figure
 • PTC Partner Network logo
 • Rockwell Automation logo
 • ESAB logo
 • Gentherm logo
 • Microsoft Gold logo
 • Atlassian Solution Partner logo
 • AWS partner network
 • Microsoft Partner logo
 • Microsoft Azure Certified

ASSET monitoring

Wykorzystanie IIoT i analizy do monitorowania stanu zasobów może pomóc w osiągnięciu optymalnego czasu pracy krytycznych zasobów. W szczególności te 82 procent zasobów, które mają przypadkowy przebieg awarii. IIoT daje możliwość znaczącej poprawy wydajności operacyjnej dzięki większej niezawodności, automatyzacji procesów biznesowych, a nawet zmianom o charakterze przekształceniowym.

Dostarczanie operatorom na hali produkcyjnej danych dotyczących poszczególnych zasobów w celu zapewnienia w czasie rzeczywistym widoczności wydajności, stanu i ogólnego wykorzystania zasobów.

 • Podłączanie urządzeń
 • Przechowywanie danych
 • Agregacja danych

ThingWorx integruje dane z czujników, aplikacji i systemów firm zewnętrznych w celu dostarczania kompletnych i dopasowanych do potrzeb informacji. Poprzez monitorowanie podłączonych systemów i urządzeń, ThingWorx pozwala użytkownikom na korzystanie z danych IoT w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mają dostęp do danych, mogą je przeglądać i udostępniać w celu oceny stanu systemu, wykrywania anomalii i udzielania skutecznych wskazówek pracownikom serwisu.

Możliwości:

 • Połącz się i monitoruj wiele rodzajów zasobów za pomocą jednej aplikacji. Zapewni Ci to rozwiązanie elastyczne i łatwe w użyciu.
 • Monitoruj zasoby w czasie rzeczywistym i otrzymuj powiadomienia w celu śledzenia statusu i sposobu użytkowania. Zredukuj czas przestoju, planując konserwację z wykorzystaniem danych w czasie rzeczywistym.
 • Ustawiaj alerty na podstawie własnych zdefiniowanych parametrów. W ten sposób właściwa osoba zawsze otrzyma na czas niezbędne informacje.
 • Użyj szczegółowego przeglądu trendów, aby ułatwić rozwiązywanie problemów. Przejrzyście informuj o tym, jaki jest problem i jak go jak najszybciej rozwiązać.
 • Integracja z systemami zewnętrznymi w celu planowania działań konserwacyjnych. Łatwa i szybka integracja z dowolnym systemem na świecie.

Korzyści:

arrow icon

Zwiększenie wykorzystania aktywów

tools icon

Poprawa średniego czasu trwania naprawy

arrow icon

Ograniczenie planowanych i nieplanowanych przestojów

chart icon

Increase revenue

cash icon

Decrease operating cost

cog icon

Increase asset efficiency

Business goals
asset monitoring circles
Value driver
Reduction in unplanned downtime
percent chart
Reduction in cycle time
percent chart
Reduction in energy cost
percent chart
Expected operational outcomes

Rozwiązywanie problemów:

Brak widoczności w czasie rzeczywistym:
Brak informacji w czasie rzeczywistym o krytycznych procesach ogranicza możliwość reagowania na zmiany jakościowe, produkcyjne i kadrowe.

Niespójna wydajność:
Zmiany w zasobach i wynikach pracowników stwarzają problemy w zarządzaniu wydajnością.

Ograniczona łączność:
Liderzy mają trudności z zapewnieniem właściwego przepływu informacji i dostarczaniem osobom decyzyjnym odpowiednich danych w czasie rzeczywistym.

Dla jakich branży?

automotive icon

Automotive

mining icon

Mining Services

pharma icon

Pharmaceutics

plastic icon

Plastic processing

machinery icon

Machinery

tobacco icon

Tobacco

vert systems icon

Vertical transport systems

chemistry icon

Chemistry

printing icon

Printing

aviation icon

Aviation

Jak zacząć?

We start with projects based on value Proof of Value

Business Justification Choice of one use case

Plan and roadmap

Asset Monitoring graphic
Discovery workshops Project work breakdown
ROI
Implementation of the project first phase PoV
Feedback
End of PoV
Plan
Implementation of pilotage for the second area

Analysis of business needs, identification of use cases

Review of results. Validation of benefits with end users. Confirmation / correction of change of case / area

Business benefits

Design Workshop

Feedback and decision workshop

Zapraszamy do współpracy!

Jako TT PSC, jesteśmy partnerem PTC od ponad 15 lat. Ta amerykańska firma jest niekwestionowanym liderem rozwiązań IoT dla przemysłu. Jesteśmy nie tylko integratorem, ale także centrum badawczo-rozwojowym i kompetencyjnym. Nasze doświadczenie potwierdza status partnera firmy PTC oraz długoterminowa współpraca z firmą Rockwell Automation. Nasze portfolio jest pełne udanych wdrożeń IoT i AR dla przemysłu na całym świecie. Pomożemy Ci w wyborze odpowiednich narzędzi, funkcjonalności i stworzymy plan działania, aby zapewnić sprawny przebieg procesu wdrożenia.

Skontaktuj się
asset monitoring

Stos technologii używany do monitorowania aktywów i ich wykorzystania

© Copyright PSC 2021. All right reserved