W Las Vegas od 2 do 6 grudnia 2019 odbywa się największa konferencja poświęcona chmurze Amazon Web Services. Re:Invent, bo o nim mowa, zgromadził ponad 65 tysięcy fanów cloud computingu, którzy przyjechali do USA, żeby się szkolić z technologii chmurowych. Wykłady i warsztaty odbywają się w największych hotelach stolicy hazardu, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej efektownym i wyjątkowym.

Jednak re:Invent to nie tylko szkolenia. Głównie to prezentacja nowości, które będą kształtowały rynek chmury w najbliższych latach. Transition Technologies PSC jest firmą, która pomaga wdrażać najnowsze rozwiązania technologiczne nie tylko z zakresu Cloud, a również Internet of Things i Augmented reality, dlatego też nie mogło nas zabraknąć na tym doniosłym wydarzeniu. Nasi specjaliści na bieżąco śledzą prezentowane nowości, aby już wkrótce móc je wykorzystać w swojej pracy.

AWS Reinvent

Wiemy jak uciążliwym potrafi być śledzenie doniesień z konferencji, na której są setki różnych wykładów. Dodatkowym utrudnieniem jest różnica czasu, która skutecznie komplikuje oglądanie prezentacji w czasie rzeczywistym. Nawet najbardziej zagorzałym fanom chmury, trudno jest nadążyć za nowinkami, które są na niej przedstawiane.

Aby ułatwić Wam bycie na bieżąco, poniżej będziemy umieszczać listę najważniejszych nowości ogłoszonych na re:Invent. Będą sukcesywnie dodawane wraz z ich ogłaszaniem.

 

2 grudnia 2019

Amazon Braket – w pełni zarządzana usługa, która pozwala badaczom i naukowcom, rozpoczęcie eksperymentowania z obliczeniami kwantowymi.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-braket-get-started-with-quantum-computing/

 

3 grudnia 2019

AWS Outpost – usługa umożliwiająca tworzenie rozwiązań hybrydowych w chmurze AWS. Wspominano już o niej wcześniej w 2019, ale dopiero od teraz mamy możliwość jej wykorzystania.
Usługa pozwalająca na uruchomienie wybranych serwisów (np. Amazon ECS, Amazon EKS, Amazon RDS, czy Amazon EMR) na serwerach dostarczonych przez AWS w naszej serwerowni. Aktualnie do wyboru są 2 opcje. Jedna oparta o Vmware, druga bez,

https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-outposts-now-available-order-your-racks-today/

Nowe instancje Inf1 – nowa klasa instancji, które ułatwią pracę użytkownikom, korzystającym z Machine Learning w chmurze.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-ec2-update-inf1-instances-with-aws-inferentia-chips-for-high-performance-cost-effective-inferencing/

EBS Direct APIs – dostęp do zawartości snapshotów EBS przez API. Z tej funkcjonalności ucieszą się głównie deweloperzy, pracujący przy tworzeniu kopii zapasowych, odzyskiwaniu danych po awarii oraz produktów i usług do zarządzania danymi.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-programmatic-access-to-ebs-snapshot-content/

AWS Compute Optimizer – nowa usługa pozwalająca optymalizować Twoje zasoby chmurowe. Używa machine learning do analizy historii zużycia zasobów, rekomendując rozwiązania dopasowane do twoich potrzeb.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-compute-optimizer-your-customized-resource-optimization-service/

Amazon EKS w AWS Fargate – AWS Fargate to usługa pozwalająca osobom nie będącym ekspertami Kubernetes, na tworzenie klastrów serwerów. Eliminuje konieczność tworzenie i zarządzaniami instancjami EC2, aby uruchamiać Kubernetes w chmurze.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-eks-on-aws-fargate-now-generally-available/

AWS Fargate Spot – pozwala na korzystanie instancji spotowych w usłudze AWS Fargate

https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-fargate-spot-now-generally-available/

AWS ECS Cluster Auto Scaling – ta nowa funkcja poprawia skalowanie klastra w ECS, zwiększając jego szybkość i niezawodność.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-ecs-cluster-auto-scaling-is-now-generally-available/

Amazon S3 Access Points – jedno z najciekawszych zaprezentowanych rozwiązań. S3 Access Points to unikalne nazwy hostów z dedykowanymi politykami dostępu, które opisują, w jaki sposób można uzyskać dostęp do danych (za pomocą endpointów).
Usługa pozwala na ograniczenie dostępu do danych w pojedynczym wiadrze bez konieczności utrzymywania skomplikowanych polityk dostępu na poziomie całego wiadra, przenosząc politykę na konkretny punk dostępowy.

Amazon S3 Access Points

https://aws.amazon.com/blogs/aws/easily-manage-shared-data-sets-with-amazon-s3-access-points/

Update Amazon Redshift – nowa generacja instancji dedykowanych usłudze Amazon Redshift, zwiększająca jej możliwości.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-redshift-update-next-generation-compute-instances-and-managed-analytics-optimized-storage/

Amazon Redshift – dwie nowe funkcje (Data Lake Export i Federated Query), które pomogą Ci usprawnić zarządzanie hurtownią danych i integrację z data lake. Została również dodana możliwość zwiększenia przestrzeni dyskowej bez konieczności tworzenia nowego noda. Dotychczas w przypadku braku miejsca na dysku trzeba było dodawać nowego noda, pomimo, że potrzebna była tylko przestrzeń, a nie moc obliczeniowa.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-for-amazon-redshift-data-lake-export-and-federated-queries/

Amazon Rekognition Custom Labels – nowe możliwości usługi, która pozwala na maszynowe rozpoznawanie obiektów na zdjęciach. Od teraz mamy możliwość budowania własnych, wyspecjalizowanych funkcji analizy obrazu (ML) w celu wykrycia unikalnych obiektów i scen związanych konkretnymi przypadkami użycia.

https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/announcing-amazon-rekognition-custom-labels/

Amazon SageMaker Studio – pierwsze w pełni zintegrowane środowisko deweloperskie dla machine learning. Usługa ułatwiająca rozpoczęcie pracy z uczeniem maszynowym, przez osoby, które wcześniej nie miały z nim żadnej styczności

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-sagemaker-studio-the-first-fully-integrated-development-environment-for-machine-learning/

Amazon SageMaker Model Monitor – nowa funkcja usługi Amazon SageMaker, która pozwala na automatyczne monitorowanie modeli machine learning. Polega na kontrolowaniu rozbieżności między predykacjami modelu, a tym co faktycznie się wydarzyło. Rozbieżność może wynikać ze zmian warunków względem tych, na których model był uczony, przez co jego trafność spada i wymaga dodatkowej nauki.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-sagemaker-model-monitor-fully-managed-automatic-monitoring-for-your-machine-learning-models/

Amazon SageMaker Experiments – kolejna nowa funkcja Amazon SageMaker, która pozwala organizować, śledzić, porównywać i oceniać eksperymenty w ramach machine learning.

Amazon SageMaker Experiments

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-sagemaker-experiments-organize-track-and-compare-your-machine-learning-trainings/

Amazon SageMaker Debugger – usługa, która pozwala na debugowanie procesu uczenia modelu i daje możliwość monitorowania zmian parametrów wejściowych na proces uczenia.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-sagemaker-debugger-debug-your-machine-learning-models/

Amazon SageMaker Autopilot – automatycznie tworzy najlepsze modele klasyfikacji i regresji dla uczenia maszynowego, umożliwiając na nim pełną kontrolę.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-sagemaker-autopilot-fully-managed-automatic-machine-learning/

Amazon SageMaker: The Deep Graph Library – biblioteka open source, zbudowana, aby ułatwić implementację graficznych sieci neuronowych

https://aws.amazon.com/blogs/aws/now-available-on-amazon-sagemaker-the-deep-graph-library/

Amazon SageMaker Processing – w pełni zarządzane procesowanie danych oraz ocena modeli w machine learning.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-sagemaker-processing-fully-managed-data-processing-and-model-evaluation/

AWS Local Zone w Los Angeles – kolejna istotna nowość w AWS. Wprowadza pojęcie tzw. Local Zone. To nowy model uruchamiania infrastruktury, który wiąże wybrane usługi AWS z konkretnym regionem geograficznym. Jest to szczególnie ważne dla aplikacji, w których istotną rolę odgrywa niska latencja.

AWS Local Zones

https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-now-available-from-a-local-zone-in-los-angeles/

Lambda Provisioned Concurrency – ważna nowość dla fanów modelu serverless, która pomaga efektywnie rozwiązać problem związany cold startem. Pozwala ustawić, ile instancji lambd ma być „rozgrzanych” i przygotowanych do obsługi nadchodzących requestów.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-provisioned-concurrency-for-lambda-functions

AWS Step Functions Express Workflows – to nowa opcja dla istniejących już wcześniej Standard Workflows. Wykorzystuje ten sam deklaratywny model (Amazon States Language), ale jest przeznaczona przypadkom charakteryzującym się dużym natężeniem i krótkim czasem działania.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-aws-step-functions-express-workflows-high-performance-low-cost/

AWS Transit Gateway – nowe możliwości usługi AWS Transit Gateway. Oprócz wcześniejszych funkcji pojawia się peering między regionami, przyśpieszony site-to-site VPN oraz AWS Transit Gateway Network Manager

https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-for-aws-transit-gateway-build-global-networks-and-centralize-monitoring-using-network-manager/

VPC Ingress Routing – upraszcza integrację z urządzeniami innych firm. Umożliwia kierowanie całego ruchu przychodzącego i wychodzącego do/z Internet Gateway (IGW) lub Virtual Private Gateway (VGW) do Elastic Network Interface instancji EC2.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-vpc-ingress-routing-simplifying-integration-of-third-party-appliances/

Nowe regiony w Amazon Chime – od teraz usługa dedykowana spotkaniom online jest dostępna w 14 regionach.

https://aws.amazon.com/blogs/business-productivity/amazon-chime-meetings-14-aws-regions/

 

Preview:

AWS Wavelength – pozwala deweloperom na budowanie aplikacji z bardzo niskim opóźnieniem dla urządzeń mobilnych działających w 5G.

Amazon Wavelenght

https://aws.amazon.com/wavelength/

Preview Amazon Managed Apache Cassandra Service (MCS) – działająca w modelu serverless, oparta o Apache Cassandra, nowa usługa bazodanowa, która jest skalowalna i wysokodostępna.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-amazon-managed-apache-cassandra-service-mcs/

AWS Nitro Enclaves — AWS Nitro Enclaves pozwala na tworzenie izolowanych środowisk, aby jeszcze lepiej chronić i bezpiecznie przetwarzać bardzo wrażliwe dane (np. dane osobowe (PII), dane dotyczące opieki zdrowotnej, finansowe i własności intelektualnej) w ramach instancji EC2.

https://aws.amazon.com/ec2/nitro/nitro-enclaves/

Amazon Detective — Umożliwia analizę i wizualizację danych dotyczących bezpieczeństwa. Pozwala szybko zidentyfikować przyczyny potencjalnych problemów z bezpieczeństwem lub podejrzanych działań.

https://aws.amazon.com/detective/

Amazon Fraud Detector — pozwala zidentyfikować potencjalne oszustwa związane z działaniami w Internecie. Wykorzystuje do tego celu uczenie maszynowe oraz dane Amazona zebrane podczas 20 lat ich działalności.

https://aws.amazon.com/fraud-detector/

Amazon Kendra – łatwa w użyciu usługa wyszukiwarki oparta o machine learning. Usługa dedykowana organizacjom z dużą bazą dokumentów, w której ciężko coś znaleźć, a zaimplementowane metody wyszukiwania z konkretnych rozwiązaniach nie pozwalają na zwraca wartościowych odpowiedzi.

https://aws.amazon.com/kendra/

Contact Lens for Amazon Connect—zestaw funkcji analitycznych dla usługi Amazon Connect. Wykorzystuje uczenie maszynowe w celu zrozumienia sentymentów i trendów w wypowiedziach użytkowników, prowadzonych za pomocą telefonu.

https://aws.amazon.com/connect/

Amazon Augmented AI (A2I) — ułatwia człowiekowi pracę związaną z oceną prognoz stworzonych przez uczenie maszynowe.

https://aws.amazon.com/augmented-ai/

Amazon CoDeGuru — Ta usługa wzbudziła dotychczas najwięcej emocji, jako że rzekomo pozwoli na zastąpienie osób, które weryfikowały poprawność tworzonego kodu. Sprawdza ona kod aplikacji i rekomendując elementy wymagające naprawy lub ulepszeń.

Amazon CodeGuru

https://aws.amazon.com/codeguru/

Amazon RDS Proxy —w pełni zarządzany serwer proxy dla baz danych, który pomoże Ci lepiej skalować aplikacje (nawet te stworzone w modelu serverless).

https://aws.amazon.com/rds/proxy/

 

4 grudnia 2019

Amplify DataStore – to repozytorium pamięci masowej, które pomaga synchronizować dane między urządzeniami i obsługiwać operacje offline. Może być wykorzystywane jako samodzielny lokalny magazyn danych dla aplikacji internetowych i mobilnych, które nie mają połączenia z chmurą lub kontem AWS.

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amplify-datastore-simplify-development-of-offline-apps-with-graphql/

Amplify iOS and Amplify Android — To biblioteki open source, które umożliwiają tworzenie skalowalnych i bezpiecznych aplikacji mobilnych. Ich możliwości pozwalają łatwo dodawać funkcjonalności takie jak analityka, Artificial Inteligence/Machine Learning, API (GraphQL i REST), magazyn danych i storage dla aplikacji mobilnych i webowych. Razem z Amplify CLI, są częścią Amplify Framework.

https://aws-amplify.github.io/docs/ios/start
https://aws-amplify.github.io/docs/android/start

Amazon Neptune Workbench – Od teraz możesz tworzyć zapytania do swoich wykresów z poziomu konsoli Neptune, używając zapytań Gremlin lub SPARQL. To w pełni zarządzane i interaktywne środowisko wspierające live code i tekst narracyjny w notebookach Jupyter.

https://console.aws.amazon.com/neptune/home?#

Amazon Chime Meetings App for Slack – To nowa aplikacja, która pozwala użytkownikom Slacka organizować i dołączać do spotkań w Amazon Chime z poziomu aplikacji. Użytkownicy, którzy nie korzystali ze Slacka wcześniej będą automatycznie rejestrowani wraz z pierwszym użyciem

https://aws.amazon.com/blogs/business-productivity/announcing-amazon-chime-meetings-app-for-slack/

HTTP APIs for Amazon API Gateway in Preview – To nowa możliwość dla API Gateway która pozwala na budowanie RESTowych API dla pracy z użyciem AWS Lambda I innych usług, w których endpoint jest w HTTP.

https://aws.amazon.com/blogs/compute/announcing-http-apis-for-amazon-api-gateway/

Windows gMSA Support in ECS – Od teraz Amazon ECS wspiera gMSA, czyli Windows group Managed Service Account . To nowa funkcja, która pozwala uwierzytelniać i autoryzować kontenery oparte o Windows w ECS. nowa funkcja umożliwiająca uwierzytelnianie i autoryzację kontenerów systemu Windows zasilanych przez ECS za pomocą zasobów sieciowych używających usługi Active Directory (AD).

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/security/group-managed-service-accounts/group-managed-service-accounts-overview

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.
Votre nom et prénom

_Wszystkie wpisy z tej kategorii

Jak optymalizować koszty chmury AWS z wykorzystaniem FinOps?

Chmura to nie on-premise Inżynierowie tworząc architekturę i powołując nowe zasoby w chmurze w sposób niejawny podejmują decyzje zakupowe. Czasem wielokrotnie wciągu jednego dnia! Każda z nich ma wpływ na wielkość rachunku wystawionego na koniec miesiąca przez dostawcę chmury publicznej. Dla organizacji z długą historią jest to zupełnie nowa rzeczywistość. Działom finansowym trudno odnaleźć się …
Czytaj dalej

Chmura napędza cyfrową transformację

Chmura coraz częściej stanowi kluczowy aspekt powodzenia procesu transformacji cyfrowej. Rozmowa z Christianem Thiem, starszym analitykiem biznesowym w TT PSC Germany GmbH, dostarczy odpowiedzi na pytania: co należy uwzględnić w harmonogramie migracji do chmury oraz jak przygotować organizację do jej wdrożenia?
Czytaj dalej

Co musisz wiedzieć o serverless computing?

Serverless cmputing nadal budzi sporo wątpliwości, szczególnie wśród tych środowisk, które właśnie zaczynają korzystanie z usług chmurowych lub dopiero planują migrację do chmury swoich systemów. Na najważniejsze pytania dotyczące tego rozwiązania spróbujemy odpowiedzieć w niniejszym artykule.
Czytaj dalej

Czym jest DevOps as a service i czemu warto z tego skorzystać?

Oszczędność, skrócenie czasu wdrażania zmian oraz weryfikowanie ich poprawności – to tylko kilka przykładowych korzyści, których gwarantem jest DevOps. Ta innowacyjna metodologia wprowadziła nową jakość pracy nad projektami IT. Bazuje na kooperacji autonomicznych obszarów: inżynierii oprogramowania, administracji oraz kwestii dotyczących bezpieczeństwa i jakości.
Czytaj dalej

9 powodów, dla których powinno się wykorzystywać chmurę w prowadzeniu biznesu

Zgodnie z raportem firmy RightScale „2019 State of the Cloud Report from Flexera”, aż 94% firm używa chmury. To nie przypadek, że tyle przedsiębiorstw przechodzi na rozwiązania cloud computing. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego to taka popularna koncepcja, jak Twój biznes skorzysta na wdrożeniu chmury i dlaczego ten, kto jeszcze jej nie używa, zostaje z tyłu za konkurencją.
Czytaj dalej

Jak zacząć przygodę z Azure i przygotować się do certyfikacji AZ-900

Zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze Cloud stale rośnie. Jak zdobyć szeroki zakres kompetencji i szybko odnaleźć się w temacie chmury? Najlepiej zacząć od solidnych podstaw, czyli certyfikatu Azure AZ- 900.
Czytaj dalej

Chmura na czas kryzysu, czyli jak usprawnić pracę w swojej firmie

Świat, który znaliśmy przez ostatnie lata mocno się zmienia. Wymusza na nas zmianę przyzwyczajeń, a także sposobów w jaki pracujemy i realizujemy nasze codzienne obowiązki. Zarówno te zawodowe, jak i te prywatne. Okoliczności, w których się znaleźliśmy sprawiły, że wiele osób pracuje teraz zdalnie.
Czytaj dalej

Jak zadbać o bezpieczeństwo aplikacji serverless w AWS?

Konferencja AWS re:Invent 2019, podobnie jak jej poprzednie edycje, obfitowała w ciekawe wykłady typu breakout sessions, których celem było przybliżenie uczestnikom wybranego zagadnienia technicznego związanego z chmurą Amazon Web Services. Jedno z takich wystąpień zainspirowało mnie do napisania kilku słów na temat bezpieczeństwa aplikacji stworzonych w modelu serverless.
Czytaj dalej

Parametry SSM w automatyzacji AWS

Jakiś czas temu zostałem zaangażowany w projekt, który miał dostarczyć Windchilla w sposób wysoko dostępny – w sumie nic nowego, klaster załatwia sprawę i w zasadzie można by na tym zakończyć temat, ale…
Czytaj dalej

Jak dotknęliśmy chmur – relacja z AWS re:invent 2019

Udział w konferencji AWS re:Invent wymaga od uczestników, pomijając finansowanie, nieco zaangażowania i odrobiny samozaparcia. W naszym przypadku zakup wejściówek na konferencje w sierpniu rozpoczął długi proces przygotowywania i planowania udziału w tym wydarzeniu.
Czytaj dalej

Najważniejsze nowości z AWS re:Invent 2019

Ciekawi Cię jakie nowości zostały zaprezentowane na AWS re:Invent, ale nie masz czasu stale przeglądać doniesień z Vegas? Nie musisz już szukać. Specjalnie dla Ciebie, w jednym miejscu, zebraliśmy wszystkie najważniejsze zapowiedzi, które są ogłaszane podczas trwania tej konferencji.
Czytaj dalej

Jak wykorzystać Talend Open Studio w branży medycznej?

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w medycynie jest coraz powszechniejsze. Papierowe karty pacjentów wypadają z obiegu i zastępują je elektroniczne formy przechowywania danych. Proces digitalizacji służby zdrowia właśnie trwa! W jakich obszarach? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dalszej części artykułu.
Czytaj dalej

Czym jest chmura Amazon Web Services?

Chmura obliczeniowa to jedna z najdynamiczniej rozwijających się technologii na świecie. Stopniowo wypiera tradycyjne rozwiązania serwerowe, zgarniając dla siebie coraz większą część rynku. Firma badawcza Gartner przewiduje, że w 2019 całkowite wydatki na chmurę publiczną wzrosną o 17,5% i wyniosą 214 miliardów dolarów. Dla porównania budżet Polski na 2019 przewiduje przychody na poziomie 387,7 mld zł, czyli prawie 100 mld dolarów. Nie ma wątpliwości, że to duży i atrakcyjny to rynek.
Czytaj dalej

Dlaczego serverless jest przyszłością aplikacji

Co kilka lat, w świecie IT, pojawia się nowe, przełomowe rozwiązanie. Aktualnie, wszystkie oczy są skupione na Machine Learning(ML) oraz Sztucznej Inteligencji(AI). Wcześniej były to kontenery, do których istnienia, chyba już wszyscy zdążyli przywyknąć. Jak się okazuje, to co kilka lat temu było absolutną nowością, dziś jest rutyną.
Czytaj dalej

Windchill Single Sign On – jak z Amazon Web Services dostać się do Active Directory w sieci klienta?

Jednym z punktów migracji klienta do Amazon Web Services było włączenie SSO (Single Sign On) – co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Po szybkiej weryfikacji (jakie mamy możliwości), okazało się, że możemy użyć ADFS. Klient już wykorzystywał ADFS pod inne usługi, zatem mogliśmy pominąć etap przekonywania Security Team. Po kilku dniach walki z różnymi zawiłościami Ping …
Czytaj dalej

Budujemy własne AWS Echo (z AWS Alexa na pokładzie)

Jak zamienić (nie)zwykłe RaspberryPi w AWS Echo komunikujące się z otoczeniem przy użyciu modułu konwersacyjnego AWS Alexa? Jak z jej pomocą zapytać o pogodę w Londynie, poprosić o wyłączenie świateł w domu czy umówić wizytę u dentysty? Jak w paru krokach rozszerzyć Aleksę o (praktycznie) dowolne funkcjonalności? Jak sprawdzić czy słuchający nas ludzie są zadowoleni, …
Czytaj dalej

Dlaczego rozwiązania Cloud?

Rozwiązania Cloudowe, czyli tak zwane Chmury Obliczeniowe, są w Polsce o wiele mniej popularne niż na Zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych. Rynek jest młody i dopiero się kształtuje. Klienci stopniowo nabierają zaufania do tego typu rozwiązań.   Obawy polskich firm związnane z bezpieczeństwem / „chmurowe” doświadczenia przedsiębiorstw z całego świata. Rozwiązania Cloudowe oferują szereg …
Czytaj dalej

Rosnąca popularność modelu usług Serverless

Jeszcze nie tak dawno na DevOps Days Warsaw 2016 przewijały się przepowiednie o konteneryzacji i Dockerze jako technologii, która jest przyszłością. Każdy kto wówczas zainwestował swój czas w naukę Dockera z pewnością dziś tego nie żałuje. W TTPSC uważamy, że konteneryzacja nie jest ostatnim etapem ewolucji i zdecydowanie stawiamy na rozwiązania serverless jako ostateczny wynik …
Czytaj dalej

Chmura to przyszłość

Obecnie aż 63% firm przechodzi cyfrową transformację. Klasyczne, papierowe dokumenty są wypierane przez swoje elektroniczne odpowiedniki. Dzięki temu działy takie jak administracja czy księgowość znacznie zredukowały swoje wydatki oraz usprawniły działanie, gdyż przepływ danych stał się znacznie lepszy. Jednak magazynowanie tak dużej ilości dokumentacji elektronicznej nie jest prostym zadaniem. Dlatego w ostatnich czasach pojawiła się …
Czytaj dalej

Transition Technologies PSC uzyskało tytuł Standard Consulting Partner Amazon Web Services (AWS)

Z dumą oświadczamy, że partnerstwo Transition Technologies PSC oraz Amazon Web Services (AWS) wkroczyło na kolejny poziom. Kilka dni temu uzyskaliśmy status Standard Consulting Partner AWS w Polsce. Jest to potwierdzenie ze strony Amazon, że nasza firma posiada certyfikowanych specjalistów i ekspertów dziedzinowych, którzy są w stanie efektywnie pomagać klientom projektować, budować, migrować oraz zarządzać …
Czytaj dalej

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się