_Migracja, zarządzanie chmurą i DevOps dla światowego lidera technologii ciepła

Przemysł

Technologie Termiczne

Wyzwania

 • Efektywna migracja danych i wybór AWS
 • Automatyzacja DevOps
 • Spójność rozwiązań i narzędzi Atlassian

Technologie

Chmura, Atlassian, PLM

Rezultaty

 • Wdrożenie Knowledge Management System (KMS)

Sports car

O Gentherm

 

Firma Gentherm to światowy lider w tworzeniu innowacyjnych technologii służących do zarządzania ciepłem. Ich misją jest dostarczanie niezwykłych rozwiązań termicznych, które znacząco wpływają na codzienne życie wielu ludzi. Tworzone przez Gentherm technologie skutecznie poprawiają zdrowie, dobre samopoczucie, komfort oraz wydajność energetyczną. Posiadając biura w 26 lokalizacjach na całym świecie, Gentherm ma wyjątkowo silną pozycję na rynku, szeroki zasięg globalny oraz ogromne możliwości produkcyjne.

 

Główne obszary działalności Gentherm to:

 

 • Klimatyzowane siedzenia i ogrzewanie wnętrza
 • Innowacyjne rozwiązania mikroklimatu ClimateSense ™
 • Zarządzanie temperaturą w bateriach
 • Rozwiązania do zarządzania temperaturą u pacjenta medycznego
 • Elektronika i systemy oprogramowania

Wyzwania i potrzeby

 

Szeroka baza innowacyjnych produktów wymaga zaawansowanych systemów do zarządzania cyklem ich życia oraz gromadzenia powiązanej z tym dokumentacji.

 

Takie systemy zwykle służą do przechowywania i zarządzania dokumentacją, czyli m.in. instrukcjami serwisowymi, specyfikacjami oraz „Bill of Material” (strukturą, która odzwierciedla sposób budowy danego produktu).

 

Projekty

 

Gentherm oczekiwał rozwiązania szybkiego i intuicyjnego, które będzie działało sprawnie niezależnie od regionu świata, w którym znajduje się użytkownik. Okazją do ulepszenia istniejących systemów i zapewnienia oczekiwanej wydajności w wielu środowiskach oraz lokalizacjach była zmiana dostawcy hostingu.

 

Potrzebne było rozwiązanie, które przyśpieszyłoby działanie serwerów, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów użycia i zapewnieniu elastyczności w zakresie uruchamiania niezbędnych środowisk na żądanie.

Rozwiązania

 

Aby systemy PLM spełniały ich oczekiwania, Gentherm musiał rozważyć podejście zupełnie inne od dotychczasowego.

 

TTPSC przedstawiło kilka propozycji rozwiązania istniejących problemów poprzez połączenie migracji danych, zarządzania chmurą i wdrożenia automatyzacji w celu optymalizacji kosztów.

 

Ostatecznie rozważono trzy możliwe scenariusze dla procesu migracji:

 

 • „Lift and shift” – przeniesienie systemów do nowego środowiska w taniezmienionej postaci.
 • Migracja wraz z aktualizacją wersji systemu.
 • „Nowy start” – aktualizacja istniejącego oprogramowania, a następnie migracja wszystkich danych do nowego systemu, zbudowanego zgodnie z najlepszymi praktykami.

 

Ostatnia z opcji, stanowiła największe ryzyko z powodu wyzwań związanych z pełną migracją danych z Windchill do Windchill . Założenie uwzględniało również przebudowę istniejącej konfiguracji wraz z dostosowywaniem docelowego środowiska, co potencjalnie przyniosłoby najlepsze efekty. Ostatecznie, to właśnie na to rozwiązanie zdecydował się Gentherm

 

Jako chmurę docelową wybrano Amazon Web Services (AWS), która w tamtym czasie cechowała największa dojrzałość rozwiązań oraz najwyższa jakość usług. Wszystkie środowiska zostały zbudowane przy użyciu wcześniej przygotowanych szablonów, co dało Gentherm możliwość szybkiego tworzenia nowych serwerów w zależności od potrzeb, w dowolnym momencie. Pozwoliło to na skrócenie czasu potrzebnego na takie wdrożenia z kilku tygodni do maksymalnie kilku godzin. Obejmowało to cały proces: od prośby o stworzenie nowego środowiska, aż po możliwość korzystania z niego przez użytkowników końcowych.

 

Chmury

 

Procesy wdrażania i rozwoju zostały w pełni zautomatyzowane przy użyciu praktyk i narzędzi DevOps, (m.in..Jenkins i SonarQube), hostowanych w kontenerach serverless. Umożliwiło to bardziej wydajne zarządzanie procesem zmian w różnych systemach, w tym znaczne skrócenie czasu potrzebnego na ich sprawdzenie, zaakceptowanie i wdrożenie w systemach produkcyjnych.

 

Spójność rozwiązań wdrożonych w różnych środowiskach została zapewniona dzięki automatycznemu przywracaniu systemów (do poprzedniej wersji) i klonowaniu serwerów z istniejących kopii zapasowych w zależności od potrzeb. Miało to bardzo pozytywny wpływ na jakość dostarczanego kodu i aplikacji.

 

Istotną kwestią było również zachowanie spójności i wysokiej jakości tego rozwiązania. Udało się to osiągnąć dzięki automatycznemu przywracaniu środowisk (do stanu przed zmianą) oraz klonowaniu kopii zapasowej z produkcyjnego serwera.

 

Większość procesów jest obecnie obsługiwana przy pomocy zestawu narzędzi firmy Atlassian, w tym:

 

 • Jira – śledzenie wątków i zarządzanie projektami deweloperskimi
 • Jira ServiceDesk – system kontroli SLA i zgłaszania wątków
 • BitBucket – jako repozytorium kodu

 

Wdrożono również półautomatyczny mechanizm wprowadzania zmian w systemie, bez konieczności ich ponownego uruchamiania. Został nazwany „FastTrack”.

System Thingworx Navigate został wzbogacony o zarządzanie instancjami w chmurze.

 

Stworzyliśmy również aplikację AWS Cloud Scheduler, która miała na celu zmniejszenie kosztów infrastruktury chmurowej oraz ułatwienie dostępu. Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi umożliwiła zarządzanie „kompletnymi” środowiskami (tj. QA, Test i Development). W skład jej funkcjonalności wchodziły m.in. ręczne i automatyczne uruchamianie oraz zatrzymywanie systemów wraz z elastycznymi możliwościami planowania tego procesu. Dzięki takiemu mechanizmowi nieużywane lub niepotrzebne w danym momencie środowiska zostałyby wstrzymane, a co za tym idzie nie generowałyby one niepotrzebnych kosztów. W razie potrzeby mogły być natychmiast ponownie uruchomione na żądanie, bez potrzeby wsparcia ze strony dostawcy hostingu.

 

Wszystkie systemy są ze sobą zintegrowane przy użyciu rozwiązania Single Sign-On (Ping Identity), dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać zarówno z systemów Windchill, jak i ThingWorx Navigate za pomocą tylko jednego logowania (eliminując potrzebę oddzielnego wprowadzania danych). To rozwiązanie zostało oparte na technologii kontenerów w modelu serverless.

 

Rezultaty

 

Najważniejszym rezultatem osiągniętym dzięki realizacji tego projektu jest wysokie zadowolenie Gentherm ze swoich nowych systemów. Klient przesłał nam znakomity feedback, na temat funkcjonowania i dostępności systemów. Otworzyło to możliwości na plany dalszego rozwoju i wdrożenia ulepszeń zaimplementowanych rozwiązań.

 

Team work

 

Udało się to osiągnąć dzięki stworzeniu doskonale działającego systemu, który miał bardzo krótki czas ładowania. Pozwoliło to na wyeliminowanie wszelkich śladów wcześniejszych problemów technicznych. Stworzone przez nas rozwiązanie pomyślnie przeszło zewnętrzny audyt bezpieczeństwa, co dodatkowo potwierdza jego wysoką jakość.

 

Wśród wielu pozytywnych aspektów wdrożonych zmian, łatwo przeoczyć te korzyści, które są niemierzalne jak np. ułatwienie i usprawnienie pracy dla wielu użytkowników.

 

Rozwiązanie umożliwiło znaczną poprawę przepływu danych w ramach organizacji Gentherm. Co więcej, dzięki zaawansowanej automatyzacji i wysiłkom TTPSC, rzeczywisty koszt usługi był znacznie niższy, niż oczekiwano.

 

Dzięki stworzeniu efektywnego modelu współpracy, TTPSC pomogło Gentherm nie tylko osiągnąć cele biznesowe, ale także położyło fundamenty pod planowanie przyszłej rozbudowy systemu, która obejmie całkowicie nowe obszary i zapewni im nowe funkcjonalności.

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się