figure
 • PTC Partner Network logo
 • Rockwell Automation logo
 • ESAB logo
 • Gentherm logo
 • Microsoft Gold logo
 • Atlassian Solution Partner logo
 • AWS partner network
 • Microsoft Partner Mixed Reality logo
 • Microsoft Azure Certified logo

DIGITAL

Zautomatyzowany proces DSH do dokładnego przechwytywania i przekazywania informacji o zmianach krytycznych w celu znacznego skrócenia czasu spędzonego na rejestrowaniu i analizowaniu danych historycznych.

Brak wykwalifikowanych pracowników w połączeniu z rosnącą kompleksowością produktów i operacji powoduje przemysłowy kryzys pracowniczy. Wyposaż swoich pracowników w aplikacje analityczne, połączone z nimi narzędzia i rozbudowane wskazówki, które odblokują przełomowe poziomy wydajności.

Możliwości:

 • Ręczne wprowadzanie danych dotyczących zmiany i informacji o załodze
 • Elektroniczny system wprowadzania danych do dokumentów zmianowych i notatek
 • Production Execution Dashboard: Aktualne dane dotyczące zmian w zamówieniach w produkcji, w tym realizacji zamówień i harmonogramu produkcji
 • Safety Dashboard: Precyzyjne pomiary bezpieczeństwa dla każdej wybranej zmiany, pokazujące dni od ostatniego zdarzenia i jego szczegóły. Przewidywane informacje dotyczące bezpieczeństwa na temat zakończonych kontroli, incydentów i nadgodzin
 • Maintenance Dashboard: Informacja o ostatniej zmianie, przedstawiająca prace konserwacyjne (zakończone vs. niezrealizowane) oraz listę zadań do wykonania na następnej zmianie.
 • LIMS Dashboard: Informacje laboratoryjne o bieżącej zmianie, pokazujące jakość pierwszego przejścia, nieudane testy i liczbę usterek.
 • CIL (Clean-Inspect-Lube) Dashboard: Informacje o ostatniej zmianie, pokazujące zadania CIL (zakończone vs. nie wykonane) oraz listę zadań do wykonania na następnej zmianie.

SHIFT HANDOVER Widok

Shift Handover Dashboard

Podsumowanie przedstawiające kluczowe KPI dla bieżącej zmiany, w tym KPI dla realizacji produkcji, bezpieczeństwa, konserwacji, LIMS i CIL (Clean-Inspect-Lube).

Production Execution Dashboard

Informacje o zmianach w produkowanych zamówieniach, w tym o realizacji zamówień, harmonogramie realizacji, Time till Change Over oraz Rate to meet Change Over (rzeczywistej w stosunku do docelowej).

Safety Dashboard

Precyzyjne wskaźniki bezpieczeństwa dla każdej wybranej zmiany, pokazujące dni od ostatniego zdarzenia, szczegóły zdarzenia oraz MTTR dla zdarzeń. Prognozowane informacje dotyczące bezpieczeństwa o zakończonych kontrolach, incydentach i nadgodzinach, w przypadku stwierdzenia ewentualnych zdarzeń.

Maintenance Dashboard

Informacje o ostatnich zmianach w zakresie prac konserwacyjnych (zakończonych i niezrealizowanych). Lista zadań dotyczących zbliżających się prac konserwacyjnych dla następnej zmiany.

LIMS Dashboard

Dane laboratoryjne dotyczące przebiegu zmiany, pokazujące jakość pierwszego przejścia, najlepsze wyniki testów i liczbę defektów.

Korzyści:

clock icon

Szybka realizacja zwrotu z inwestycji

Zaangażowanie nadzorcy i kierownika zakładu

Opracowywanie i wdrażanie dobrych praktyk

Możliwość skalowania w celu rozbudowy w wielu lokalizacjach

Niezawodność i walidacja skuteczności

Dla jakich branży?

automotive icon

Automotive

mining icon

Mining Services

pharma icon

Pharmaceutics

plastic icon

Plastic processing

machinery icon

Machinery

tobacco icon

Tobacco

vert systems icon

Vertical transport systems

chemistry icon

Chemistry

printing icon

Printing

aviation icon

Aviation

Jak zacząć?

We start with projects based on value Proof of Value

Business Justification Choice of one use case

Plan and roadmap

Asset Monitoring graphic
Discovery workshops Project work breakdown
ROI
Implementation of the project first phase PoV
Feedback
End of PoV
Plan
Implementation of pilotage for the second area

Analysis of business needs, identification of use cases

Review of results. Validation of benefits with end users. Confirmation / correction of change of case / area

Business benefits

Design Workshop

Feedback and decision workshop

Zapraszamy do współpracy!

Jako TT PSC, jesteśmy partnerem PTC od ponad 15 lat. Ta amerykańska firma jest niekwestionowanym liderem rozwiązań IoT dla przemysłu. Jesteśmy nie tylko integratorem, ale także centrum badawczo-rozwojowym i kompetencyjnym. Nasze doświadczenie potwierdza status partnera firmy PTC oraz długoterminowa współpraca z firmą Rockwell Automation. Nasze portfolio jest pełne udanych wdrożeń IoT i AR dla przemysłu na całym świecie. Pomożemy Ci w wyborze odpowiednich narzędzi, funkcjonalności i stworzymy plan działania, aby zapewnić sprawny przebieg procesu wdrożenia.

Skontaktuj się
asset monitoring

Stos technologii używany do Digital Shift Handover:

© Copyright PSC 2022. All right reserved