figure
 • PTC Partner Network logo
 • Rockwell Automation logo
 • ESAB logo
 • Gentherm logo
 • Microsoft Gold logo
 • Atlassian Solution Partner logo
 • AWS partner network
 • Microsoft Partner Mixed Reality logo
 • Microsoft Azure Certified logo

INDUSTRIAL

Zidentyfikowanie i wdrożenie najlepszych praktyk operacyjnych zapewnia najwyższą wydajność na liniach produkcyjnych, wśród pracowników i w różnych lokalizacjach.

Trafne najlepsze praktyki są czymś więcej niż tylko zbiorem wiedzy plemiennej i danych zebranych razem. Opierają się one na wiarygodnych danych, które można porównać między poszczególnymi zakładami, co pozwala na wiarygodną ekstrakcję i ekstrapolację najlepszych praktyk. Jednak w złożonym ekosystemie produkcji, dobre praktyki oparte na danych nie zawsze są łatwe do zidentyfikowania.

Możliwości:

 • Benchmarking zakładów to najlepszy sposób na odkrycie najlepszych praktyk, które już istnieją w Twoich przedsiębiorstwach i odtworzenie ich w szerokim zakresie w całym przedsiębiorstwie.
 • Benchmarking umożliwia pomiar i porównanie produktywności, procesów, zmian, linii i innych wskaźników wydajności – wpływając na wskaźniki pomiarowe w całej hali produkcyjnej, z zachowaniem widoczności tego, co przekłada się na doskonałą, powtarzalną wydajność.
 • Wiarygodny benchmarking jeden-do-jednego zależy od znormalizowanych danych i znormalizowanych wskaźników raportowania. Jednakże, linie i fabryki są z natury różne, co powoduje, że benchmarking bywa zniekształcony i niewiarygodny.

Plan

W oparciu o branżowe doświadczenie firmy PTC we wsparciu producentów takich jak Ty w odkrywaniu najlepszych praktyk, podzieliliśmy proces benchmarkingu na trzy odrębne fazy:

Odkrycie
Analiza
Wdrożenie

Każdy etap odpowiada na konkretne pytania i uwzględnia różne cele.

Dla jakich branży?

automotive icon

Automotive

mining icon

Mining Services

pharma icon

Pharmaceutics

plastic icon

Plastic processing

machinery icon

Machinery

tobacco icon

Tobacco

vert systems icon

Vertical transport systems

chemistry icon

Chemistry

printing icon

Printing

aviation icon

Aviation

Jak zacząć?

We start with projects based on value Proof of Value

Business Justification Choice of one use case

Plan and roadmap

Asset Monitoring graphic
Discovery workshops Project work breakdown
ROI
Implementation of the project first phase PoV
Feedback
End of PoV
Plan
Implementation of pilotage for the second area

Analysis of business needs, identification of use cases

Rewiev of results. Validation of benefits with end users. Confirmation / correction of change of case / area

Business benefits

Design Workshop

Feedback and decision workshop

Zapraszamy do współpracy!

Jako TT PSC, jesteśmy partnerem PTC od ponad 15 lat. Ta amerykańska firma jest niekwestionowanym liderem rozwiązań IoT dla przemysłu. Jesteśmy nie tylko integratorem, ale także centrum badawczo-rozwojowym i kompetencyjnym. Nasze doświadczenie potwierdza status partnera firmy PTC oraz długoterminowa współpraca z firmą Rockwell Automation. Nasze portfolio jest pełne udanych wdrożeń IoT i AR dla przemysłu na całym świecie. Pomożemy Ci w wyborze odpowiednich narzędzi, funkcjonalności i stworzymy plan działania, aby zapewnić sprawny przebieg procesu wdrożenia.

Skontaktuj się
asset monitoring

Stos technologii używany do Industrial Standardized Plant Benchmarking:

© Copyright PSC 2022. All right reserved