Cloud Computing and Nature Concept

Wdrożenie dla światowego producenta elektroniki

Projekt cPLM dla holenderskiego producenta elektroniki użytkowej był dla nas pierwszym kontaktem z chmurą AWS na tak szeroką skalę. To tutaj szlifowaliśmy naszą wiedzę i zbieraliśmy doświadczenie związane z chmurą publiczną Amazona.

Ogromnym wyzwaniem był fakt, że klient traktował AWS jako data center dla swojego głównego projektu PLM, sam Windchill natomiast pod względem architektury jest zdecydowanie aplikacją monolityczną. Musieliśmy stworzyć i dostosować niezawodne rozwiązanie klastrowe, które zapewniło by High Availability dla serwerów Produkcyjnych oraz serwerów QA. Mimo początkowych problemów z synchronizacją udało się tego dokonać i już ponad 5 lat serwer produkcyjny działa niezawodnie.

Kolejnym utrudnieniem był fakt braku ekspertów w dziedzinie AWS – po stronie klienta była to tylko jedna osoba. Stąd początkowe problemy przy administracji i zarządzaniu infrastrkturą wewnątrz chmury AWS. Zarządzanie backupami i revertami znacząco ułatwił nam tool Control Tower napisany po to, żebyśmy mogli wdrożyć Continuous Integration zautomatyzować deploymenty maszyn.

Do tego wszystkiego w pewnym momencie dołączyły problemy z kosztami instrastruktury, które stały się dla naszego klienta nie do zaakceptowania. Odpowiedzią na ten problem był nasz produkt AWSome Portal, który połączył możliwości Control Tower z optymalizacją kosztową -autoshutdown nieużywanych instancji na podstawie logów Apache oraz schedulowane auto-start/auto-stop. Oprócz własnych narzędzi stworzonych na potrzeby projektu TTPSC było odpowiedzialne za Infrastructure Management oraz wdrażanie praktyk DevOps w ramach zespołu System Team.