_Connected Worker

Technologia AR wykorzystująca przestrzenne mapowanie i śledzenie otoczenia w czasie rzeczywistym oraz przetwarzanie brzegowe lub chmurowe w celu zapewnienia efektywności komunikacji i współpracy w obszarach działania sieci 3G/4G/5G.

Partnerzy strategiczni projektu
Fundusze Europejskie logo Rzeczpospolita Polska NCBR Unia Europejska logo

Wartość projektu: 5 305 218,59 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 864 235,85 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

_Wyzwania

COVID-19 drastycznie zmienił dotychczasowe zasady współpracy w przemyśle produkcyjnym, serwisowym czy usługach użyteczności publicznej. Wsparcie „hands-on”, częste delegacje i stabilne zatrudnienie muszą ustąpić miejsca dystansowi społecznemu, ograniczeniom lotach i zmianom w zatrudnieniu.

Współpraca, szkolenia, nadzór i wsparcie pracowników „pierwszej linii” wymagają rozwiązań umożliwiających współpracę na odległość, natychmiastowe podnoszenie kwalifikacji i niezależność w dostępie do informacji. Te potrzeby adresują technologie rzeczywistości poszerzonej (AR) i komunikacji, demokratyzując dostęp do wiedzy, przekazywanie jej na odległość i wspólne rozwiązywania problemów. Jednakże obarczone są ograniczeniami w kontekście ich zastosowań profesjonalnych i przemysłowych:

1
Brak wsparcia dla przemysłowych urządzeń nasobnych

Obecne rozwiązania są wygodne podczas codziennego użytku na smartfonach, ale nie podczas pracy z maszynami, infrastrukturą, świadczenia usługi i zadań wymagających wolnych rąk.

2
Zależność od bibliotek ArCore i ArKit

Sprzęt klasy min. Samsung Galaxy S7, iPhone 7 i lepszy trudno znaleźć na wyposażeniu pracowników, co ograniczenia stosowanie AR w warunkach profesjonalnych.

3
Mała skala mapowanej przestrzeni

Treści AR nakładane są na znacznik graficzny, rozpoznaną podłogę lub wykryty jeden przedmiot – niemożliwe jest zmapowanie przestrzeni większej niż kilka/kilkanaście m2, zrozumienie położenie pracownika w skali całej fabryki/budynku i jego interakcji ze światem rzeczywistym

4
Krótki czas pracy na baterii

Obliczenia AR są bardzo kosztowne, jeśli chodzi o zużycie baterii, realne stosowanie AR ogranicza się do ok. 2-3h

Koordynator projektu
Connected Worker

Adam Gąsiorek, Transition Technologies PSC, Chief Technology Officer

Adam Gąsiorek

Chief Technology Officer

_Cel projektu i planowane efekty

W związku z powyższymi wyzwaniami celem projektu jest – opracowanie zdalnych, multi-platformowych algorytmów SLAM z wykorzystaniem równoległych obliczeń CUDA w chmurze celem umożliwienia augmentacji i okluzji w czasie rzeczywistym na sprzęcie mobilnym/nasobnym o niskiej mocy obliczeniowej.

Nowość technologiczna pozwoli wyświetlać pracownikom przemysłowym trwałe treści AR i okluzję na dowolnym urządzeniu końcowym (niezależnie od producenta, mocy, systemu) i poprawi bezpieczeństwo oraz efektywność zdalnej współpracy i komunikacji w warunkach izolacji.

Efektem projektu będzie innowacyjne rozwiązanie AR do współpracy na odległość, które zmapuje przestrzeń powyżej 1000m2, będzie pracować na urządzeniach nasobnych oraz niekompatybilnych z bibliotekami ArCore (Google) i ArKit (Apple) a dzięki wykorzystaniu 5G i chmury do obliczeń AR wydłuży czas pracy z AR na jednym ładowaniu baterii.

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się