Transition Technologies PSC z unijnym grantem w ramach międzynarodowego konsorcjum

Konsorcjum z udziałem Transition Technologies PSC (TT PSC), globalnego integratora rozwiązań IT, otrzymało unijne dofinansowanie na projekt PIONEER w ramach programu Horizon Europe (kluczowy unijny program finansowania badań naukowych i innowacji). Budżet PIONEER to 5,22 mln EUR, z czego 4,43 EUR stanowi dofinansowanie. Bierze w nim udział 16 interesariuszy przemysłowych i naukowych z 11 krajów: Hiszpanii (Koordynator Projektu – Centrum Technologiczne AIMEN), Włoch, Francji, Turcji, Niemiec, Belgii, Gracji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Egiptu, a TT PSC jest jedyną firmą z Polski.

 

„W ramach projektu opracujemy rozwiązania wspierające wdrożenie strategii kontroli i sterowania wyprzedzającego na linii produkcyjnej. Pozwoli to zwiększyć wydajność systemów przemysłowych w warunkach produkcji o dużej różnorodności i małych wolumenach. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie zużycia energii (mierzone w kWh/dzień), materiałów oraz kosztów pracy, a także ograniczenie strat. Rolą TT PSC w projekcie będzie stworzenie narzędzi wizualizacyjnych opartych na technologiach WebGL oraz AR (rozszerzonej rzeczywistości) umożliwiających bieżący monitoring wytwarzanego produktu i związanych z nim danych na różnych etapach jego cyklu życia i dla różnych podmiotów z łańcucha wartości tego produktu. Nasze rozwiązanie dostarczy informacje o stanie wytwarzanego produktu lub komponentu, statusie sprzętu w procesie produkcyjnym, jakości materiałów czy samego produktu ułatwiając szybkie i wczesne podejmowanie decyzji na etapach projektowania, inżynierii oraz produkcji”  – mówi Adam Gąsiorek, CTO w TT PSC.

 

Firmy będą pracować nad stworzeniem otwartej platformy do optymalizacji systemów produkcyjnych, dedykowanych zwłaszcza dla branż lotniczej i budowlanej. Celem będzie połączenie rozwoju produktu, inżynierii wirtualnej i danych produkcyjnych.

 

“Pracujemy nad rozwiązaniem, które ma być odpowiedzią na współczesne trudne wyzwania przedsiębiorstw produkcyjnych w Europie. To m.in. nagłe zmiany popytu, rosnąca liczba wariantów produktów przy systemach produkcji małoseryjnych, krótkie terminy dostaw, skracanie cyklu życia produktów oraz zaostrzająca się konkurencja powodująca presję na koszty produkcji, jakość produktów i wydajność procesu wytwarzania. Dlatego w produkcji większą rolę powinna odgrywać technologia. W PIONEER skupiamy się na rozwoju i implementacji ekosystemu materiałów, modelowania i produkcji opartych na interoperacyjności, które umożliwią wielokierunkowy przepływ danych w łańcuchu wartości i połączą proces projektowania z modelowaniem rozproszonych baz danych, zawierających informacje na temat właściwości materiału, procesów produkcyjnych oraz kryterium jakości produktu. Dzięki unijnemu wsparciu mamy możliwość zmierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata – mówi Daniel Gesto z AIMEN, Koordynatora Projektu.

 

Wśród rezultatów projektu, w ramach prac TT PSC, mają powstać narzędzia umożliwiające tworzenie cyfrowych bliźniaków produktów i procesów dedykowanych dostawcom produkcji, producentom sprzętu i integratorom technologii oraz kompleksowe narzędzia do wizualizacji, które znajdą zastosowanie w firmach inżynieryjnych i ICT czy przemyśle wytwórczym.

 

TT PSC od kilku lat uczestniczy w projektach ubiegających się o unijne dofinansowanie. Tylko w ostatnich trzech latach spółka brała udział w projektach grantowych o łącznej wartości prawie 50 mln EUR. Dofinansowanie na ich realizację uzyskane przez TT PSC wyniosło 1,7 mln EUR, przy czym budżety spółki na te projekty wyniosły prawie 3 mln EUR.

 

Dzięki grantom TT PSC finansuje rozwój własnych produktów i rozwiązań wspierających cyfrową transformację przemysłu.

 

Projekt dofinansowany z Programu Unii Europejskiej w Zakresie Badań i Innowacji „Horyzont Europa” w ramach umowy o dofinansowanie nr 101091449. Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu PIONEER. PIONEER jest współfinansowany przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie należą wyłącznie do autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HADEA). Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Media contact:

Sonia Dynarska, Marketing Manager
E: sonia.dynarska@ttpsc.com
M: +48 661 780 296

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się