W Las Vegas od 2 do 6 grudnia 2019 odbywa się największa konferencja poświęcona chmurze Amazon Web Services. Re:Invent, bo o nim mowa, zgromadził ponad 65 tysięcy fanów cloud computingu, którzy przyjechali do USA, żeby się szkolić z technologii chmurowych. Wykłady i warsztaty odbywają się w największych hotelach stolicy hazardu, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej efektownym i wyjątkowym.

Jednak re:Invent to nie tylko szkolenia. Głównie to prezentacja nowości, które będą kształtowały rynek chmury w najbliższych latach. Transition Technologies PSC jest firmą, która pomaga wdrażać najnowsze rozwiązania technologiczne nie tylko z zakresu Cloud, a również Internet of Things i Augmented reality, dlatego też nie mogło nas zabraknąć na tym doniosłym wydarzeniu. Nasi specjaliści na bieżąco śledzą prezentowane nowości, aby już wkrótce móc je wykorzystać w swojej pracy.

AWS Reinvent

Wiemy jak uciążliwym potrafi być śledzenie doniesień z konferencji, na której są setki różnych wykładów. Dodatkowym utrudnieniem jest różnica czasu, która skutecznie komplikuje oglądanie prezentacji w czasie rzeczywistym. Nawet najbardziej zagorzałym fanom chmury, trudno jest nadążyć za nowinkami, które są na niej przedstawiane.

Aby ułatwić Wam bycie na bieżąco, poniżej będziemy umieszczać listę najważniejszych nowości ogłoszonych na re:Invent. Będą sukcesywnie dodawane wraz z ich ogłaszaniem.

 

2 grudnia 2019

Amazon Braket – w pełni zarządzana usługa, która pozwala badaczom i naukowcom, rozpoczęcie eksperymentowania z obliczeniami kwantowymi.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-braket-get-started-with-quantum-computing/

 

3 grudnia 2019

AWS Outpost – usługa umożliwiająca tworzenie rozwiązań hybrydowych w chmurze AWS. Wspominano już o niej wcześniej w 2019, ale dopiero od teraz mamy możliwość jej wykorzystania.
Usługa pozwalająca na uruchomienie wybranych serwisów (np. Amazon ECS, Amazon EKS, Amazon RDS, czy Amazon EMR) na serwerach dostarczonych przez AWS w naszej serwerowni. Aktualnie do wyboru są 2 opcje. Jedna oparta o Vmware, druga bez,

https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-outposts-now-available-order-your-racks-today/

Nowe instancje Inf1 – nowa klasa instancji, które ułatwią pracę użytkownikom, korzystającym z Machine Learning w chmurze.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-ec2-update-inf1-instances-with-aws-inferentia-chips-for-high-performance-cost-effective-inferencing/

EBS Direct APIs – dostęp do zawartości snapshotów EBS przez API. Z tej funkcjonalności ucieszą się głównie deweloperzy, pracujący przy tworzeniu kopii zapasowych, odzyskiwaniu danych po awarii oraz produktów i usług do zarządzania danymi.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-programmatic-access-to-ebs-snapshot-content/

AWS Compute Optimizer – nowa usługa pozwalająca optymalizować Twoje zasoby chmurowe. Używa machine learning do analizy historii zużycia zasobów, rekomendując rozwiązania dopasowane do twoich potrzeb.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-compute-optimizer-your-customized-resource-optimization-service/

Amazon EKS w AWS Fargate – AWS Fargate to usługa pozwalająca osobom nie będącym ekspertami Kubernetes, na tworzenie klastrów serwerów. Eliminuje konieczność tworzenie i zarządzaniami instancjami EC2, aby uruchamiać Kubernetes w chmurze.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-eks-on-aws-fargate-now-generally-available/

AWS Fargate Spot – pozwala na korzystanie instancji spotowych w usłudze AWS Fargate

https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-fargate-spot-now-generally-available/

AWS ECS Cluster Auto Scaling – ta nowa funkcja poprawia skalowanie klastra w ECS, zwiększając jego szybkość i niezawodność.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-ecs-cluster-auto-scaling-is-now-generally-available/

Amazon S3 Access Points – jedno z najciekawszych zaprezentowanych rozwiązań. S3 Access Points to unikalne nazwy hostów z dedykowanymi politykami dostępu, które opisują, w jaki sposób można uzyskać dostęp do danych (za pomocą endpointów).
Usługa pozwala na ograniczenie dostępu do danych w pojedynczym wiadrze bez konieczności utrzymywania skomplikowanych polityk dostępu na poziomie całego wiadra, przenosząc politykę na konkretny punk dostępowy.

Amazon S3 Access Points

https://aws.amazon.com/blogs/aws/easily-manage-shared-data-sets-with-amazon-s3-access-points/

Update Amazon Redshift – nowa generacja instancji dedykowanych usłudze Amazon Redshift, zwiększająca jej możliwości.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-redshift-update-next-generation-compute-instances-and-managed-analytics-optimized-storage/

Amazon Redshift – dwie nowe funkcje (Data Lake Export i Federated Query), które pomogą Ci usprawnić zarządzanie hurtownią danych i integrację z data lake. Została również dodana możliwość zwiększenia przestrzeni dyskowej bez konieczności tworzenia nowego noda. Dotychczas w przypadku braku miejsca na dysku trzeba było dodawać nowego noda, pomimo, że potrzebna była tylko przestrzeń, a nie moc obliczeniowa.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-for-amazon-redshift-data-lake-export-and-federated-queries/

Amazon Rekognition Custom Labels – nowe możliwości usługi, która pozwala na maszynowe rozpoznawanie obiektów na zdjęciach. Od teraz mamy możliwość budowania własnych, wyspecjalizowanych funkcji analizy obrazu (ML) w celu wykrycia unikalnych obiektów i scen związanych konkretnymi przypadkami użycia.

https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/announcing-amazon-rekognition-custom-labels/

Amazon SageMaker Studio – pierwsze w pełni zintegrowane środowisko deweloperskie dla machine learning. Usługa ułatwiająca rozpoczęcie pracy z uczeniem maszynowym, przez osoby, które wcześniej nie miały z nim żadnej styczności

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-sagemaker-studio-the-first-fully-integrated-development-environment-for-machine-learning/

Amazon SageMaker Model Monitor – nowa funkcja usługi Amazon SageMaker, która pozwala na automatyczne monitorowanie modeli machine learning. Polega na kontrolowaniu rozbieżności między predykacjami modelu, a tym co faktycznie się wydarzyło. Rozbieżność może wynikać ze zmian warunków względem tych, na których model był uczony, przez co jego trafność spada i wymaga dodatkowej nauki.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-sagemaker-model-monitor-fully-managed-automatic-monitoring-for-your-machine-learning-models/

Amazon SageMaker Experiments – kolejna nowa funkcja Amazon SageMaker, która pozwala organizować, śledzić, porównywać i oceniać eksperymenty w ramach machine learning.

Amazon SageMaker Experiments

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-sagemaker-experiments-organize-track-and-compare-your-machine-learning-trainings/

Amazon SageMaker Debugger – usługa, która pozwala na debugowanie procesu uczenia modelu i daje możliwość monitorowania zmian parametrów wejściowych na proces uczenia.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-sagemaker-debugger-debug-your-machine-learning-models/

Amazon SageMaker Autopilot – automatycznie tworzy najlepsze modele klasyfikacji i regresji dla uczenia maszynowego, umożliwiając na nim pełną kontrolę.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-sagemaker-autopilot-fully-managed-automatic-machine-learning/

Amazon SageMaker: The Deep Graph Library – biblioteka open source, zbudowana, aby ułatwić implementację graficznych sieci neuronowych

https://aws.amazon.com/blogs/aws/now-available-on-amazon-sagemaker-the-deep-graph-library/

Amazon SageMaker Processing – w pełni zarządzane procesowanie danych oraz ocena modeli w machine learning.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-sagemaker-processing-fully-managed-data-processing-and-model-evaluation/

AWS Local Zone w Los Angeles – kolejna istotna nowość w AWS. Wprowadza pojęcie tzw. Local Zone. To nowy model uruchamiania infrastruktury, który wiąże wybrane usługi AWS z konkretnym regionem geograficznym. Jest to szczególnie ważne dla aplikacji, w których istotną rolę odgrywa niska latencja.

AWS Local Zones

https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-now-available-from-a-local-zone-in-los-angeles/

Lambda Provisioned Concurrency – ważna nowość dla fanów modelu serverless, która pomaga efektywnie rozwiązać problem związany cold startem. Pozwala ustawić, ile instancji lambd ma być „rozgrzanych” i przygotowanych do obsługi nadchodzących requestów.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-provisioned-concurrency-for-lambda-functions

AWS Step Functions Express Workflows – to nowa opcja dla istniejących już wcześniej Standard Workflows. Wykorzystuje ten sam deklaratywny model (Amazon States Language), ale jest przeznaczona przypadkom charakteryzującym się dużym natężeniem i krótkim czasem działania.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-aws-step-functions-express-workflows-high-performance-low-cost/

AWS Transit Gateway – nowe możliwości usługi AWS Transit Gateway. Oprócz wcześniejszych funkcji pojawia się peering między regionami, przyśpieszony site-to-site VPN oraz AWS Transit Gateway Network Manager

https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-for-aws-transit-gateway-build-global-networks-and-centralize-monitoring-using-network-manager/

VPC Ingress Routing – upraszcza integrację z urządzeniami innych firm. Umożliwia kierowanie całego ruchu przychodzącego i wychodzącego do/z Internet Gateway (IGW) lub Virtual Private Gateway (VGW) do Elastic Network Interface instancji EC2.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-vpc-ingress-routing-simplifying-integration-of-third-party-appliances/

Nowe regiony w Amazon Chime – od teraz usługa dedykowana spotkaniom online jest dostępna w 14 regionach.

https://aws.amazon.com/blogs/business-productivity/amazon-chime-meetings-14-aws-regions/

 

Preview:

AWS Wavelength – pozwala deweloperom na budowanie aplikacji z bardzo niskim opóźnieniem dla urządzeń mobilnych działających w 5G.

Amazon Wavelenght

https://aws.amazon.com/wavelength/

Preview Amazon Managed Apache Cassandra Service (MCS) – działająca w modelu serverless, oparta o Apache Cassandra, nowa usługa bazodanowa, która jest skalowalna i wysokodostępna.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-amazon-managed-apache-cassandra-service-mcs/

AWS Nitro Enclaves — AWS Nitro Enclaves pozwala na tworzenie izolowanych środowisk, aby jeszcze lepiej chronić i bezpiecznie przetwarzać bardzo wrażliwe dane (np. dane osobowe (PII), dane dotyczące opieki zdrowotnej, finansowe i własności intelektualnej) w ramach instancji EC2.

https://aws.amazon.com/ec2/nitro/nitro-enclaves/

Amazon Detective — Umożliwia analizę i wizualizację danych dotyczących bezpieczeństwa. Pozwala szybko zidentyfikować przyczyny potencjalnych problemów z bezpieczeństwem lub podejrzanych działań.

https://aws.amazon.com/detective/

Amazon Fraud Detector — pozwala zidentyfikować potencjalne oszustwa związane z działaniami w Internecie. Wykorzystuje do tego celu uczenie maszynowe oraz dane Amazona zebrane podczas 20 lat ich działalności.

https://aws.amazon.com/fraud-detector/

Amazon Kendra – łatwa w użyciu usługa wyszukiwarki oparta o machine learning. Usługa dedykowana organizacjom z dużą bazą dokumentów, w której ciężko coś znaleźć, a zaimplementowane metody wyszukiwania z konkretnych rozwiązaniach nie pozwalają na zwraca wartościowych odpowiedzi.

https://aws.amazon.com/kendra/

Contact Lens for Amazon Connect—zestaw funkcji analitycznych dla usługi Amazon Connect. Wykorzystuje uczenie maszynowe w celu zrozumienia sentymentów i trendów w wypowiedziach użytkowników, prowadzonych za pomocą telefonu.

https://aws.amazon.com/connect/

Amazon Augmented AI (A2I) — ułatwia człowiekowi pracę związaną z oceną prognoz stworzonych przez uczenie maszynowe.

https://aws.amazon.com/augmented-ai/

Amazon CoDeGuru — Ta usługa wzbudziła dotychczas najwięcej emocji, jako że rzekomo pozwoli na zastąpienie osób, które weryfikowały poprawność tworzonego kodu. Sprawdza ona kod aplikacji i rekomendując elementy wymagające naprawy lub ulepszeń.

Amazon CodeGuru

https://aws.amazon.com/codeguru/

Amazon RDS Proxy —w pełni zarządzany serwer proxy dla baz danych, który pomoże Ci lepiej skalować aplikacje (nawet te stworzone w modelu serverless).

https://aws.amazon.com/rds/proxy/

 

4 grudnia 2019

Amplify DataStore – to repozytorium pamięci masowej, które pomaga synchronizować dane między urządzeniami i obsługiwać operacje offline. Może być wykorzystywane jako samodzielny lokalny magazyn danych dla aplikacji internetowych i mobilnych, które nie mają połączenia z chmurą lub kontem AWS.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amplify-datastore-simplify-development-of-offline-apps-with-graphql/

Amplify iOS and Amplify Android — To biblioteki open source, które umożliwiają tworzenie skalowalnych i bezpiecznych aplikacji mobilnych. Ich możliwości pozwalają łatwo dodawać funkcjonalności takie jak analityka, Artificial Inteligence/Machine Learning, API (GraphQL i REST), magazyn danych i storage dla aplikacji mobilnych i webowych. Razem z Amplify CLI, są częścią Amplify Framework.

https://aws-amplify.github.io/docs/ios/start
https://aws-amplify.github.io/docs/android/start

Amazon Neptune Workbench – Od teraz możesz tworzyć zapytania do swoich wykresów z poziomu konsoli Neptune, używając zapytań Gremlin lub SPARQL. To w pełni zarządzane i interaktywne środowisko wspierające live code i tekst narracyjny w notebookach Jupyter.

https://console.aws.amazon.com/neptune/home?#

Amazon Chime Meetings App for Slack – To nowa aplikacja, która pozwala użytkownikom Slacka organizować i dołączać do spotkań w Amazon Chime z poziomu aplikacji. Użytkownicy, którzy nie korzystali ze Slacka wcześniej będą automatycznie rejestrowani wraz z pierwszym użyciem

https://aws.amazon.com/blogs/business-productivity/announcing-amazon-chime-meetings-app-for-slack/

HTTP APIs for Amazon API Gateway in Preview – To nowa możliwość dla API Gateway która pozwala na budowanie RESTowych API dla pracy z użyciem AWS Lambda I innych usług, w których endpoint jest w HTTP.

https://aws.amazon.com/blogs/compute/announcing-http-apis-for-amazon-api-gateway/

Windows gMSA Support in ECS – Od teraz Amazon ECS wspiera gMSA, czyli Windows group Managed Service Account . To nowa funkcja, która pozwala uwierzytelniać i autoryzować kontenery oparte o Windows w ECS. nowa funkcja umożliwiająca uwierzytelnianie i autoryzację kontenerów systemu Windows zasilanych przez ECS za pomocą zasobów sieciowych używających usługi Active Directory (AD).

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/security/group-managed-service-accounts/group-managed-service-accounts-overview

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

  _Wszystkie wpisy z tej kategorii

  Podejśćie Cloud Native: Modernizować istniejące czy budować od podstaw natywne aplikacje chmurowe?

  Czym są aplikacje wie chyba każdy. A jak jest z pojęciem Cloud Native? Być może każdy, no prawie każdy, coś słyszał i będzie…
  Czytaj dalej

  Czy Edge to nowa chmura?

  Wiele organizacji, które przyjęły chmurę, traktuje Edge jako naturalne rozszerzenie swoich rozwiązań opartych na niej. Z drugiej strony, te firmy, które są na…
  Czytaj dalej

  Obliczenia kwantowe: Kot Schrödingera zadomowił się w chmurze

  Zapnij pasy i dołącz  do mnie w podróży do świata, w którym kot może być zarówno martwy, jak i żywy, a cząsteczka może…
  Czytaj dalej

  Czy chmura hybrydowa i multi-cloud obronią Cię przed vendor lock-in? Czy rzeczywiście musisz się tego wystrzegać?

  Uzależnienie od dostawcy (vendor lock-in), to pojęcie nad wyraz często łączone z branżą IT, a w ostatnich latach szczególnie z chmurą obliczeniową, chociaż…
  Czytaj dalej

  (r)Ewolucja w zarządzaniu danymi produkcyjnymi. Platformy danych w chmurze

  Platformy danych oparte na chmurze stają się przełomem w zarządzaniu danymi produkcyjnymi. W przeszłości firmy zmagały się z zarządzaniem ogromnymi ilościami danych generowanych przez…
  Czytaj dalej

  Jak AI Data Discovery pomaga firmom produkcyjnym?

  Odkryj przyszłość przemysłu produkcyjnego dzięki usłudze AI Data Discovery i chmurze! Poznaj, jak te technologie i usługi eliminują straty i zwiększają efektywność branży…
  Czytaj dalej

  Migracja do chmury i modernizacja aplikacji Airline Rewards: mapowanie wymagań architektury

  W tym artykule przeprowadzę Cię przez kroki, wybory techniczne i kompromisy związane z migracją i modernizacją aplikacji do chmury publicznej, kładąc nacisk na…
  Czytaj dalej

  Jak właściwie rozumieć chmurę publiczną w 2023? I dlaczego jest to takie trudne?

  Chmura ciągle się zmienia i ewoluuje. To co widzimy dziś, to nie to samo było wczoraj i nie to samo co będzie jutro.…
  Czytaj dalej

  Przyspieszenie wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0

  Cyfrowa transformacja i podążanie w kierunku idei Przemysłu 4.0 oraz Inteligentnej Fabryki (w AWS) nie należą do łatwych. Najczęstsze przeszkody to utknięcie na…
  Czytaj dalej

  Jak zbliżyć się do Przemysłu 4.0?

  Rozwijaj biznes dzięki cyfrowej transformacji. Zmiany obejmują także komunikację i przygotowanie pracowników – bez ich poparcia i zaangażowania, wdrożenie będzie znacznie trudniejsze. Sprawdź,…
  Czytaj dalej

  Jak wdrożyć założenia Przemysłu 4.0 mądrzej, szybciej i łatwiej?

  Pojęciem związanym z Przemysłem 4.0 jest Smart Factory - inaczej mówiąc "inteligentna fabryka". Ten typ fabryki oparty jest na zintegrowanych systemach przy wykorzystaniu…
  Czytaj dalej

  Chmura napędza cyfrową transformację

  Chmura coraz częściej stanowi kluczowy aspekt powodzenia procesu transformacji cyfrowej. Rozmowa z Christianem Thiem, starszym analitykiem biznesowym w TT PSC Germany GmbH, dostarczy…
  Czytaj dalej

  Co musisz wiedzieć o serverless computing?

  Serverless cmputing nadal budzi sporo wątpliwości, szczególnie wśród tych środowisk, które właśnie zaczynają korzystanie z usług chmurowych lub dopiero planują migrację do chmury…
  Czytaj dalej

  Czym jest DevOps as a service i czemu warto z tego skorzystać?

  Oszczędność, skrócenie czasu wdrażania zmian oraz weryfikowanie ich poprawności – to tylko kilka przykładowych korzyści, których gwarantem jest DevOps. Ta innowacyjna metodologia wprowadziła…
  Czytaj dalej

  9 powodów, dla których powinno się wykorzystywać chmurę w prowadzeniu biznesu

  Zgodnie z raportem firmy RightScale „2019 State of the Cloud Report from Flexera”, aż 94% firm używa chmury. To nie przypadek, że tyle…
  Czytaj dalej

  Jak zacząć przygodę z Azure i przygotować się do certyfikacji AZ-900

  Zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze Cloud stale rośnie. Jak zdobyć szeroki zakres kompetencji i szybko odnaleźć się w temacie chmury? Najlepiej zacząć od…
  Czytaj dalej

  Chmura na czas kryzysu, czyli jak usprawnić pracę w swojej firmie

  Świat, który znaliśmy przez ostatnie lata mocno się zmienia. Wymusza na nas zmianę przyzwyczajeń, a także sposobów w jaki pracujemy i realizujemy nasze…
  Czytaj dalej

  Jak zadbać o bezpieczeństwo aplikacji serverless w AWS?

  Konferencja AWS re:Invent 2019, podobnie jak jej poprzednie edycje, obfitowała w ciekawe wykłady typu breakout sessions, których celem było przybliżenie uczestnikom wybranego zagadnienia…
  Czytaj dalej

  Parametry SSM w automatyzacji AWS

  Jakiś czas temu zostałem zaangażowany w projekt, który miał dostarczyć Windchilla w sposób wysoko dostępny – w sumie nic nowego, klaster załatwia sprawę…
  Czytaj dalej

  Jak dotknęliśmy chmur – relacja z AWS re:invent 2019

  Udział w konferencji AWS re:Invent wymaga od uczestników, pomijając finansowanie, nieco zaangażowania i odrobiny samozaparcia. W naszym przypadku zakup wejściówek na konferencje w…
  Czytaj dalej

  Jak wykorzystać Talend Open Studio w branży medycznej?

  Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w medycynie jest coraz powszechniejsze. Papierowe karty pacjentów wypadają z obiegu i zastępują je elektroniczne formy przechowywania danych. Proces digitalizacji…
  Czytaj dalej

  Czym jest chmura Amazon Web Services?

  Chmura obliczeniowa to jedna z najdynamiczniej rozwijających się technologii na świecie. Stopniowo wypiera tradycyjne rozwiązania serwerowe, zgarniając dla siebie coraz większą część rynku.…
  Czytaj dalej

  Dlaczego serverless jest przyszłością aplikacji

  Co kilka lat, w świecie IT, pojawia się nowe, przełomowe rozwiązanie. Aktualnie, wszystkie oczy są skupione na Machine Learning(ML) oraz Sztucznej Inteligencji(AI). Wcześniej…
  Czytaj dalej

  _Zostańmy w kontakcie

  Skontaktuj się