_Zwiększenie efektywności produkcji wyrobów czekoladowych dzięki rozwiązaniom monitorowania

Wyzwania

 • Brak integracji danych
 • Przestoje i stany alarmowe
 • Słaba dostępność danych produkcyjnych

Rezultaty

 • Minimalizacja stanów alarmowych
 • Zwiększenie wydajności produkcji
 • Dostarczenie i integracja kluczowych danych

O kliencie:

Nasz klient to czołowy amerykański producent ekskluzywnych wyrobów czekoladowych, kładący duży nacisk na jakość swoich produktów. Zatrudniając ponad 1000 pracowników, firma koncentruje się na dostarczaniu wyjątkowych produktów swoim klientom, ciesząc się niesłabnącą opinią.   

Podsumowanie:

Transition Technologies PSC (TT PSC) nawiązało współpracę z wiodącym amerykańskim producentem ekskluzywnych wyrobów czekoladowych w celu wdrożenia zaawansowanego systemu monitorowania efektywności produkcji. Projekt obejmował monitorowanie kluczowych parametrów trzech linii produkcyjnych, dostarczając wizualne przedstawienie danych w czasie rzeczywistym, co zwiększyło świadomość operacyjną personelu produkcyjnego i konserwacyjnego. Dzięki integracji oprogramowania ThingWorx oraz personalizacji wizualnych interfejsów, klient zyskał możliwość szybszego reagowania na alarmy, poprawę efektywności operacyjnej oraz skalowalność na przyszłe potrzeby.  

Wyzwania biznesowe:

Klient stanął przed szeregiem wyzwań wymagających zaawansowanego rozwiązania do monitorowania produkcji oraz wizualizacji pozyskanych danych:

 • Monitorowanie stanów alarmowych: szybkie wykrywanie i reagowanie na stany alarmowe na liniach produkcyjnych. 
 • Wizualizacja w czasie rzeczywistym: przejrzyste i intuicyjne wyświetlanie parametrów urządzeń.
 • Integracja i przetwarzanie danych: efektywne gromadzenie, przetwarzanie i prezentacja danych z systemów sterowania.
 • Dostępność interfejsu dla użytkownika: przyjazny i przejrzysty użytkownikowi interfejs, dostępny poprzez standardowe przeglądarki internetowe.
 • Integracja z platformą ThingWorx: bezproblemowa integracja z systemami sterowania i przetwarzania danych.
 • Skalowalność i elastyczność: możliwość skalowania i adaptacji systemu do dodatkowego sprzętu i nowych parametrów.

 Rozwiązanie:

Zespół TT PSC wdrożył kompleksowe rozwiązanie, aby sprostać wymaganiom klienta: 

 • zbieranie danych z PLC za pomocą Kepware w celu bezproblemowej integracji,
 • konfiguracja ThingWorx do przetwarzania danych, przechowywania oraz tworzenia spersonalizowanych interfejsów (mashupów) do wizualizacji danych operacyjnych w czasie rzeczywistym,
 • dostęp do systemu i jego poziom, uzależniony od rodzaju stanowiska.

Rozwiązanie obejmowało ekran poglądowy wyświetlający status wszystkich linii produkcyjnych. Ponadto, widok konkretnej linii dla bardziej szczegółowych informacji oraz widok urządzeń dla konkretnych maszyn. Wszystkie interfejsy były dostępne poprzez standardowe przeglądarki internetowe, co zapewniało łatwość obsługi dla pracowników.  

 Rezultaty i korzyści:

Po pomyślnym wdrożeniu projektu, nasz klient uzyskał:  

 • Możliwości monitorowania i wizualizacji danych w czasie rzeczywistym na liniach produkcyjnych.
 • Poprawę czasów reakcji na stany alarmowe, co zwiększyło efektywność operacyjną.
 • Skalowalny i elastyczny system gotowy do przyszłej rozbudowy i różnorodnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Cytat klienta

review

Zwiększenie efektywności produkcji wyrobów czekoladowych dzięki rozwiązaniom monitorowania

Rozwiązanie monitorujące TT PSC znacząco wpłynęło na naszą działalność. Poprawiło wydajność i dostarczyło głębszego wglądu w procesy produkcyjne. Wiedza i wsparcie zespołu były kluczowe dla naszego sukcesu.

Główny inżynier ds. kontroli Amerykański producent wyrobów czekoladowych premium

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się