_Cookies

Spis treści

§1 Definicje

§2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

§3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookie

§4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

§5 Jak wyłączyć przechowywanie i obsługę „cookies” w przeglądarce?

§1 Definicje

 1. Administrator – oznacza firmę Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000930989, posiadającą NIP 7292712388, Regon: 365249538, kapitał zakładowy w wysokości 1 468 800,00 zł, opłacony w całości, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie ttpsc.pl.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, który korzysta z Serwisu.

§2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 2. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
 3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu Użytkownika Serwisu Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

Administrator wykorzystuje następujące typy Cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania (ręcznego lub przez przeglądarkę na podstawie okresu zawartego w pliku Cookies). Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

c) Cookies techniczne: pozwalają w sposób prawidłowy działać Serwisowi;

 

Nazwa pliku domena opis czas
ct_pointer_data, ct_timezone, apbct_timestamp, apbct_site_landing_ts, apbct_page_hits, apbct_cookies_test, ct_sfw_pass_key, ct_checkjs, ct_ps_timestamp, ct_fkp_timestamp,  apbct_visible_fields ttpsc.com Te pliki cookie są ustawiane przez wtyczkę CleanTalk. CleanTalk – służy do zapobiegania spamowi w naszych komentarzach i formularzach oraz działa jako kompletne rozwiązanie antyspamowe i zapora sieciowa dla tej witryny. sesja
__cfduid .clutch.co Plik cookie z widgetu Cluch zaimplementowanego na naszej stronie. Jest używany przez usługi CDN, takie jak CloudFare, do identyfikowania poszczególnych klientów korzystających ze wspólnego adresu IP i stosowania ustawień zabezpieczeń na podstawie poszczególnych klientów. Nie odpowiada żadnemu identyfikatorowi użytkownika w aplikacji internetowej i nie przechowuje żadnych danych osobowych. 1 miesiąc
__cfduid .freegeoip.live Umożliwia zapamiętywanie wyboru języka dla strony internetowej oraz kraju użytkownika. Plik cookie jest używany przez usługi CDN, takie jak CloudFare, do identyfikowania poszczególnych klientów korzystających ze wspólnego adresu IP i stosowania ustawień zabezpieczeń na podstawie poszczególnych klientów. Nie odpowiada żadnemu identyfikatorowi użytkownika w aplikacji internetowej i nie przechowuje żadnych danych osobowych. 1 miesiąc

 

d) Cookies funkcjonalne: pozwalają zapamiętać preferowane przez Użytkownika funkcjonalności Serwisu.

 

Nazwa pliku domena opis czas
pll_language ttpsc.com Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę Polylang dla witryn opartych na WordPressie. Plik cookie przechowuje kod języka ostatnio przeglądanej strony. 1 rok
lang .ads.linkedin.com Ten plik cookie służy do przechowywania preferencji językowych użytkownika w celu wyświetlania treści w tym zapisanym języku podczas następnej wizyty użytkownika na stronie internetowej (LinkedIn). sesja
bcookie .linkedin.com Ten plik cookie jest ustawiany przez LinkedIn. Celem pliku cookie jest umożliwienie funkcjonalności LinkedIn na stronie. 2 lata
lidc .linkedin.com Ten plik cookie jest ustawiany przez LinkedIn i używany do routingu. 1 dzień
lang .linkedin.com Ten plik cookie jest ustawiany przez LinkedIn. Ten plik cookie służy do przechowywania preferencji językowych użytkownika w celu wyświetlania treści w tym zapisanym języku podczas następnej wizyty użytkownika na stronie internetowej. sesja

 

e) Cookies marketingowe: pozwalają na dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań oraz stosowanie Cookies innych podmiotów związanych z mediami społecznościowymi.

 

Nazwa pliku domena opis czas
test_cookie .doubleclick.net Ten plik cookie jest ustawiany przez doubleclick.net. Celem pliku cookie jest sprawdzenie czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie. 15 minut
_fbp .ttpsc.com Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebooka w celu dostarczania reklam, gdy znajdują się na Facebooku lub platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka po odwiedzeniu tej witryny. 3 miesiące
bscookie .www.linkedin.com Ten plik cookie jest plikiem cookie z identyfikatorem przeglądarki ustawionym przez przyciski udostępniania LinkedIn i tagi reklam. 2 lata
fr .facebook.com Plik cookie jest ustawiany przez Facebook w celu wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam oraz mierzenia i ulepszania reklam. Plik cookie śledzi również zachowanie użytkownika w Internecie na stronach, które mają piksel Facebooka lub wtyczkę społecznościową Facebooka. 3 miesiące
UserMatchHistory .linkedin.com Linkedin – Służy do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych w celu prezentowania odpowiednich reklam w oparciu o preferencje odwiedzającego. 1 miesiąc

 

f) Cookies analityczne: pozwalają mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możliwe jest poprawienie działalności Serwisu.

 

Nazwa pliku domena opis czas
_gcl_au .ttpsc.com Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do zrozumienia interakcji użytkownika z witryną. 3 miesiące
_ga .ttpsc.com Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji, kampanii i śledzenia użytkowania witryny w celu sporządzenia raportu analitycznego witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo i przypisują losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych odwiedzających. 2 lata
_gid .ttpsc.com Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego na temat tego, jak działa strona internetowa. Gromadzone dane obejmują liczbę odwiedzających, źródło, z którego pochodzą oraz odwiedzone strony w formie anonimowej. 1 dzień
_hjFirstSeen .ttpsc.com Ten plik cookie jest ustawiany przez Hotjar do przechowywania anonimowych statystyk. 30 minut
gaVisitorUuid .ttpsc.com Getresponse, Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników w serwisie. Używane do wewnętrznej analizy strony internetowej. 1 rok
_gat_gtag_UA_157430099_1 .ttpsc.com Google Analytics – służy do analizy nawyków przeglądania użytkowników, przepływu, źródła i innych informacji. 1 minuta
_gat_UA-81022461-7 .ttpsc.com Plik cookie Google Analytics do ograniczania liczby żądań. 1 minuta
AnalyticsSyncHistory .linkedin.com LinkedIn – Służy do przechowywania informacji o czasie, w którym miała miejsce synchronizacja z plikiem cookie lms_analytics dla użytkowników w wyznaczonych krajach. 1 miesiąc
_hjid .ttpsc.com Ten plik cookie jest ustawiany przez Hotjar. Ten plik cookie jest ustawiany, gdy klient po raz pierwszy trafia na stronę ze skryptem Hotjar. Służy do utrwalania losowego identyfikatora użytkownika, unikalnego dla tej witryny w przeglądarce. Zapewnia to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt w tej samej witrynie będzie przypisywane temu samemu identyfikatorowi użytkownika. 1 rok
_hjAbsoluteSessionInProgress .ttpsc.com Ten plik cookie jest ustawiany przez Hotjar do przechowywania unikalnych wizyt. 30 minut
_hjIncludedInPageviewSample .ttpsc.com Ten plik cookie służy do informowania Hotjar, czy odwiedzający jest objęty próbkowaniem danych określonym przez limit odsłon Twojej witryny. 30 minut

§3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookie

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:
  a) Konfiguracji serwisu:– rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
  – rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  b) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  c) Analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  d) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  a) Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
  b) Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].

§4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 4. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą mieć wpływ na dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Serwisu, np. poprzez ich ograniczenie.

§5 Jak wyłączyć przechowywanie i obsługę „cookies” w przeglądarce?

 1. Za obsługę i przechowywanie Cookies odpowiedzialna jest bezpośrednio przeglądarka internetowa z jakiej korzystasz. Standardowo przeglądarki mają włączoną funkcję obsługi i przechowywania „cookies” (ciasteczek).
 2. Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie Cookies, możesz wyłączyć tą funkcję w opcjach przeglądarki internetowej, zmieniając ustawienia dotyczące przechowywania przez nią ciasteczek.
 3. W przeglądarce Mozilla Firefox: w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
 4. W przeglądarce Microsoft Internet Explorer: w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
 5. W przeglądarce Google Chrome: w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
 6. W przeglądarce Opera: przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
 7. W przeglądarce Apple Safari: w menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.
 8. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach: każdy model telefonu, tabletu czy innego urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji urządzenia na stronie internetowej producenta.
 9. Informacje na temat plików Cookies najczęściej znajdziesz też w sekcji „Pomoc” w menu Twojej przeglądarki internetowej. Gdybyś nie znalazł informacji na ten temat, zapytaj bezpośrednio producenta, lub firmy w której zakupiłeś to urządzenie.

Więcej informacji znajdziesz na stronach producentów przeglądarek np.:

 1. Google Chrome
 2. Mozilla Firefox 
 3. Microsoft Edge

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się