figure

Black Duck – najbardziej zaufana marka w obszarze zarządzania open source

Black Duck Synopsys logo

Od ponad 15 lat, zespoły ds. bezpieczeństwa i rozwoju największych firm na całym świecie polegają na Black Duck, jako zaufanym narzędziu do zarządzania ryzykiem związanym z korzystaniem z oprogramowania open source.

Czy korzystanie z oprogramowania open source jest bezpieczne?

Gotowy kod innej firmy pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze, ale może stanowić ogromne zagrożenie dla twojej firmy! - Jak wykorzystać go bez ryzyka? Najczęstsze definiowane problemy dla oprogramowania open source to:
 • Luki w zabezpieczeniach (np. CVE)
 • Typowe błędy oprogramowania (np. SANS TOP 25 lub OWASP TOP 10)
 • Ryzyko związane z naruszeniem licencji i własnością IP.

Czy wiesz, że…

99%

skanowanych aplikacji posiada komponenty typu open source

298

komponentów typu open source – tyle średnio Black Duck wykrywa w jednej aplikacji

60%

aplikacji posiada przynajmniej jedną znaną lukę w zabezpieczeniach

68%

aplikacji ma konflikty licencyjne lub całkowicie nieznane licencje

Korzyści z wykorzystania Black Duck

Identyfikacja niezadeklarowanych, zmodyfikowanych lub niepełnych komponentów open source.

Kompleksowe bezpieczeństwo oraz ocena ryzyka dla aplikacji i systemów.

Automatyzacja i integracja nowoczesnego oprogramowania.

Ułatwione zarządzanie ryzykiem związanym z oprogramowaniem typu open source.

Dostęp do kompleksowej bazy wiedzy dotyczącej ryzyka i środków zaradczych, również tych, które jeszcze nie znalazły się w amerykańskiej National Vulnerability Database.

Możliwość wygrania wyścigu z hakerami, dzięki powiadomieniom oraz wskazówkom (Jeszcze niezidentyfikowanych w National Vulnerability Database) wysyłanym tego samego dnia.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Krzysztof Getko

Business Development Manager

Napisz

Jak działa Black Duck?

Identyfikacja

 • Identyfikuj open source w kodzie, plikach binarnych czy kontenerach.
 • Wykrywaj częściowe i zmodyfikowane komponenty.
 • Automatyzuj skanowanie open source dzięki integracji DevOps.

Ochrona

 • Zabezpiecz swoje komponenty przeciw popularnym lukom w oprogramowaniu.
 • Identyfikuj zagrożenia związane z licencją oraz jakością komponentów.
 • Monitoruj jak rozwijają się nowe luki.

Zarządzanie

 • Ustal i egzekwuj zasady użytkowania oraz bezpieczeństwa open source.
 • Automatyzuj egzekwowanie zasad dzięki integracji DevOps.
 • Określ priorytety i śledź działania naprawcze.

Open source security and risk analysis

Raport OSSRA przedstawia dogłębny obraz stanu bezpieczeństwa, zgodności i ryzyka jakości kodu w oprogramowaniu komercyjnym. W oparciu o anonimowe dane z ponad 1200 skontrolowanych baz kodów 20-stronicowy raport zawiera:

 • Zaskakujące statystyki oraz spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa open source i ryzyka związanego z licencjami,
 • Informację o komponentach, które były podatne na luki,
 • 6 kluczowych zaleceń w celu usprawnienia procesów zarządzania ryzykiem związanym z aplikacjami.
Pobierz raport

Black Duck dba o bezpieczeństwo oprogramowania

Wraz z Synopsys Inc wprowadziliśmy na polski rynek rozwiązanie, które umożliwia kompleksową analizę składu oprogramowania (SCA). Black Duck to narzędzie do zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem, jakością oraz zgodnością z polityką licencyjną producenta kodu open source lub firmy trzeciej. Black Duck zapewnia doskonałą transparentność kodu, umożliwiając kontrolę nad nim w całym łańcuchu dostaw oprogramowania i przez cały cykl życia aplikacji.

Zarządzanie open source w procesie wytwarzania oprogramowania

Więcej

Bezpieczeństwo zakupów oprogramowania firm trzecich

Więcej
© Copyright PSC 2024. All right reserved