_Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatami

_Działamy zgodnie ze standardami:

SoC (Service and Organization Controls) Type 1 & Type 2

Standard bezpieczeństwa przetwarzania danych, którym kieruje się rynek amerykański. Certyfikacja weryfikuje działanie firmy i jej procedury względem następujących kryteriów:

  • Bezpieczeństwo. Informacje i systemy są chronione przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem i uszkodzeniem oraz każdym czynnikiem, który mógłby zagrozić ich dostępności, integralności, poufności i prywatności oraz zdolności realizacji celów podmiotu.
  • Dostępność. Informacje i systemu są dostępne do działania i wykorzystania zgodnie z celami podmiotu.
  • Integralność przetwarzania. Przetwarzanie systemowe jest kompletne, dokładne, terminowe i autoryzowane zgodnie z celami podmiotu.
  • Poufność. Informacje oznaczone jako poufne są chronione zgodnie z celami podmiotu.
  • Prywatność. Informacje osobowe są gromadzone, wykorzystywane, przechowywane, ujawniane i usuwane zgodnie z celami podmiotu.
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)

Europejski standard Stowarzyszenia VDA, wprowadzający merytoryczne i formalne warunki wstępne do ustanowienia wspólnego mechanizmu audytu i wymiany informacji (TISAX) w przemyśle motoryzacyjnym do celów oceny bezpieczeństwa informacji.
Certyfikat to gwarancja, że firma zapewnia ujednolicony poziom bezpieczeństwa wymienianych informacji.

Tuev Nord certificate
ISO/IEC 27001

Międzynarodowy standard dotyczący wymagań w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, który potwierdza stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przez podmiot certyfikowany.

Tuev Nord certificate
ISO/IEC 27017

Standard bezpieczeństwa opracowany dla dostawców usług w chmurze i użytkowników w celu stworzenia bezpieczniejszego środowiska opartego na chmurze i zmniejszenia ryzyka problemów z bezpieczeństwem.

_Możesz nam zaufać

Informacje klientów są u nas bezpieczne

Zapewniamy najwyższą jakość usług

Pracownicy TT PSC przechodzą regularne szkolenia dot. bezpieczeństwa i poprawności przetwarzania danych

Posiadamy dedykowany, wykwalifikowany zespół zajmujący się cyberbezpieczeństwem

Jesteśmy gotowi wesprzeć klientów w momencie wystąpienia jakichkolwiek ryzyk czy nieprawidłowości na ich instancjach

Oferując rozwiązania IT zawsze mamy na uwadze zachowanie standardów bezpieczeństwa

_Stworzyliśmy Zintegrowany System Bezpieczeństwa Informacji

W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, w Transition Technologies PSC opracowaliśmy i wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Zastosowane przez nas kompleksowe podejście ma na celu zapewnienie najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i praktyk przetwarzania danych należących do Spółki oraz jej klientów. Jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej Transition Technologies, przykładamy dużą wagę do wdrażania wysokich standardów i stosujemy podejście oparte na ryzyku. Wiemy, że klienci wybierają nas nie tylko ze względu na posiadane doświadczenie, ale również ze względu na nowoczesne podejście do realizowanych projektów.

Wojciech Wąsik
Wojciech Wąsik

Chief Digital Officer w Transition Technologies PSC

System został poddany audytowi w celu zgodności z normą ISO/IEC 27001:2017-06 (ISO/IEC 27001:2013) w zakresie świadczenia outsourcingu usług programistycznych i uzyskał certyfikację.
Następnie system został zintegrowany z wymaganiami VDA-ISA TISAX.
Kolejnym krokiem była weryfikacja systemu i dostosowanie go do amerykańskich standardów SoC dla procesów związanych z branżą motoryzacyjną.

_Dowiedz się więcej

Jak Jira i Confluence pomagają w zbudowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji?
Przeczytaj
Jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową w swojej firmie?
Przeczytaj

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się