_AR w przemyśle samochodowym w Azji – Transition Technologies PSC

Przemysł

Motoryzacja

Wyzwania

 • Usprawnienie przepływu informacji
 • Usprawnienie przepływu informacji
 • Skrócenie czasu kontroli jakości

Technologie

AR, IoT

Rezultaty

 • Pilotażowe Testowanie Rozwiązania AR
 • Wdrożenie rozwiązań AR w obiektach produkcyjnych
 • Poprawa efektywności przepływu informacji

A new car in a bright colour with its lights on, we see its front against the city.

Hirotec Corporation Japan

Korporacja HIROTEC projektuje, opracowuje oraz produkuje samochodowe mechanizmy zamykające, systemy wydechowe, oprzyrządowanie produkcyjne oraz tłoczniki. Założona w 1958r., z globalną załogą liczącą ponad 5000 osób, dostarcza światowej klasy produkty oraz rozwiązania dla przemysłu samochodowego z ponad 30 obiektów. Ich głównymi klientami są między innymi Mazda, General Motors oraz Fiat Chrysler Automobiles.

Wyzwania i Potrzeby

HIROTEC ma utarte procedury jakości i kontroli, które gwarantują, że klient dostaje produkt w 100% wolny od wad. Mimo wszystko, te procedury obecnie zapisane są na papierze oraz wymagają ręcznego raportowania. Wszystko było świetnie udokumentowane i opisane w arkuszach kalkulacyjnych, a także wydrukowane do każdej kontroli. Obecne procedury wymagają, by członkowie zespołu HIROTEC sprawdzali prowadzone czynności kontrolne z ujednoliconym dokumentem. Kiedy wykonują te kroki, muszą wstrzymać swoją pracę, by udokumentować wyniki swoich działań, sprawdzić kolejny krok w dokumencie, po czym muszą wykonać test. Te papierowe raporty muszą potem zostać zebrane oraz zapisane w elektronicznym systemie śledzenia. To może powodować opóźnienie przepływu informacji w organizacji. Co więcej, ten proces angażuje również dużą ilość pracy ludzkiej włożonej w gromadzenie i przechowywanie danych.

HIROTEC poszukuje i testuje rozwiązania motywowane cyfrową transformacją, by wesprzeć obecne procedury w ich zrewolucjonizowaniu. HIROTEC chce również przetestować oraz wyszukać rozwiązania, które mogą przyspieszyć przepływ informacji przez organizację.

Zastosowane rozwiązania

HIROTEC chciało rozpocząć pilotażową platformę/system gdzie:

 • Inspektorzy jakości mogą dokonywać sesji kontrolnych mając ciągły dostęp do informacji na temat etapu procedury oraz wolne ręce do wykonywania instrukcji
 • Praca inspektorów jest w sposób ciągły przechowywana w systemie, a oni sami nie muszą spisywać wyników na papierze
 • Pracownicy ze szczebla menedżerskiego mogą skorzystać z posiadania ciągłego dostępu do cyfrowych wyników sesji kontrolnej.

W tym miejscu, Vuforia Studio przychodzi z pomocą, by stworzyć przepływ procedury krok po kroku, a Realwear HMT-1 jako końcowe rozwiązanie interfejsu dla inspektorów. To podejście zostało również wsparte Thingworx będącym platformą do przechowywania danych. Na warsztatach, okazało się, że kilka procedur (nie tylko inspekcja drzwi, ale również inspekcja sprzętu lub miejsca pracy na początku lub końcu zmiany, itd.) ma etapy, które pasują mniej lub bardziej do tej samej struktury. Każdy etap ma jasno określony tytuł, standard do spełnienia oraz metodę sprawdzenia. Opcjonalnie, każdy krok może mieć do dwóch zdjęć, w celu lepszej identyfikacji sprawdzanych elementów. Zdecydowaliśmy się zrobić dodatkowy krok i użyć Vuforia Studio nie tylko do wdrożenia statycznego widoku, jednego widoku dla każdego etapu procedury, ale również opracować pewnego rodzaju model do oglądania ustalonych kroków.
Cały ten proces oraz informacje dotyczące definicji etapu są przechowywane w Thingworx.
Najpierw inspektor musi przeskanować charakterystyczny znacznik (Thingmark), który odpowiada procesowi inspekcji. Potem, pojawiają się podstawowe informacje o procesie, a inspektor musi wpisać jego numer, by rozpocząć:

 

Deska rozdzielcza samochodu lewe drzwi proces kontroli.

 

Gdy inspektor rozpocznie, te dane (kto, kiedy, jaki proces) są przechowywane w Thingworx, a informacje dotyczące definicji etapu procesu są pozyskiwane do wyświetlenia kolejnych ekranów:

 

Obraz tablicy rozdzielczej przedstawiający komunikat sprawdzający.
Windchill dashboard z normami produkcyjnymi i sprawdzaniem produktów.

 

Każda definicja etapu ma cechę szablonu w Thingworx, który może być:

 • informacją – wyświetlane są jedynie podstawowe informacje oraz przycisk ”Next” (następny)
 • ok/ng – wyświetlane są jedynie przyciski radiowe “OK” lub “No Go” oraz “Next” kiedy wybrane jest jakiekolwiek radio
 • dokładną wartością – wyświetlane są dane wejściowe ułożone tak, by inspektor mógł podać wartość, gdzie ta wartość potem jest porównywana do określonej wartości etapu
 • zakres wartości – wyświetlane są dane wejściowe ułożone tak, by inspektor mógł określić wartości, gdzie ta wartość potem jest porównywana do określonego zakresu wartości etapu

W ostatnich dwóch przypadkach, doświadczenie decyduje czy wynik etapu jest ”OK” czy ”No Go” oparty o kalkulacje.

 

Windchill dashboard z normami produkcyjnymi i sprawdzaniem produktów z wyjaśnieniem metody pomiaru.

Windchill dashboard z normami produkcyjnymi i sprawdzaniem produktów z wizualnym potwierdzeniem.

 

W przypadku “No Go” jest dodatkowy ekran do podania dodatkowych informacji na temat defektu:

 

 

Kiedy cały proces zostaje zakończony, pojawia się ekran podsumowujący do wiadomości inspektora:

 

Tablica rozdzielcza z wynikami całkowitymi Hirotec.

 

Jeśli zachodzi taka potrzeba, inspektor może otrzymać więcej informacji na temat nieudanych etapów:

 

Dashboard z informacjami w aplikacji.

 

Zauważmy: ekrany UI (interfejsu użytkownika) zostały uproszczone na potrzeby artykułu, a wszystkie wrażliwe dane HIROTEC zostały usunięte.

Wszystkie informacje na temat wykonania etapów procesu są przechowywane w Thingworx:

 

Pulpit nawigacyjny sesji wykonania procesu Thingworx.

 

Dzięki ułożonemu procesowi oraz używaniu takiego modelu, wprowadzenie nowego procesu okazało się bardzo szybkie i proste.

Osiągnięte rezultaty

Dzięki pilotażowemu testowaniu innowacyjnego i prostego w użyciu rozwiązania opartemu na technologii Rozszerzonej Rzeczywistości oraz stworzonemu przez Transition Technologies and PTC, HIROTEC było w stanie lepiej zrozumieć kwestie rozmieścić rozwiązania oparte na Rozszerzonej Rzeczywistości we wszystkich obiektach produkcyjnych.

HIROTEC było w stanie zidentyfikować nowy kierunek na przód, który umożliwi szybsze raportowanie czynności, co z kolei usprawni przepływ informacji przez organizację.

Korzystając z lekcji wyciągniętych z tego pilotażowego testu oraz modelu stworzonego przez Transition Technologies, HIROTEC pracuje z przekrojowymi zespołami z interesariuszami całej organizacji, by znaleźć możliwość udostępnienia tego rozwiązania na skalę jego globalnej organizacji, by podnieść jakość pracy specjalistów.

Patrząc na to wdrożenie z perspektywy osoby, która jest odpowiedzialna za to, co robią pracownicy, można śmiało powiedzieć, że użycie technologii Rozszerzonej Rzeczywistości pozwala na lepszą analizę pracy specjalistów oraz czynności przez nich wykonywanych.

Jeśli zastanawiasz się jak technologia Rozszerzonej Rzeczywistości może zmienić Twoją firmę, skontaktuj się z nami!

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się