_Monitoring IT

Kontrola infrastruktury IT 24/7

_Powody, dla których warto nas wybrać

Skorzystaj z naszych usług, jeśli stoisz przed wyzwaniami takimi, jak:

Tak

Częste awarie i/lub powtarzające się błędy funkcjonowania środowiska

Tak

Trudność w precyzyjnym zidentyfikowaniu źródła awarii i spóźniona reakcja na problemy

Tak

Brak danych do podejmowania działań proaktywnych

Tak

Przeciążenie zespołów lub brak umiejętności/doświadczenia potrzebnych do całościowej analizy i poprawy funkcjonowania infrastruktury IT

_Monitoring IT

Ogranicz przestoje związane z awariami, czy incydentami naruszającymi bezpieczeństwo IT i usprawnij funkcjonowanie środowiska.

Korzystamy z narzędzi typu open-source klasy Enterpise:

Zabbix logo

Główne funkcjonalności:

kompleksowe monitorowanie infrastruktury IT, aplikacji, usług sieciowych oraz innych zasobów.

Cel:

zapewnienie pełnej widoczności wydajności i stanu systemów informatycznych, umożliwiając szybką reakcję na potencjalne problemy oraz minimalizację przestojów.

Grafana logo

Główne funkcjonalności:

tworzenie interaktywnych i estetycznych wykresów, grafów i paneli nawigacyjnych.

Cel:

prezentacja zgromadzonych danych w sposób przejrzysty i czytelny, co pozwala na szybką analizę i zrozumienie wydajności systemów i zasobów.

 • Zabbix i Grafana współpracują ze sobą łącząc możliwości monitorowania i analizy danych. Zabbix zbiera dane z różnych źródeł i monitoruje infrastrukturę IT, a Grafana dostarcza rozbudowane możliwości ich wizualizacji.
 • Wizualizacja danych w Grafanie ułatwia zrozumienie trendów oraz występowania problemów w środowisku IT.
 • Połączenie Zabbixa z Grafaną umożliwia kompleksowe zarządzanie i analizę działania infrastruktury IT, co przekłada się na szybką reakcję na potencjalne problemy oraz optymalizację wydajności i dostępności systemów.

_Korzyści z wdrożenia monitoringu IT

Benefit

Kontrola w czasie rzeczywistym

Mniejsza ilość awarii

Dzięki monitorowaniu aktywności użytkowników i serwerów w czasie rzeczywistym, reakcja na incydent jest natychmiastowa.

Benefit

Precyzyjne określenie źródła awarii oraz powiadomienia

Szybka identyfikacja i działanie

Błyskawiczna reakcja na awarię jest możliwa dzięki niezawodnej funkcji alertów w czasie rzeczywistym. Powiadomienia takie mogą docierać do zespołu IT w różny sposób, np. poprzez: email, sms, kontakt telefoniczny.

Benefit

Pełne informacje o zasobach IT

Podejmowanie proaktywnych działań

Rozwiązania zastosowane w ramach monitoringu pozwalają na obserwowanie środowiska IT, kontrolę jego funkcjonowania, zbieranie danych na temat jej poszczególnych elementów. Dzięki temu zespół może zaproponować usprawnienia.

Benefit

Automatyzacje

Odciążenie administratorów

Dzięki automatyzacji monitorowania i alertów, administratorzy IT skupiają się na rozwiązywaniu problemów, a nie na ciągłym nadzorze infrastruktury.

Benefit

Eliminacja przestojów

Zachowanie ciągłości pracy

Wdrożenie rozwiązania do monitoringu IT zapewnia ciągłość funkcjonowania organizacji – wyeliminowane zostają przestoje wynikające z awarii, czy krytycznych incydentów. A jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, firma może błyskawicznie zareagować i tym samym ograniczyć czas przestoju do minimum.

Benefit

Mniej awarii

Optymalizacja kosztów

Monitoring Infrastruktury IT pozwala skutecznie zoptymalizować koszty, dzięki wyeliminowaniu przestojów w pracy. Zapobiegając awariom administrator IT uniknie kosztów związanych z ich usunięciem.

_Monitoring infrastruktury IT

Urządzenia Infrastruktury IT:

 • Serwery fizyczne i wirtualne

  Monitorowanie stanu i wydajności serwerów, w tym zużycie CPU, pamięci RAM, przestrzeni dyskowej, obciążenie systemu, monitorowanie układów klastrowych

 • Urządzenia sieciowe

  Routery, przełączniki, firewalle, load balancer’y, ruch sieciowy przychodzący i wychodzący, usługi sieciowe jak: HTTP, DNS, FTP itd.

 • Urządzenia do backupu danych

  Data Domain

Komponenty Infrastruktury IT:

 • Systemy operacyjne

  Monitorowanie stanu i wydajności serwerów, w tym zużycie CPU, pamięci RAM, przestrzeni dyskowej, obciążenie systemu, monitorowanie układów klastrowych

 • Strony WWW wraz ze scenariuszami użytkownika

  Routery, przełączniki, firewalle, load balancer’y, ruch sieciowy przychodzący i wychodzący, usługi sieciowe jak: HTTP, DNS, FTP itd.

 • Systemy kolejkowe

  Data Domain

 • Ważność certyfikatu SSL
 • Serwery WWW – IIS
 • Java JMX
 • Konteneryzacja

  Openshift

 • Bazy danych

  MS SQL, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MarkLogic, DB2

 • Czujniki: energia i klimatyzacja

  Możliwość monitorowania czujników środowiskowych i parametrów takich jak temperatura, wilgotność czy zużycie energii elektrycznej w centrum danych.

_Partnerstwa

Partner BMC Softwaeare logo
Partner Atlassian logo
Partner PTC logo

_Wdrożenie monitoringu IT krok po kroku

Analiza infrastruktury IT

Identyfikacja luk i potrzeb.

Wdrożenie rozwiązań monitorujących

Dostosowanymi do urządzeń/elementów, które mają być kontrolowane.

Wsparcie zespołu monitorującego

Na życzenie klienta możemy przydzielić osobę, która będzie czuwała nad monitorowanie infrastruktury.

Proaktywne działania

Wprowadzanie usprawnień na podstawie pozyskanych danych.

_Umów się na konsultacje

Przed spotkaniem przygotuj informacje, takie jak:

 • Aktualny stan monitoringu w organizacji.
 • Zestawienie elementów do monitorowania – ilość oraz typ urządzeń/elementy infrastruktury.
 • Problemy, które chciałbym rozwiązać (np. częste awarie, nieefektywne wykorzystanie zasobów).

_Inne usługi

 • TTPSC Analiza biznesowa

  Analiza biznesowa

  Dokładne poznanie istniejących procesów i infrastruktury w zestawieniu z potrzebami klienta oraz propozycje optymalnych rozwiązań.

 • TTPSC Mapowanie procesów

  Mapowanie procesów

  Odwzorowanie procesów, na których zależy klientowi w formie zrozumiałych ścieżek działania.

 • Consulting

  Consulting

  Konsultacje i rekomendacje związane z istniejącym środowiskiem pracy (IT) w przemyśle i dla działań biznesowych.

  Więcej
 • TTPSC Instalacja i konfiguracja

  Instalacja i konfiguracja

  Realizacja koncepcji poprzez instalację i konfigurację wybranego zestawu narzędzi tak, żeby tworzyły spójne środowisko.

 • TTPSC Wsparcie i utrzymanie

  Wsparcie i utrzymanie

  Stałe wsparcie administratorów, opieka nad infrastrukturą klienta, dbałość o nieprzerwane działanie i zgodność z najlepszymi praktykami.

 • TTPSC Testowanie

  Testowanie

  Manualne i/lub automatyczne testy wdrożonego rozwiązania przed oddaniem do użytkowania.

  Więcej
 • TTPSC Rozwój

  Rozwój

  Stałe wsparcie administratorów, opieka nad infrastrukturą klienta, dbałość o nieprzerwane działanie i zgodność z najlepszymi praktykami.

  Więcej
 • TTPSC Usługi chmurowe

  Usługi chmurowe

  Skalowanie środowiska o kolejne procesy i usprawnienia tak, żeby posiadane rozwiązania rozwijały się wraz z firmą.

  Więcej

_Dowiedz się więcej o ITSM

Wprowadzenie do rozwiązania ITSM

Więcej

Najczęstsze wyzwania podczas analizy ITSM

Więcej

Czego unikać podczas wdrożenia ITSM

Więcej

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się