_Integracje PLM z innymi systemami biznesowymi

Zoptymalizuj koszty związane z obsługą IT.

_Kompleksowe rozwiązanie integracji PLM

Integracje systemów informatycznych są czymś naturalnym praktycznie przy każdym wdrożeniu PLM.
Często są one wymagające technicznie, ale właśnie w tej dziedzinie świetnie radzą sobie nasi specjaliści. Nie wahaj się, usprawnij działanie firmy, zyskaj kontrolę i zwiększ efektywność biznesu z Transition Technologies PSC.
PLM Integrations TT PSC

Porozmawiaj z ekspertem PLM

Leszek Zborowski TT PSC

Leszek Zborowski

Senior Delivery Unit Director

Napisz

_Dlaczego my?

Doświadczenie, któremu możesz zaufać!

Od lat współpracujemy z największymi światowymi liderami, wspierając ich przy wdrożeniach PLM, IoT, AR, Cloud oraz świadcząc usługi outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania.

800+

specjalistów w Transition Technologies PSC

2500+

ekspertów w Grupie Kapitałowej Transition Technologies

3000+

ekspertów w sieci partnerskiej TT PSC

16+

lat doświadczenia w PLM

100+

zrealizowanych projektów integracyjnych

16+

lat współpracy z PTC jako globalny partner

Dostępność

Pracujemy na trzech kontynentach: Europa (Polska, Skandynawia, Francja, Niemcy, Ukraina), Ameryka Północna i Azja (Tajwan).

Klient na pierwszym miejscu

Masz pewność, że nasze działania zawsze mają na uwadze Twoje potrzeby i stawiamy Twój sukces na pierwszym miejscu.

Zwinne zarządzanie

Wiemy, że każda organizacja jest inna oraz które działania mogą okazać się skuteczne dlatego przystosowujemy się do złożonych środowisk i szybkiego tempa pracy.

Pomysłowość

Wysoce wydajne zespoły są podstawą do dostarczania najwyższej jakości na czas i z zachowaniem założonego budżetu.
Windchill ERP integrations ebook photo
Pobierz darmowy e-book

Uproszczony przewodnik po integracji systemu Windchill i ERP

Pobierz

Referencje klientów

icon

Zespół Transition Technologies PSC wykazał się wyjątkowym zaangażowaniem i terminowością w wykonywaniu działań.

W trakcie współpracy natychmiast reagował na zmieniającą się sytuację, uwzględniając wszystkie nasze prośby, a także odznaczał się proaktywną postawą i skutecznie rozwiązywał pojawiające się problemy techniczne. Mieliśmy przyjemność doświadczyć połączenia rozległej wiedzy technologicznej oraz wysokiej jakości usług, dzięki którym projekt realizowany z TT PSC zakończył się sukcesem.
Robert Wolf Schaeffler

Robert Wolf

Head of Process Management Engineering Processes, Schaeffler

icon

Nawiązując współpracę z Transition Technologies PSC (TT PSC), znaleźliśmy partnera, który spełnia nasze wysokie standardy w zakresie migracji danych.

Mając na uwadze złożoność naszych istniejących zbiorów danych, kluczowe jest postawienie właściwych pytań w celu ich dokładnej oceny przy jednoczesnym niezbędnym ich zrozumieniu. Jesteśmy pewni, że TT PSC, dzięki swoim ustandaryzowanym rozwiązaniom, wieloletniemu doświadczeniu w zakresie cyfrowej transformacji oraz migracji danych przeprowadzanych dla międzynarodowych przedsiębiorstw, spełni te wymagania.
Lufthansa

Peter Teckentrup

szef działu IT - Product Lifecycle Management, Lufthansa Technik AG

icon

Transition Technologies PSC zna PTC Windchill na wylot. Ich rozległa wiedza na temat tego niezwykle konfigurowalnego produktu jest kluczowa dla naszej integracji.

Bazując na wiedzy i doświadczeniu TT PSC, bardzo przyśpieszyliśmy tempo rozwoju naszego projektu, jednocześnie finalizując wyjątkowo wymagającą integrację systemów. Pracownicy Transition Technologies PSC są życzliwi, profesjonalni, a ich wykonana praca jest na wysokim poziomie. Dzięki TT PSC!
Andrew Hircock Assent

Andrew Hircock

Director Product Management, Assent Compliance

_Doświadczenie w integracji PLM

SAP i inne systemy ERP

Integracja rozwiązania PLM z docelowym systemem ERP jest kluczowa dla pełnego wykorzystania funkcji PLM. PTC Windchill oferuje kilka opcji rozwiązania tego typu powiązań, między innymi: Enterprise Systems Integration (ESI) – kompleksowy produkt integrujący Windchill z systemami SAP i Oracle Manufacturing, pozwalający na publikację danych o produktach i ich produkcji przy ich wprowadzaniu na rynek. Jest to preferowana opcja integracji z platformami SAP i Oracle Manufacturing. Rozwiązaniem alternatywnym jest ERPConnector, który umożliwia publikację danych o produktach po ich wprowadzeniu na rynek i jest doskonałym początkiem tworzenia solidnej integracji. Będzie to dobra opcja dla systemów ERP innych niż SAP lub Oracle Manufacturing. TT PSC posiada duże doświadczenie w tworzeniu integracji ERP przy użyciu ESI i EPRConnector.

Product Compliance

Podczas tworzenia produktu kluczowe znaczenie ma zapewnienie zgodności jego komponentów z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. W tym celu Windchill musi zostać zintegrowany z systemem zgodności produktu, ponieważ nie jest on przeznaczony do samodzielnego zarządzania zgodnością z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Jednocześnie Windchill powinien mieć możliwość wyświetlania informacji o zgodności, tak aby inżynierowie produktu mogli podejmować odpowiednie decyzje w oparciu o te dane. Wraz z wstrzymaniem rozwoju poprzedniego systemu zgodności produktów firmy PTC – Windchill Product Analytics – wprowadzono nową, zalecaną przez PTC platformę zgodności produktów: Assent Compliance Platform. Firma TTPSC miała zaszczyt być zespołem realizującym integrację tych dwóch systemów, co zapewniło obecnym użytkownikom WPA bezproblemowe przejście na nowy system, a nowym – łatwe wdrożenie. Dowiedz się więcej o tej integracji.

Sprawdź Success Stories

Aplication Lifecycle Management (ALM)

PLM to nie tylko CAD i BOM. Świadomość znaczenia narzędzi integrujących PDM/PLM i ALM rośnie, a wartość, jaką ze sobą niosą (usprawnienie współpracy między zespołami lub łatwiejsze zarządzanie zmieniającymi się wymaganiami, wymieniając tylko te najbardziej oczywiste) staje się kluczowa. Firma PTC oferuje integrację opartą na standardzie OSLC, która umożliwia łączenie artefaktów z narzędzi Windchill PDMLink i RV&S. Chętnie pomożemy Ci zainstalować i skonfigurować powyższe systemy w celu uzyskania optymalnej wydajności.

ThingWorx

The ThingWorx Industrial Innovation Platform jest najlepszą w swojej klasie platformą internetu rzeczy. ThingWorx został stworzony, aby łączyć, agregować, analizować i wyświetlać dane – począwszy od urządzeń rozsianych po całym świecie, maszyn na linii produkcyjnej w fabryce, poprzez inne systemy korporacyjne występujące w środowisku IT organizacji. Wszystko po to, aby ułatwić pracę, przyspieszyć procesy, obniżyć koszty i zapewnić stały dostęp do jednego z najważniejszych zasobów – danych.

PLM Integrations TT PSC

Pozostałe systemy

Często pojawia się potrzeba połączenia Windchill z wieloma innymi istniejącymi systemami, zarówno standardowymi jak i tymi stworzonymi we własnym zakresie. Windchill jest systemem wysoce konfigurowalnym i elastycznym, istnieje wiele sposobów na wykonanie takiej integracji.

TT PSC stworzył integracje pomiędzy Windchill a różnymi systemami przy użyciu dedykowanych architektur i technologii integracyjnych. Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o Twoich potrzebach.

_Technologie i standardy integracyjne

ESI/Tibco i ERPConnector

ESI jest podejściem preferowanym przy integracji Windchill i SAP. Jest to kompletne i dopracowane (15 lat na rynku) rozwiązanie integrujące z wbudowanymi najlepszymi praktykami opartymi na doświadczeniach wielu organizacji. W przypadku systemów ERP innych niż SAP (i innych niż Oracle Manufacturing), w których publikacja danych z PLM następuje po zakończeniu procesu zmian, preferowanym punktem startowym jest ERPConnector framework. TT PSC posiada duże doświadczenie zarówno w rozwoju integracji opartej na ESI, jak i EPRConnector.

Usługi sieciowe (REST/OData)

Usługi sieciowe są standardowymi elementami końcowymi integracji na poziomie całej sieci. Stosunkowo nowy framework Windchill REST Services (WRS) zbudowany w oparciu o standard OData, dostępny dla wersji Windchill 10.1 i nowszej, zwykle wykorzystywany jest na potrzeby niestandardowych projektów integracyjnych Windchill. Jeżeli okaże się to konieczne ze względu na techniczne obciążenie starszych systemów, Windchill nadal zapewnia wsparcie dla serwisów SOAP i Info*Engine.

Wysyłanie wiadomości (Apache Kafka/JMS)

Niektóre z bardziej zaawansowanych metod integracji uwzględniają użycie Apache Kafka lub jednego z bardziej klasycznych brokerów wiadomości JMS.

OSLC

Open Services for Lifecycle Collaboration to otwarty projekt OASIS mający na celu zapewnienie specyfikacji i standardów integracji oprogramowania i narzędzi cyklu życia produktu. Społeczność OSLC jest wspierana przez takie firmy jak Airbus, Boeing, RAYTHEON, IBM, PTC i wiele innych.

Thingworx Flow

Powstał po to, by ułatwić organizację przepływu danych i procesów biznesowych pomiędzy połączonymi systemami i urządzeniami przedsiębiorstwa. Każdy może samodzielnie tworzyć modele niezbędnych połączeń i transferu danych z wykorzystaniem wspólnej, wygodnej w użyciu kanwy. Dzięki automatyzacji tych procesów przedsiębiorstwa mogą obniżyć koszty, zwiększyć wydajność lub po prostu – ułatwić pracę.

ThingWorx Navigate

To zestaw aplikacji do wyświetlania danych zintegrowanych z różnych systemów przedsiębiorstwa w formie przyjaznej dla użytkownika i w oparciu o role. Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z wszystkich istotnych informacji w Navigate po krótkim przedstawieniu systemu. Dodatkowo, zestaw domyślnych aplikacji zintegrowanych z systemem Windchill umożliwia dostęp do danych PLM natychmiast po instalacji i konfiguracji oprogramowania.

_Oferta integracji

Pełna lista usług integracyjnych obejmuje:

Projektowanie procesu

 • Warsztaty
 • Opracowanie koncepcji
 • Zarządzanie potrzebami
 • Ocena/audyt stanu AS-IS

Architektura techniczna

 • Projekt systemu
 • Projekt komponentów
 • System programowania

Zarządzanie projektem

Zapewnianie jakości

DevOps

 • Instalacja oprogramowania (PTC/Tibco)
 • Przygotowanie i utrzymanie środowiska (zarówno na miejscu, jak i w chmurze)
 • Wdrożenie (Instalacja oprogramowania PTC i Tibco, przygotowanie środowiska zarówno na miejscu, jak i w chmurze, wdrożenie, automatyzacja i skrypty instalacyjne)

Dowiedz się więcej

Narzędzia

 • Stworzenie oprogramowania automatyzacyjnego, administracyjnego i monitorującego do obsługi modułów integracyjnych, itp.

Migracja danych

 • Niektóre migracje danych mogą okazać się niezbędne, na przykład: wczytanie historii integracji.

Dowiedz się więcej

Przyjęcie

 • Szkolenie użytkowników i administratorów
 • Przygotowywanie niestandardowych materiałów szkoleniowych, podręczników użytkownika, przewodników how-to, rozwiązywania problemów i konserwacji, itp.

_Integracja - warsztaty

1

Rozpoczniemy od wstępnych warsztatów na temat wymagań (trwających od 1 do 3 dni), po których opracujemy pierwszą koncepcję rozwiązania z wykorzystaniem rozwiązań najwyższej klasy dla głównych obszarów (co będzie publikowane przez jaki system, wywoływane przez jakie zdarzenia, jakie typy danych itp.) oraz oszacujemy ROM. Zdecydowanie zalecamy warsztatowe, oparte na prototypach podejście typu agile-iterative podczas tworzenia jakiejkolwiek integracji PLM. Tym samym rekomendujemy:

 • Podział projektu na mniejsze obszary funkcjonalne
 • Nie określanie zakresu i planowanie całej integracji na samym początku, lecz raczej projektowanie ogólnych koncepcji, a następnie uszczegóławianie ich krok po kroku.

2

Kolejne warsztaty mają na celu uszczegółowienie dalszych obszarów integracji:

 • Integracja częściowa
 • Integracja BOM
 • Integracja ECN
 • Integracja dokumentów

3

Po każdym warsztacie następuje uszczegółowienie każdego obszaru (mapowanie danych, logika biznesowa, itp.) i rozpoczęcie realizacji na wczesnym etapie.

_Nasza historia - Program dostępu do Centrum Rozwiązań PTC

PTC Partner Network Windchill logo
16 lat współpracy z PTC w zakresie realizacji projektów oraz działalności badawczo-rozwojowej, z naciskiem na ciągłe dostarczanie najwyższej jakości produktów, czyni z nas główne centrum rozwiązań dla większych programów PTC.
Począwszy od PLM, poprzez Service Lifecycle Management (SLM), Application Lifecycle Management (ALM), Product and Material Compliance, aż po Internet Rzeczy (IoT) i Rozszerzoną Rzeczywistość (AR), nasza praca była wielokrotnie nagradzana. Jesteśmy najlepsi w swojej klasie, jednocześnie oferując atrakcyjne ceny.

_Potrzebujesz innych usług?

Zapoznaj się z innymi usługami PLM, które mamy w swojej ofercie.

Doradztwo i strategia
Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa w zakresie rozwiązań PLM? Oferujemy wsparcie wsparcie procesowo-biznesowe oraz techniczne.
Wdrożenie
Efektywne wdrożenie systemu PLM, zgodne ze sprawdzoną metodyką opracowaną na podstawie licznych projektów zrealizowanych na całym świecie.
Aktualizacja
Decyzja o aktualizacji systemu PLM do jego wyższej wersji ma strategiczne znaczenie dla całego przedsiębiorstwa. Z tego powodu W TT PSC stworzyliśmy dział dedykowany temu obszarowi– Centrum Migracji i Aktualizacji PLM.
Migracja Danych
Na przestrzeni lat nasz zespół ds. migracji pomyślnie zrealizował wiele projektów migracyjnych dla największych firm w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Azji. W ramach usługi oferujemy m.in.: realizację projektów migracyjnych oraz nadzór nad jakością i bezpieczeństwem danych.
Testowanie systemów PLM
Oferujemy specjalistyczne usługi w zakresie zapewnienia jakości i testowania systemów do zarządzania cyklem życia produktu (PLM). Dzięki naszemu doświadczeniu obniżysz koszty testowania oraz skrócisz czas wprowadzenia produktu na rynek.
PLM w chmurze
Przenieś swój system PLM na nowy poziom dzięki środowiskom, które automatycznie dostosowują się do Twoich potrzeb. Korzystaj z migracji do najbardziej zaawansowanych rozwiązań infrastrukturalnych, które zapewnią bezpieczeństwo danych Twojej firmy.
ALM (Windchill RV&S)
Zdefiniuj na nowo oprogramowanie dzięki RV&S od PTC – narzędzie uznawane za jedno z najlepszych na rynku z zakresu zarządzania cyklem życia aplikacji.

_Blog

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się