_Predykcyjna analiza jakości

Nowa generacja kontroli jakości i procesów z wykorzystaniem AI

Obejrzyj demo

_Wyzwania biznesowe

1
Brak stałego poziomu jakości produktu
2
Wąskie gardła w produkcji
3
Niezadowolenie klientów
4
Kosztowne zwroty gwarancyjne
5
Utrata reputacji firmy
Predictive Quality Analytics image

_Czym jest predykcyjna analiza jakości?

Jest to innowacyjne rozwiązanie zapewniające jakość produkcji, które analizuje parametry procesu w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji i diagnozy problemów dotyczących jakości, jeszcze zanim pojawią się one w gotowym produkcie.
Nasze rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji wykorzystuje analitykę jakości w ujęciu predykcyjnym, analizując napływające dane i wskazując problematyczne obszary, co umożliwia minimalizację strat.
Predykcyjna analiza jakości stanowi potężne narzędzie dla firm chcących poprawić jakość swoich produktów i usług, a także zapobiegać potencjalnym problemom. Wykorzystując tę technologię, firmy mogą zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zwiększyć zadowolenie klientów.
Odkryj predictive quality w produkcji dzięki naszemu inteligentnemu rozwiązaniu opartemu na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji.

_Korzyści płynące z predykcyjnej analizy jakości

Dzięki zupełnie nowej metodzie analizy danych, TT PSC jest w stanie dostarczyć ujednolicone rozwiązanie, które automatycznie zgromadzi, uporządkuje, wzbogaci i przeanalizuje wszystkie dane produkcyjne, a także rozwiąże problemy analityczne w Twojej firmie.

Poprawa jakości produktu
Identyfikacja trendów i wzorców występujących w danych, co umożliwia firmom wprowadzanie zmian w procesach lub materiałach w celu poprawy ogólnej jakości produktów.
Redukcja kosztów gwarancyjnych
Identyfikacja i rozwiązywanie potencjalnych problemów jeszcze przed ich wystąpieniem, co pozwala ograniczyć liczbę reklamacji i zaoszczędzić pieniądze.
Wyższy poziom satysfakcji klienta
Wykrywanie i zapobieganie usterkom w celu poprawy jakości obsługi klienta i jego zadowolenia.
Redukcja odpadów
Wykrywanie źródeł generowania odpadów. Umożliwia organizacjom podjęcie działań mających na celu ograniczenie ilości odpadów i poprawę efektywności.

_Dowiedz się, w jaki sposób predykcyjna analityka jakości wpłynie na Twój biznes

Pobierz materiały prezentujące cały proces oi dowiedz się, jakie warunki musisz spełnić, aby stać się organizacją opartą na danych.
Pobierz teraz

_Funkcje

Analiza procesu produkcyjnego
w celu wyodrębnienia wartościowych trendów i skonstruowania odpowiedniego modelu uczenia maszynowego
Identyfikacja problemów związanych z jakością
poprzez stałe monitorowanie procesu produkcji
Dynamiczne limity kontroli jakości
nakładane w czasie rzeczywistym na określone sygnały zamiast klasycznej SPC (Statystycznej Kontroli Procesu)
Predykcja jakości
dla określonej partii produkcyjnej na podstawie danych historycznych
Rekomendacje
dotyczące optymalizacji procesu w celu zapewnienia jak najwyższej jakości

_Zrzut ekranu

_Analityka predykcyjna siłą napędową Przemysłu 4.0

Odkryj funkcję predykcyjnej analizy jakości w naszym kompleksowym rozwiązaniu Industrial Analytics. Skontaktujesz się z nami i poznaj rozwiązanie, które zrewolucjonizuje działanie firmy.

_Success Stories

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się