_Projekty badawczo rozwojowe
Transition Technologies PSC

Nasi eksperci realizują krajowe i międzynarodowe projekty B+R.

_O nas

Transition Technologies PSC należy do Grupy Kapitałowej Transition Technologies, która działa od 1991 roku, stale rozbudowując swoje struktury. TT PSC to zespół specjalistów w zakresie Cloud, Internet of Things, Augmented Reality, Product Lifecycle Management, czy sztucznej inteligencji. Jesteśmy strategicznym partnerem takich firm jak Microsoft, AWS, PTC i Rockwell Automation, gdzie wspólnie rozwijamy i wdrażamy idee przemysłu 4.0.
Transition Technologies PSC team
Doświadczenie zdobyte poprzez współprace z największymi światowymi markami pozwala nam szybko i efektywnie wdrażać rozwiązania oparte o nowoczesne technologie.
Od 2015 roku jesteśmy zaangażowani w projekty badawczo-rozwojowe, głównie z zakresu zastosowania przemysłowego AR oraz IoT . Nasze portfolio obejmuje projekty finansowane zarówno ze źródeł krajowych jak i międzynarodowych. Aktualnie realizujemy 3 projekty w konsorcjach międzynarodowych H2020 o łącznej wartości 33,6 mln EUR, a także wdrażamy autorskie innowacyjne rozwiązania opracowane w ramach indywidualnego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Grupa Transition Technologies w liczbach:

30lat na rynku

800+specjalistów w Transition TechnologiesPSC

2500+specjalistów w grupie Transition Technologies

15biur na terytorium Polski

7biur za granicą w: USA, Francji, Danii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Tajwanie i Malezji

Transition Technologies PSC map

_Aktualnie realizowane projekty

pioneer logo

PIONEER

Celem projektu PIONEER jest opracowanie otwartej platformy innowacyjnej i interoperacyjnego potoku cyfrowego w celu rozwiązania ram optymalizacji projektu przez symulację.

HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01 – umowa grantowa nr 101091449
Budżet: 5 223 386,25 €
Realizowany od 01.01.2023 do 31.12.2025
TT PSC S.A. – partner konsorcjum

Więcej o projekcie

Więcej

Obecnie europejskie przedsiębiorstwa produkcyjne stoją przed szeregiem wyzwań na burzliwym zglobalizowanym rynku, w obliczu bezprecedensowych i nagłych zmian wymagań rynkowych, stale rosnącej liczby wariantów produktów i mniejszych wielkości partii, co zaostrza światową konkurencję i powoduje ciągłą presję na koszty produkcji, jakość produktu i wydajność produkcji. Dlatego konieczne jest wdrożenie nowatorskich strategii rozwoju produktów w celu zapewnienia i optymalizacji wytwarzania nowych produktów lub wariantów w systemach produkcji małoseryjnej.

W tym celu PIONEER wdroży strategię kontroli i sterowania wyprzedzającego na linii produkcyjnej w celu zwiększenia wydajności systemów przemysłowych w schematach produkcji o dużej różnorodności i małych wolumenach, w oparciu o połączenie między modelowaniem materiałów i charakteryzacją materiałów, cyfrowymi bliźniakami opartymi na symulacji i modelami opartymi na danych, aktualizowane poprzez rozproszone dane produkcyjne z wbudowanych urządzeń brzegowych IoT . PIONEER opiera się na pięciu filarach rozwoju wspólnej metodologii zastosowanej w dwóch demonstratorach, obejmującej multidyscyplinarną optymalizację w celu zapewnienia certyfikowanych strategii planowania ścieżki do produkcji zoptymalizowanych topologicznie elementów konstrukcyjnych poprzez Wire-Arc Additive Manufacturing (WAAM) w budownictwie (tj. schematy produkcyjne), jak również zapewnienie wydajnej strategii projektowania i produkcji dla produkcji elementów z tworzywa sztucznego (formowania arkuszy z włókna węglowego CF-SMC) w branży motoryzacyjnej (schematy produkcji o dużej różnorodności). PIONEER opiera się na wiedzy i wynikach uzyskanych w:

  1. poprzednich projektach UE H2020;
  2. doświadczeniach ze stowarzyszeń – tj. EMMC ASBL, IOF, VMAP Standard Community, IDTA;
  3. produktach komercyjnych od partnerów projektu.

PIONEER zgromadził na pokładzie 14 kluczowych interesariuszy przemysłowych i akademickich z 11 krajów.

Strona projektu
horizon 2020 logo

Fluently logo

FLUENTLY

FLUENTLY płynnie wykorzystuje najnowsze postępy w procesie decyzyjnym opartym na sztucznej inteligencji, aby osiągnąć prawdziwą współpracę społeczną między ludźmi i maszynami, jednocześnie dopasowując się do niezwykle dynamicznych kontekstów produkcyjnych.

Rezultatami projektu będą: jednostka Fluently Smart Interface oraz Robo-Gym.

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION – umowa grantowa nr 101058680
Budżet: 11 200 141,55 €
Realizowany od 01.06.2022 do 31.05.2025
TT PSC S.A. – partner konsorcjum

Więcej o projekcie

Więcej

Jednostka Fluently Smart Interface oferuje:

  1. interpretację treści mowy, tonu mowy i gestów, automatycznie tłumaczone na instrukcje robota, dzięki czemu roboty przemysłowe są dostępne dla każdego profilu umiejętności;
  2. ocena stanu operatora za pomocą dedykowanej infrastruktury czujników, która uzupełnia trwałą świadomość kontekstową, aby wzbogacić ramy behawioralne oparte na sztucznej inteligencji, odpowiedzialne za uruchamianie generowania określonych strategii robotów;
  3. modelowanie produktów i zmian produkcyjnych w sposób umożliwiający ich rozpoznawanie, interpretowanie i dopasowywanie przez roboty we współpracy z człowiekiem.

Roboty wyposażone w Fluently będą stale przyjmować fizyczne i poznawcze obciążenia ludzi, ale także będą uczyć się i zdobywać doświadczenie wraz ze swoimi ludzkimi kolegami z zespołu, aby ustanowić praktykę produkcyjną opartą na jakości i dobrym samopoczuciu. Więź między człowiekiem a robotem jest spersonalizowana i powstaje podczas wstępnego szkolenia w Robo-Gym, pierwszym europejskim centrum interaktywnych szkoleń człowiek-robot, gdzie człowiek i robot uczą się od siebie wspólnej praktyki pracy.

Efekty FLUENTLY płynnie zostaną zweryfikowane poprzez demonstrację na trzech pełnoskalowych pilotach charakteryzujących się różnym poziomem automatyzacji, dynamiką produkcji i złożonością procesu podejmowania decyzji produkcyjnych.

Fluently zgromadził na pokładzie 21 kluczowych interesariuszy przemysłowych i akademickich z 13 krajów.

horizon logo

Penelope logo

PENELOPE

Closed-loop digital pipeline for a flexible and modular manufacturing of large components

H2020-EU.2.1.5.1 – umowa grantowa nr 958303
Budżet: 20.125.750,35 €
Realizowany od 01.10.2020 do 31.09.2024
TT PSC S.A. – partner konsorcjum

Więcej o projekcie

Więcej

Obróbka dużych części wymaga czegoś więcej niż tylko dużej przestrzeni. Istotną rolę odgrywają też różnorodne podzespoły i łatwość do dostosowania do potrzeb (budowanie zgodnie z wytycznymi klienta). Taki wysoki stopień personalizacji zależy od projektu i wstecznej weryfikacji po wyprodukowaniu. Mając to na uwadze, zespół finansowanego ze środków UE projektu PENELOPE opracuje metodologię łączącą zarządzanie danymi skoncentrowane na produkcie i planowanie produkcji z tworzeniem harmonogramów w ramach cyfrowego systemu o obiegu zamkniętym. Celem projektu jest zwiększanie dokładności i precyzji w ramach możliwości produkcyjnych na podstawie wstępnego projektu produktu. Projekt ma za zadanie rozwinięcie tej metodologii i jej wizji w sektorze naftowo-gazowym, stoczniowym, aeronatuki oraz drogowego transportu pasażerskiego. W ramach projektu odbędą się również szkolenia, których celem będzie przygotowanie pracowników na nadejście ery Przemysłu 4.0.

Strona projektu
horizon 2020 logo

mari4yard logo

Mari4_YARD

User-centric solutions for a flexible and modular manufacturing in small and medium-sized shipyards

H2020-EU.3.4 – umowa grantowa nr 101006798
Budżet: 5.913.440,00 €
Realizowany od 01.12.2020 do 30.11.2024
TT PSC S.A. – partner konsorcjum (lider pakietu zadań dot. AR)

Więcej o projekcie

Więcej

Przemysł  stoczniowy, a zwłaszcza stocznie MŚP, potrzebują nowatorskich, opłacalnych, rekonfigurowalnych, modułowych i elastycznych metodologii zorientowanych na pracownika, które mogą poprawić wydajność pracowników oraz zapewnić jakość i precyzję wykonywania pracochłonnych zadań. Mari4_YARD ma na celu wdrożenie portfolio rozwiązań zorientowanych na pracowników stoczni, opierających się na nowatorskiej robotyce współpracującej i wszechobecnych rozwiązaniach przenośnych (w tym z wykorzystaniem AR), umożliwiających modułowe, rekonfigurowalne i użyteczne rozwiązania ukierunkowane na ułatwianie codziennych zadań pracowników.

Strona projektu
horizon 2020 logo

_Zakończone projekty

IMPROVE

Innovative Modeling Approaches for Production Systems to raise validatable efficiency.

H2020-EU.2.1.1. umowa grantowa nr 678867
Budżet: 4.148.554,00 €
Realizowany od 01.09.2015 – 31.08.2018
TT S.A., TT PSC S.A. – partnerzy konsorcjum

Więcej

Projekt skupia się na przeprowadzeniu badań przemysłowych prowadzących do stworzenia nowych technologii umożliwiających wykorzystanie mobilnych urządzeń wyposażonych w sensory do zbudowania siatki terenu i interpretacji obiektów w czasie zbliżonym do rzeczywistego na potrzeby szybkiego tworzenia światów gier rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality, AR), mieszanej (Mixed Reality, MR) oraz wirtualnej (Virtual Reality VR) opartych o rzeczywiste otoczenie. 
 Celem realizacji w/w założenia niezbędne jest stworzenie metod heurystycznych umożliwiających dużą dokładność rozpoznawania obiektów w przestrzeni trójwymiarowej, także korzystając z wielu urządzeń jednocześnie dokonujących skanowania obszaru. Zbadane zostanie wykorzystanie Sztucznych Sieci Neuronowych do rozpoznawania obiektów na podstawie trójwymiarowej siatki przybliżającej kształt obiektu. Obecnie istniejące algorytmy rozpoznawania obrazu dwuwymiarowego nie znajdują tutaj zastosowania, lecz zostaną wykorzystane jako punkt wyjściowy do badań. Istotnym zagadnieniem będzie optymalizacja działania technologii — stąd heurystyka, a nie algorytmy dokładne — umożliwiająca kooperację pomiędzy wieloma osobami jednocześnie korzystającymi z tego samego świata gry. Zbadany zostanie wpływ poszczególnych elementów (algorytmy, ilość urządzeń skanujących, przepustowość łącza) na dokładność i efektywność rozpoznawania obiektów ze wskazaniem na określenie najlepszych metod łączących zadowalającą dokładność rozpoznania z szybkością działania pozwalającą na dynamiczną współpracę wielu użytkowników w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Kluczowym zagadnieniem będzie synchronizacja działania algorytmów heurystycznych z możliwością dynamicznego modelowania przestrzeni dla wielu urządzeń, w tym środowiska trójwymiarowej edycji w trybie tak AR/MR/VR, jak i przy wykorzystaniu stanowiska komputerowego.

horizon 2020 logo

Real World Engine

Rozwój interaktywnych metod odwzorowania i modelowania przestrzennego do szybkiego projektowania rozległych światów cyfrowych w rzeczywistości mieszanej.

POIR GameINN – umowa nr POIR.01.02.00-00-0177/17-00
Budżet: 2.412.446,40 PLN
Realizowany od 02.01.2018 do 30.03.2021
TT PSC S.A. – lider projektu (projekt jednopodmiotowy)

Więcej

Projekt skupia się na przeprowadzeniu badań przemysłowych prowadzących do stworzenia nowych technologii umożliwiających wykorzystanie mobilnych urządzeń wyposażonych w sensory do zbudowania siatki terenu i interpretacji obiektów w czasie zbliżonym do rzeczywistego na potrzeby szybkiego tworzenia światów gier rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality, AR), mieszanej (Mixed Reality, MR) oraz wirtualnej (Virtual Reality VR) opartych o rzeczywiste otoczenie. 
 Celem realizacji w/w założenia niezbędne jest stworzenie metod heurystycznych umożliwiających dużą dokładność rozpoznawania obiektów w przestrzeni trójwymiarowej, także korzystając z wielu urządzeń jednocześnie dokonujących skanowania obszaru. Zbadane zostanie wykorzystanie Sztucznych Sieci Neuronowych do rozpoznawania obiektów na podstawie trójwymiarowej siatki przybliżającej kształt obiektu. Obecnie istniejące algorytmy rozpoznawania obrazu dwuwymiarowego nie znajdują tutaj zastosowania, lecz zostaną wykorzystane jako punkt wyjściowy do badań. Istotnym zagadnieniem będzie optymalizacja działania technologii — stąd heurystyka, a nie algorytmy dokładne — umożliwiająca kooperację pomiędzy wieloma osobami jednocześnie korzystającymi z tego samego świata gry. Zbadany zostanie wpływ poszczególnych elementów (algorytmy, ilość urządzeń skanujących, przepustowość łącza) na dokładność i efektywność rozpoznawania obiektów ze wskazaniem na określenie najlepszych metod łączących zadowalającą dokładność rozpoznania z szybkością działania pozwalającą na dynamiczną współpracę wielu użytkowników w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Kluczowym zagadnieniem będzie synchronizacja działania algorytmów heurystycznych z możliwością dynamicznego modelowania przestrzeni dla wielu urządzeń, w tym środowiska trójwymiarowej edycji w trybie tak AR/MR/VR, jak i przy wykorzystaniu stanowiska komputerowego.

horizon 2020 logo

Inedit logo

INEDIT

Open Innovation Ecosystems for Do It Together process

H2020-EU.2.1.5.1 – umowa grantowa nr 869952
Budżet: 6.887.475 €
Realizowany od 01.10.2019 do 31.03.2023
TT PSC S.A. – partner konsorcjum

Więcej o projekcie

Więcej

Produkcja mebli stanowi ogromny przemysł, który odpowiada za przeszło 25 % konsumpcji mebli na całym świecie. Obecnie jesteśmy również świadkami ważnej transformacji – od podejścia „zrób to sam” (DIY) do podejścia „zróbmy to razem” (DIT).
W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu INEDIT powstanie ekosystem pozwalający na przekształcenie
podejścia DIY realizowanego w FabLabach w profesjonalne podejście DIT. Uczestnicy projektu wykorzystają wiedzę,
kreatywność oraz pomysły w zakresie projektowania i inżynierii, opracowane przez interdyscyplinarny zespół
zainteresowanych stron oraz nowe podmioty. W celu zademonstrowania możliwości innowacji dotyczących produkcji społecznej w warunkach gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach projektu zostaną przeprowadzone testy związane z czterema zastosowaniami – produkcją zrównoważonych paneli drewnianych i drukowaniem 3D drewna, drukowaniem 3D przy pomocy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu oraz tworzeniem inteligentnych rozwiązań.
Strona projektu

horizon 2020 logo

Connected Worker logo

Connected Worker

Technologia AR wykorzystująca przestrzenne mapowanie i śledzenie otoczenia w czasie rzeczywistym oraz przetwarzanie brzegowe lub chmurowe wcelu zapewnienia efektywności komunikacji i współpracy w obszarach działania sieci 3G/4G/5G.

POIR Szybka Ścieżka Koronawirusy – umowa nr POIR.01.01.-00-2613/20/00
Budżet: 5 305 218,59 PLN
Realizowany od 01.09.2021 do 30.11.2023
TT PSC S.A. – lider projektu (projekt jednopodmiotowy)

Więcej o projekcie

Więcej

COVID-19 drastycznie zmienił dotychczasowe zasady współpracy w przemyśle produkcyjnym, serwisowym czy usługach użyteczności publicznej. Wsparcie „hands-on”, częste delegacje i stabilne zatrudnienie muszą ustąpić miejsca dystansowi społecznemu, ograniczeniom w lotach i zmianom w zatrudnieniu. Współpraca, szkolenia, nadzór i wsparcie pracowników „pierwszej linii” wymagają rozwiązań umożliwiających współpracę na odległość, natychmiastowe podnoszenie kwalifikacji i niezależność w dostępie do informacji. Te potrzeby adresują technologie rzeczywistości poszerzonej (AR) i komunikacji, demokratyzując dostęp do wiedzy, przekazywanie jej na odległość i wspólne rozwiązywania problemów. Jednakże obarczone są ograniczeniami w kontekście ich zastosowań profesjonalnych i przemysłowych:

  1. Brak wsparcia dla przemysłowych urządzeń nasobnych – obecne rozwiązania są wygodne podczas codziennego użytku na smartfonach, ale nie podczas pracy z maszynami, infrastrukturą, świadczenia usługi i zadań wymagających wolnych rąk
  2. Zależność od bibliotek ArCore i ArKit – sprzęt klasy min. Samsung Galaxy S7, iPhone 7 i lepszy trudno znaleźć na wyposażeniu pracowników, co ograniczenia stosowanie AR w warunkach profesjonalnych
  3. Mała skala mapowanej przestrzeni – treści AR nakładane są na znacznik graficzny, rozpoznaną podłogę lub wykryty jeden przedmiot – niemożliwe jest zmapowanie przestrzeni większej niż kilka/kilkanaście m2, zrozumienie położenie pracownika w skali całej fabryki/budynku i jego interakcji ze światem rzeczywistym
  4. Krótki czas pracy na baterii – obliczenia AR są bardzo kosztowne, jeśli chodzi o zużycie baterii, realne stosowanie AR ogranicza się do ok. 2-3h

Proponujemy innowacyjne rozwiązanie AR do współpracy na odległość, które zmapuje przestrzeń powyżej 1000m2, będzie pracować na urządzeniach nasobnych oraz niekompatybilnych z bibliotekami ArCore ( Google) i ArKit (Apple) a dzięki wykorzystaniu 5G i chmury do obliczeń AR wydłuży czas pracy z AR na jednym ładowaniu baterii.

rwe logos

Jeśli jesteś zainteresowany wspólną realizacją projektów R&D skontaktuj się z nami!

Paulina Kosmowska TT PSC

Paulina Kosmowska

R&D Process Lead

Napisz

_Nasi Partnerzy

stork logo
airbone logo
aimen logo
arcelik logo
arts logo
balance logo
atos logo
biba logo
barnecker logo
cea logo
cecimo logo
cmtz logo
coimbra logo
crit logo
deepblue logo
gdh logo
bms logo
canonical logo
esi logo
eurice logo
ewf logo
fanvoice logo
firl logo
fraunhofer logo
fundingbox logo
ghenova logo
gizelis logo
iuvo logo
hanze logo
tno logo
inestec logo
iss logo
jaso logo
kve logo
tudelft logo
ipc logo
ocme logo
marmara logo
unimore logo
mv logo
nlr logo
nmt logo
nodosa logo
brodsplit logo
reicofil logo
rina logo
comau logo
santanna logo
scm logo
sez logo
supsi logo
tecnalia logo
tts logo
tuhh logo
tum logo
ul logo
uninova logo
uptras logo
vdl logo
veragouth logo
wegemt logo
xelgo logo
idesa logo

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się