_Analityka danych i sztuczna inteligencja (AI)

Czerp korzyści z danych i rozwijaj swój biznes dzięki sztucznej inteligencji (AI)

_Potęga analityki danych i sztucznej inteligencji (AI)

Analityka danych i sztuczna inteligencja należą do dwóch najszybciej rozwijających się obszarów świata technologii. Obie skupiają się na analizie dużych ilości danych w celu pozyskania przydatnych informacji i prognozowania.
Analityka danych i sztuczna inteligencja są potężnymi narzędziami pozwalającymi lepiej zrozumieć złożone systemy. Dzięki połączeniu tych dwóch zagadnień organizacje mogą dokładniej analizować swoje dane i podejmować bardziej dojrzałe decyzje biznesowe.
Data and AI image

_Co robimy?

Każda firma, która chce stać się organizacją opartą na danych, musi dysponować nowoczesną Platformą Danych.

Platformy danych to aplikacje lub systemy, które służą do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i analizowania dużych ilości danych. Platformy te składają się zazwyczaj z kilku komponentów, obejmujących bazę danych służącą do przechowywania danych, narzędzia do oczyszczania i wstępnego przetwarzania danych, algorytmy do analizy danych, a także narzędzia służące do wizualizacji wyników analizy danych.

Zapotrzebowanie na platformy danych, hurtownie danych, jeziora danych i inne rodzaje repozytoriów danych wynika z rosnącej ilości danych generowanych i gromadzonych przez organizacje. Przedsiębiorstwa generują coraz więcej danych z różnych źródeł, jak choćby transakcje, dane telemetryczne, czy media społecznościowe, a zatem potrzebują przechowywać i zarządzać tymi danymi w sposób, który umożliwi im dostęp do nich i ich analizę.

Korzystając z naszej najnowocześniejszej technologii, przekujesz swoje dane w cenny kapitał. Z pomocą TT PSC z łatwością uporządkujesz, oczyścisz i wstępnie przetworzysz swoje dane, zachowując przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa i nadzoru.

Implementacja platform do analizy danych

Wizualizuj dane i twórz holistyczne systemy raportowania dzięki Wizualizacji Danych i Raportowaniu

Głównym celem business intelligence (BI) jest zapewnienie organizacjom informacji niezbędnych przy podejmowaniu świadomych decyzji. BI pozwala organizacjom na identyfikację trendów i wzorców w danych, prognozowanie przyszłych zdarzeń oraz podejmowanie działań w oparciu o zaawansowane raporty, które mogą być sporządzane na bieżąco lub generowane na żądanie na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika.

Wizualizacja danych i raportowanie

Aby wdrożyć rozwiązania AI, należy rozważyć Platformy MLOps

Głównym celem platform MLOps jest zapewnienie organizacjom narzędzi i zasobów, których potrzebują, aby uzyskać wgląd w swoje dane oraz opracować i wdrożyć modele uczenia maszynowego. Korzystając z tych platform, organizacje mogą gromadzić i przechowywać duże ilości danych, analizować te dane w celu identyfikacji trendów i wzorców oraz opracowywać i wdrażać modele uczenia maszynowego. Mogą również dokonywać przewidywań lub podejmować inne rodzaje działań w oparciu o te dane.

Platforma MLOps oferuje infrastrukturę i narzędzia do zarządzania cyklem życia modeli ML (uczenia maszynowego). Na ogół zawiera takie funkcje, jak kontrola wersji modeli ML, narzędzia automatyzujące budowanie i uczenie modeli oraz narzędzia monitorujące i ostrzegawcze umożliwiające monitorowanie wydajności modeli w produkcji.

Dzięki zastosowaniu platformy MLOps organizacje mogą zautomatyzować i usprawnić wiele zadań związanych z zarządzaniem modelami uczenia maszynowego. W ten sposób oszczędzają czas i nakład pracy, a także ograniczają ryzyko wystąpienia błędów i problemów z modelami ML. Ponadto rozwiązanie to daje organizacjom pewność, że ich modele uczenia maszynowego będą się doskonale spisywać podczas produkcji. Umożliwia także szybką i łatwą aktualizację oraz udoskonalanie modeli.

Usprawnij funkcjonowanie swojej firmy dzięki kompleksowym rozwiązaniom AI z obszarów przemysłu, łańcucha dostaw i cyklu życia produktu

Nasza oferta rozwiązań AI skupia się na najważniejszych aspektach każdego potencjalnego obszaru biznesowego, począwszy od udoskonalenia procesu projektowania produktów, poprzez usprawnienie procesów produkcyjnych, aż po optymalizację łańcucha dostaw, logistyki i poprawę poziomu zadowolenia klientów.

Analityka przemysłowaAnalityka łańcucha dostawAnalityka cyklu życia produktu
Wykrywanie anomaliiPrognozowanie popytu i optymalizacja magazynówOptymalizacja zarządzania zmianą
Optymalizacja jakości produkcjiAlokacja i uzupełnienie zaopatrzenia 
Konserwacja predykcyjnaOptymalizacja stanów magazynowych 
 Optymalizacja dostaw 
 Wykrywanie nadużyć 

Zapoznaj się z szeroką gamą oferowanych przez nas usług analitycznych które pomagają firmom każdej wielkości odnieść sukces w dzisiejszym, napędzanym przez dane świecie:

 • Wsparcie specjalistów i zespołów BI/AI: nasi wysoko wykwalifikowani naukowcy i inżynierowie danych mogą zasilić istniejący zespół, służąc specjalistyczną wiedzą niezbędną do realizacji inicjatyw w zakresie AI
 • AI Data Discovery: pomożemy Ci zidentyfikować nowe możliwości rozwoju i innowacji opartych na danych, opracowując wspólnie z Tobą roadmapę sukcesu
 • Migracje danych: zapewniamy wsparcie w płynnym przeniesieniu danych do chmury lub innych platform, minimalizując wszelkie utrudnienia i przestoje
 • Doradztwo w zakresie strategii związanych z danymi: wspólnie opracujemy kompleksową strategię dotyczącą danych, która będzie spójna z Twoimi celami biznesowymi
 • Modernizacja SAS: Nasi specjaliści dysponują praktyczną wiedzą na temat SAS 9.x i SAS Viya, w tym wdrożeń w środowisku Azure, a także doświadczeniem w zakresie rozbudowy SAS o narzędzia i frameworki ML typu open-source.

_Wykorzystaj potencjał danych i sztucznej inteligencji do usprawnienia poszczególnych obszarów

Produkcja
 • Wykrywanie wąskich gardeł poprzez analizę danych pochodzących z czujników na linii produkcyjnej
 • Algorytm AI zaproponuje zmiany, które pozwolą wyeliminować problemy występujące w procesie produkcji
 • Rozwiązanie oparte na danych i sztucznej inteligencji umożliwi
Łańcuch dostaw
 • Określanie trendów w zachowaniach klientów
 • Sztuczna inteligencja wskaże produkty, które będą w przyszłości cieszyć się największą popularnością
 • Usprawnienie zarządzania zapasami dzięki pozyskanym danym
 • Zwiększ sprzedaż w oparciu o te dane

_Zacznij podejmować decyzje w oparciu o dane

Aby stać się organizacją opartą na danych, musisz zpriorytetyzować gromadzenie, analizę i wykorzystywanie danych w procesie podejmowania decyzji. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

1
Ustal jasną wizję i strategię
przekształcenia się w organizację opartą na danych. W tym celu należy opracować schemat, według którego dane będą wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji i realizacji celów biznesowych.
2
Zainwestuj w niezbędną technologię i infrastrukturę
wspierającą podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Mogą być to m.in. platformy danych, systemy MLOps i inne narzędzia do gromadzenia, analizy i wizualizacji danych, a także solidny i bezpieczny system przechowywania i zarządzania danymi.
3
Wypracuj w swojej organizacji kulturę
podejmowania decyzji w oparciu o dane. Wiąże się to z koniecznością przeszkolenia pracowników w zakresie efektywnego korzystania z danych, wykorzystywania narzędzi raportowania BI i motywowania zespołu do wykorzystywania danych jako wsparcia w podejmowaniu decyzji, a także zapewnienia im narzędzi i zasobów umożliwiających dostęp do danych i ich analizę.
4
Nieustannie zbieraj i analizuj dane
aby wesprzeć proces podejmowania decyzji. Obejmuje to regularne gromadzenie danych z różnych źródeł, takich jak interakcje z klientami, procesy wewnętrzne i trendy rynkowe, oraz wykorzystywanie tych danych do podejmowania decyzji biznesowych.
5
Wykorzystuj dane jako narzędzie służące do ciągłego doskonalenia.
dzięki wdrożeniu rozwiązań AI, regularnej analizie danych i wykorzystaniu ich przy podejmowaniu decyzji, organizacje są w stanie zidentyfikować możliwości usprawnień i podjąć działania, które przyczynią się do rozwoju firmy i jej sukcesu.

_Zrób kolejny krok na drodze do cyfrowej transformacji Twojej firmy

Rozumiemy, że każda organizacja ma swoje unikalne potrzeby i wyzwania. Dostarczamy platformy i usługi, aby pomóc osiągać lepsze wyniki biznesowe. W prosty sposób dowiedz się, czy jesteś gotowy na wykorzystywanie zaawansowanej analityki AI.

_Solidne partnerstwo

Zapewniamy usługi na najwyższym poziomie dzięki współpracy z najlepszymi.
Sas logo
Power BI logo
Tableau logo
Microsoft azure
Google Cloud
Aws logo
IBM logo

_Success Stories

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się