figure

Klauzula Informacyjna
w związku z przetwarzaniem przez Transition Technologies PSC S.A. danych osobowych w ramach formularza kontaktowego w zakładce kariera oraz danych osobowych kandydatów do pracy

Niniejszym informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowska 276 oraz inne podmioty z Grupy Transition Technologies;
 2. kontakt z osobą udzielającą w Transition Technologies PSC S.A.  informacji w zakresie ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: hr_ttpsc@tt.com.pl;
 3. przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w formularzu oraz w aplikacji odbywa się w celu odpowiedzi na pytania dotyczące procesów rekrutacyjnych, przekazywania informacji dotyczących bieżących procesów rekrutacyjnych, a także przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy Transition Technologies oraz partnerów grupy Transition Technologies, z którymi Transition Technologies współpracuje w zakresie realizacji procesu rekrutacji.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji lub kontaktu przez formularz kontaktowy w zakładce kariera;
 6. przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora:
  • a) dostępu;
  • b) sprostowania;
  • c) usunięcia;
  • d) ograniczenia przetwarzania;
  • e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • f) przenoszenia danych do innego administratora danych osobowych;
  • g) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 7. przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 8. przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
© Copyright PSC 2022. All right reserved