_Energy Advisor dla przemysłu

Podnieś efektywność energetyczną w zgodzie z założeniami zrównoważonego rozwoju

_Wyzwania

Przerwy lub ograniczenia w dostawie prądu
Negatywne konsekwencje dla procesu produkcyjnego związane z czasowym i nieoczekiwanym ograniczeniem dostaw energii. Ponadto, brak wiedzy na temat faktycznego zużycia energii wiąże się z brakiem pełnej kontroli nad wykorzystaniem mediów.
Brak danych oraz narzędzi monitorujących rzeczywiste zużycie mediów
Znaczna część dostępnych danych o produktach jest nieustrukturyzowana. Kluczem do osiągnięcia efektywności energetycznej i lepszego jej zrozumienia, a tym samym określenia potencjalnych źródeł oszczędności, jest uzyskanie odpowiedniej jakości ujednoliconych danych.
Brak możliwości kontrolowania zużycia energii w przedsiębiorstwie
Brak szczegółowych informacji o zużyciu energii zwiększa ryzyko wykroczenia poza ustalone limity. Może to prowadzić do zwiększenia kosztów i wysokich kar. Konieczny jest zatem pewnego rodzaju „bezpiecznik” sygnalizujący moment, w którym zużycie energii przekroczy założony próg bezpieczeństwa.
Dążenie do zapewnienia zrównoważonej produkcji
Ekologiczny produkt to taki, który powstał zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Jednym z kluczowych czynników by to osiągnąć jest redukcja zużycia energii w procesie produkcyjnym.

_Rozwiązanie

Energy Advisor dla Przemysłu to rozwiązanie, które umożliwia firmom produkcyjnym kontrolę zużycia energii i jej kosztów w trakcie procesu produkcyjnego.
Wdrożenie rozwiązania na bazie akceleratora gwarantuje uzyskanie szybkich efektów biznesowych oraz możliwość rozpoczęcia realizacji celów wynikających z poprawy efektywności energetycznej, w ciągu zaledwie kilku tygodni. Przejrzysty, skrojony na miarę plan działania pozwala nam dostosować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb organizacji, aby zapewnić możliwość szybkiego zwrotu z inwestycji.
Energy Advisor for Manufacturing - Solution - Image
Uzyskaj do 5 mln euro oszczędności na rachunkach za energię na każdy 1 mld obrotu firmy.*
* Przy założeniu 5% oszczędności na rachunkach za energię, gdzie koszty energii stanowią 10% rocznego obrotu; rzeczywisty ROI może się różnić.

8-tygodniowy program Energy Advisor dla Przemysłu

1
Warsztaty
 • Identyfikacja obszarów wykorzystania energii wymagających optymalizacji.
 • Ocena najważniejszych przypadków użycia energii wraz z ustaleniem priorytetów i ich potencjalnej wartości biznesowej.
 • Dostosowanie przypadków użycia do Twojego środowiska IT/OT.
2
Raport wraz kompleksowym planem działania
 • Analiza zużycia energii i przypadków użycia wraz z rekomendacjami adekwatnymi do sytuacji.
 • Wstępny plan działania zawierający kamienie milowe prowadzące do osiągnięcia jak największych korzyści i oszczędności.
 • Oszacowanie danych finansowych związanych z zatwierdzonym planem działania.
3
MVP/ Akcelerator
 • Wdrożenie narzędzia pozwalającego na rozpoczęcie analizy efektywności energetycznej.
 • Raporty dotyczące wykorzystania energii w ujęciu produkcyjnym.
 • Symulacja kosztów umożliwiająca prognozowanie wysokości przyszłych faktur.
 • Informacje o zużyciu energii wspierające decyzyjność.

_Ekrany z kluczowymi danymi dostępne w czasie rzeczywistym

Energy Advisor for Manufacturing - Real-time reports & dashboards - Image
Śledź zużycie mediów w czasie rzeczywistym i podejmuj decyzje w oparciu o dane
Analizuj rentowność produkcji i marżę produktu. Optymalizuj plany i unikaj kar za przekraczanie ustalonych w umowie limitów energii.

_Możliwości rozwiązania

Badanie zależności i trendów
Analiza danych produkcyjnych z uwzględnieniem kosztów zużycia energii oraz kalkulacja kosztów energii stanowiących element całkowitego kosztu produktu.
Porównywanie zużycia energii
Porównanie zużycia energii między fabrykami, liniami, maszynami i produktami w celu identyfikacji potencjału optymalizacyjnego.
Symulacja kosztów zużycia energii
Symulacja poziomu zużycia mediów i związanych z tym kosztów pracy linii. Prognozowanie stawek za korzystanie z mediów.
Wsparcie w rozwiązywaniu problemów
Narzędzie do rozwiązywania problemów związanych z procesami wraz z narzędziem do analizy trendów dotyczących danych i zdarzeń, pozwalającym lepiej zrozumieć bieżące wyzwania i zmiany.
Kontrola zużycia mediów
Zaplanuj pobór wszystkich podłączonych mediów (prąd, woda, para, gaz, HVAC) wraz z ich kosztem.
Strażnik Mocy (Power Guardian)
Wykorzystaj fukcję „Strażnika Mocy”, aby zapobiec karom wynikającym z przekroczenia ustalonych limitów poboru.

_Podejście "krok po kroku"

 • Dane dotyczące produkcji
 • System ERP
 • MES
1
Widoczność
 • Przechwytywanie danych z linii produkcyjnych
 • Ręczne wyszukiwanie zależności i korelacji w danych
2
Przejrzystość
 • Wykorzystanie zależności do definiowania efektywności projektów
 • Wykorzystanie korelacji do definiowania projektów wymagających redukcji kosztów
 • Śledzenie wyników w czasie rzeczywistym w cyklu DDS
3
Predykcja (Prognozowanie)
 • Automatyczne wyszukiwanie wzorców w danych dzięki AI
 • Uzyskaj automatyczne przewidywanie z MLOps

_Korzyści

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię przekładające się na obniżenie kosztów operacyjnych
Zdefiniowanie najskuteczniejszych obszarów, w których możliwa jest redukcja zużycia energii
Uniknięcie negatywnych efektów powodowanych częściową lub całkowitą przerwą w dostawie prądu
Zwiększenie elastyczności w działaniu w odpowiedzi na zmieniające się wymagania rynku – dzięki wyższej świadomości przyszłych kosztów
Identyfikacja blokerów w dążeniu do efektywności energetycznej oraz obszarów marnowania energii
Wsparcie w dążeniu do realiazji celów ESG, związanych ze zrównoważonym rozwojem
Już dziś obniż rachunki za energię w firmie
Umów się na krótką, bezpłatną konsultację, podczas której wspólnie określimy czy Energy Advisor pomoże Twojej organizacji.
Umów spotkanie

_Partnerzy

PTC logo
Rockwell Automation logo
AWS logo
Microsoft logo
Google logo

_Success stories

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się