezpieczeństwa morskiego (MSP).

Cel

Klient zdecydował się na współpracę z Transition Technologies PSC, ponieważ nawiązaliśmy relacje na poziomie partnerskim i mogliśmy zagwarantować stabilną, długoterminową współpracę. TT PSC wykazało wysokie zaangażowanie w transparentnej komunikacji na poziomie ustaleń zasad współpracy; co umożliwiło klientowi podjęcie realizacji projektów z wykorzystaniem modelu outsourcingu prac R&D, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo własności intelektualnej, transparentność komunikacji i stabilność dostarczanych rezultatów. Do realizacji projektu został utworzony zespół, składający się z wykwalifikowanych specjalistów, w porozumieniu z klientem.
Zespół Transition Technologies PSC podjął się ogromnego wyzwania budowy od podstaw innowacyjnie zintegrowanego systemu do zarządzania operacyjnego, kluczowymi procesami biznesowymi w transporcie morskim określonego typu – Roll on Roll off.

Kluczowym wyzwaniem było zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie transportu morskiego o ściśle określonym typie – „Roll on Roll off” – zorientowanym na przewożenie ładunków tocznych i pojazdów (samochodów osobowych, ciężarówek, sprzętu wojskowego lub wagonów kolejowych). Na tej podstawie został zaprojektowany i stworzony innowacyjny system, integrujący w optymalny sposób wyżej wymienione aspekty procesów biznesowych.

 

W szczególności, prace prowadzone były w celu zdobycia wiedzy i znalezienia nowych metod tworzenia optymalnego harmonogramu wielu morskich obiektów transportowych, będących w ciągłym ruchu, w kontekście planowania konkretnych przemieszczeń transportowych (tzw. podróży). Dodatkowo w ramach projektu wymagane było opracowanie optymalnego dopasowania cyklu życia ładunku do wymagań rynkowych przy wykorzystaniu wyżej wymienionego sposobu harmonogramowania (np. wymagane jest jak najszybsze przemieszczenie znacznej ilości pojazdów wojskowych specjalnego przeznaczenia między kontynentami, przy jak najmniejszej liczbie przeładowań między obiektami transportowymi oraz przy zachowaniu minimalnego wpływu na ruchy transportowe pozostałych obiektów transportowych i ładunków zarejestrowanych w systemie).

Założenia i zastosowane rozwiązanie

Od początku załeżeniem projektu było napisanie nowego systemu od podstaw – tzw. „greenfield implementation”. Klient przeprowadził analizę istniejących rozwiązań względem swoich najlepszych praktyk i to potwierdziło, że najlepszym rozwiązaniem będzie stworzenie innowacyjnego produktu od podstaw, który miał być zoptymalizowany pod względem funkcjonalnym, tak żeby zwiększyć wydajność operacyjną użytkowników. Transition Technologies PSC skompletował mały zespół, składający się z wykwallifikowanych specjalistów, których praca zorganizowana była w metodologii SCRUM. Zespół developerski miał pełną autonomię w projektowaniu systemu, który realizował wymagania dostarczane i opracowane przez „Product Owner’a” po stronie klienta. Pozwoliło to na bardzo sprawne dostarczanie kolejnych iteracji produktu do wglądu dla kluczowych użytkowników systemu.

Aby zrealizować cel projektu zaimplementowano system oparty o centalną bazę danych i dwie aplikacje klienckie. Są to aplikacje typu desktop realizujące funkcję tzw. grubego klienta, implementującego znaczną większość logiki biznesowej. Jedną z nich jest aplikacja służąca do konfiguracji, administracji i zarządzania tabelami referencyjnymi – Config Ocean. Drógą z nich jest aplikacja, której użytkownikami są osoby obsługujące główne procesy operacji biznesowych w firmie.


Prowadzone prace obejmują zakresem następujące procesy biznesowe:

• Planowanie i harmonogramowanie podróży, obejmujące wiele obiektów transportowych w firmie.

• Zarządzanie cyklem życia ładunku od rezerwacji po dostawę do odbiorcy.

• Zarządzanie dokumentacją przewozową i automatyczną wyceną świadczonych usług.
 

Procesy te są ze sobą zintegrowane licznymi regułami biznesowymi, które swoją genezę mają w standardach i regulacjach międzynarodowych transportu morskiego.
Dodatkowo szczególną uwagę poświęcono na zaprojektowanie i wdrożenie unikalnego interfejsu użytkownika, który w innowacyjny sposób optymalizuje ergonomię obsługi zaimplementowanych procesów i funkcjonalności.
Całość systemu została zrealizowana przy pomocy technologii Microsoft w tym MSSQL, .NET z dodakiem technologii DevExpress WPF i wirtualizacji Citrix.

Rezultat

Wdrożony system zastępuje dotychczasowe rozwiązania stosowane przez klienta do realizacji wymienionych kluczowych procesów biznesowych przy znacznie niższych kosztach niż implementacja innych rozwiązań rynkowych, których w praktyce nigdy nie dałoby się tak zoptymalizować, aby zrealizować te procesy w takim stopniu, jaki osiągnięto w ramach pracy nad opisywanym projektem. Zaimplementowany system będzie rozwijany w celu realizacji procesów obsługujących transport lądowy oraz w celu wdrożenia w innych wiązanych z klientem firm transportowych jako standard oprogramowania do obsługi transportu.
 
Klient docenił rolę Transition Technologies PSC jako przewodnikowi po technologiach i zaufał zespołowi w wyborze odpowiednich technologii do realizacji projektu. Wypracowane zasady współpracy umożliwiły sprawną komunikację projektową z użyciem bezpiecznych kanałów wymiany danych z klientem i regularnie monitorowany postęp prac. Klient był w stanie zwinnie sterować kierunkiem rozwoju projektu, co było niezmiernie ważne do osiągnięcia zamierzonych celów.

Branża Transport morski
Wykorzystane produkty / usługi: R&D Augmentation & Outsourcing
Kontakt

Transition Technologies PSC Sp. z o.o.
Polska, Łódź 90-361, ul. Piotrkowska 276
NIP 729-271-23-88

tel.: +48 42 664 97 20
fax: +48 42 664 97 30

office@ttpsc.com