_System zarządzania energią dla firm produkcyjnych

Monitoruj, kontroluj zużycie oraz koszty mediów energetycznych z Energy Advisor

Partner Solaris logo
Partner Schaefller logo
Partner Lufthansa logo
Partner PMI logo
Partner SEG Automotive logo
Partner Vestas logo
Partner Samasz logo
Partner ESAB logo
Partner Capula logo
Partner Haarslev logo
Partner Gentherm logo
Partner Oerlikon logo

_Produkcja a system zarządzania energią

Producenci borykają się z ręcznym gromadzeniem danych potrzebnych do tworzenia raportów o zużyciu energii, regularnym sprawdzanie faktur oraz brakiem kontroli nad wielkością opłaty mocowej. Na szczęście na rynku dostępne są już rozwiązania, które umożliwiają kompleksowe zarządzanie energią.

_System zarządzania energią (EMS) od TT PSC

Energy Advisor to rozwiązanie z obszaru przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), które rewolucjonizuje sposób monitorowania energii oraz kosztu mediów energetycznych.

Jako oprogramowanie do zarządzania energią zapewnia kontrolę nad zużyciem energii i innych mediów w kontekście produkcji. Dzięki pomiarom oraz wyliczeniom dostępnym w czasie rzeczywistym, w przyjaznym dla użytkownika interfejsie, łatwo jest wskazać odchylenia od normy, straty i obszary, w których możliwa jest optymalizacja. Energy Advisor to pierwszy krok do efektywności energetycznej.

Energy Advisor for Manufacturing - Solution

_System zarządzania energią (EMS) od TT PSC

Energy Advisor - Obniżenie kosztów

Obniżenie kosztów

Ograniczenie zużycia energii, identyfikacja obszarów wymagających optymalizacji oraz znaczne zmniejszenie wydatków.

Energy Advisor - Redukcja emisji CO2

Efektywne zużycie energii

Zwiększenie efektywności energetycznej w przeliczeniu na jednostkę produktu przy zachowaniu mocy produkcyjnych.

Energy Advisor - Obniżenie kosztów

Redukcja emisji CO2

Śledzenie i minimalizacja emisji CO2 dla celów raportowych oraz zmniejszenia wpływu na środowisko.

Energy Advisor - Optymalizacja zarządzania danymi o zużyciu energii

Optymalizacja zarządzania danymi o zużyciu energii

Centralne źródło danych o zużyciu energii zamiast wielu rozproszonych źródeł i ręcznego kompilowania raportów.

Energy Advisor - Krótszy czas reakcji

Krótszy czas reakcji

Przyspieszenie wykrywania i notyfikacji w sytuacjach wymagających działania, takich jak przekroczenie mocy umownej.

Energy Advisor - Większa elastyczność

Większa elastyczność

Poprawa elastyczności operacyjnej w celu szybszego reagowania na zmieniające się wymagania rynku.

_Sprawdź jak zdobyć środki na transformację energetyczną

Lista programów i dotacji wspierających inicjatywy ESG

_Nagrodzony system EMS

Postaw na proste i przejrzyste zarządzanie energią. Pobierz demo lub zobacz system monitorowania zużycia mediów na żywo.

Innovation award 2023
Innovation award 2023
The best of industry 4.0

_Kluczowe funkcjonalności systemu

Zarządzanie zużyciem energii w czasie rzeczywistym

 • Monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym w kontekście hierarchii ISA-95 w korelacji z danymi produkcyjnymi.
 • Monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności energetycznej (KPI - EnPI - wskaźnik wydajności energetycznej) w celu zwiększenia efektywności energetycznej.
 • Trendy, wykresy umożliwiające wizualizację, analizę i porównanie zużycia (identyfikacja top konsumentów, także w kontekście jednostki produktu oraz zamówienia).

Analiza kosztów

 • Lepsze zrozumienie kosztów produkcji (energetyczno-mediowy komponent w rozbiciu na różne perspektywy).
 • Monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności energetycznej (KPI - EnPI - wskaźnik wydajności energetycznej) w celu zwiększenia efektywności energetycznej.
 • Optymizacja miksu energetycznego oraz planowania produkcji, aby zapewnić optymalne wykorzystanie.

Monitorowanie parametrów mediów energetycznych

 • Sprawdzanie zgodności z zadeklarowanymi, kontraktowymi normami jakości.
 • Wykrywanie odchyleń od założonych norm kontraktowych, dokumentowanie ich oraz notyfikowanie.
 • Wizualizacja przebiegu parametrów wraz z raportami historycznymi.

Alerty i notyfikacje

 • Monitorowanie kluczowych aspektów (parametry jakości, pomiary i wskaźniki KPI).
 • Notyfikacje poprzez SMS, email, w aplikacji dla indywidualnie definiowanych grup odbiorców.
 • Raporty historyczne dla łatwiejszego rozwiązywania problemów.

System Power Guardian - strażnik mocy umownej

 • Monitorowanie zużycia chwilowego energii elektrycznej (z opcją na inne media) względem mocy zamówionej.
 • Przewidywanie zużycia całkowitego (energii elektrycznej z opcją na inne media) do końca okresu rozliczeniowego.
 • Alarmowanie i notyfikacje w przypadku przewidywanych przekroczeń mocy zamówionej.

Kalkulowanie przyszłych kosztów

 • Kalkulacja przyszłych kosztów w oparciu o historyczne dane i przewidywane koszty energii elektrycznej.
 • Analiza przyszłych kosztów przy zmiennych stawkach i poziomach zużycia.
 • Liczenie i porównywanie różnych scenariuszy przyszłego okresu rozliczeniowego (miks mediów, zmiana stawek).

ESG i zrównoważone zarządzanie energią w produkcji

 • Obliczanie i dostarczanie danych do raportowania śladu węglowego produkcji.
 • Śledzenie postępów inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem.
 • Identyfikacja i dokumentowanie wpływu konkretnych maszyn, linii, produktów na ślad węglowy.

Twoje indywidualne funkcje

 • Dodanie funkcji i możliwości, które sprostają potrzebom firmy i przyniosą jej korzyści biznesowe.
 • Zarządzanie energią zgodnie z preferencjami organizacji - system dostosowuje się do organizacji, nie na odwrót.
 • Wyspecjalizowany zespół i wiele możliwych kierunków rozwoju - pomożemy wybrać odpowiednie z nich.

_Poznaj funkcje naszego systemu EMS

_Kroki do zarządzania energią w przedsiębiorstwie

Proste, przejrzyste i inteligentne zarządzanie energią - pierwsze efekty nawet w 8 tygodni.

Warsztaty
przedwdrożeniowe

wizja lokalna w celu uzgodnienia szczegółów wdrożenia

Implementacja
oprogramowania

monitorującego stan zużycia energii w produkcji

Raport
powdrożeniowy

wraz z identyfikacją dalszych możliwości optymalizacji

_Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie, a inteligentne prognozowanie

Oprócz podstawowych funkcji, rozwiązanie można rozszerzyć o prognozowanie i analizę danych, dzięki zastosowaniu algorytmów uczenia maszynowego.

Pozwala to na generowanie dokładnych prognoz na podstawie analizy historii zużycia energii, lepsze planowanie, zarządzanie zasobami oraz minimalizację ryzyka i wykrywanie awarii.

Nasi eksperci w dziedzinie Data Science oraz Analityki Przemysłowej są gotowi przeanalizować dane i zaproponować rozwiązania analityczne pozwalające na efektywne zużycie energii i wykorzystanie wartości wynikających z ich zbierania.

Energy Advisor - Pobierz broszurę systemu Energy Advisor Pobierz broszurę systemu Energy Advisor

_ESG, zrównoważone zarządzanie energią w produkcji i efektywność energetyczna

Tak

Uzyskaj wgląd w szczegóły koszyka energetycznego, w tym źródeł odnawialnych i oblicz swój ślad węglowy.

Tak

Zmaksymalizuj efektywność energetyczną i kontroluj rachunki za media.

Tak

Zadbaj o zgodność strategii zużycia energii i mediów z celami zrównoważonego rozwoju oraz uwzględnij wpływ produkcji na środowisko.

Energy Advisor zrównoważone rozwiązania dla firm produkcyjnych

Energy Advisor umożliwia śledzenie wpływu polityk zarządzania energią czy inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem, a także ułatwia wypełnienie obowiązku raportowania. Poznaj inne zrównoważone rozwiązania dla firm produkcyjnych od TT PSC.

_Najczęściej zadawane pytania

Tak, Energy Advisor może być zintegrowany z innymi systemami, włączając w to oprogramowanie przemysłowe oraz klasy Enterprise (m.in. integracje z ERP i MES). Dzięki temu możliwa jest kompleksowa analiza danych oraz lepsze wykorzystanie informacji z różnych systemów, co pozwala na inteligentne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie. Możliwa jest także integracja z licznikami zużycia energii.

_Powiązane artykuły

Według Niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego zużycie energii przez przemysł do produkcji towarów w latach 1995-2019 prawie się nie zmieniło. W 2019 roku wyniosło ono 3 874 petadżuli. Oznacza to, że utrzymuje się na tym samym poziomie co w latach poprzednich. W Niemczech planuje się zmniejszyć zużycie energii pierwotnej o połowę do roku 2050
Więcej
Koszt energii elektrycznej – bardzo często pomijany bądź akceptowany taki, jaki jest z uwagi na to, że jest integralną częścią produkcji. W czasach kryzysów i cięcia kosztów, może on jednak szybko stać się jednym z głównych czynników wpływających na wyniki finansowe organizacji.
Więcej
Rachunki za zużycie energii od wielu lat są przedmiotem zainteresowania praktycznie wszystkich dziedzin przemysłu, a obecna sytuacja na świecie jest czynnikiem zwiększającym zapotrzebowanie na rozwiązania, które ułatwiają monitorowanie zużycia energii lub jej oszczędzanie. W środowisku przemysłowym, w którym koszt mediów zawsze był jednym z głównych czynników napędzających biznes, ostatnie zmiany w gospodarce światowej: inflacja, wyzwania związane z dostawami zasobów naturalnych oraz groźba zmiennych i nieprzewidywalnych wzrostów kosztów energii - są obecnie najważniejszymi czynnikami ekonomicznymi.
Więcej

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się