_Rozwój i modernizacja aplikacji w chmurze

Usprawnij swój biznes dzięki aplikacjom chmurowym nowej generacji

_Wyzwania

Trudności w nadążaniu za trendami rynkowymi
W szybko zmieniającym się świecie firmy muszą maksymalnie skrócić czas wprowadzania produktów i usług na rynek, aby sprostać wymaganiom klientów i nie pozostać w tyle za konkurencją.
Brak elastycznej skalowalności biznesu
Tradycyjna infrastruktura IT jest budowana dla konkretnych, często długofalowych założeń i tym samym nie jest łatwo skalowalna. Tradycyjne podejście wymaga znacznych inwestycji w sprzęt, oprogramowanie i personel, co sprawia, że szybkie dostosowanie się do zmieniającego się popytu biznesowego lub wzrostu stanowi duże wyzwanie dla firm.
Lęk przed nadmiernymi kosztami
Podejście Serverless lub Cloud Native do rozwoju aplikacji polega w dużej mierze na wykorzystaniu zarządzanych usług chmurowych, które rozliczane są w modelu opartym o „użycie” lub „zużycie” („pay-as-you-go”) i mogą być zamawiane przez architektów prowadzących projekt. W rezultacie, czasami może być trudno przewidzieć, zarządzać oraz kontrolować koszty usług chmurowych.
Utknięcie w pętli nierozwiązywalnych tematów
Bez dostępu do innowacyjnych i nowoczesnych technologii rozwiązywanie znanych problemów i identyfikowanie nieodkrytych jest bardzo trudne, nieopłacalne lub niemożliwe.

_Wykorzystanie koncepcji Serverless & Cloud Native do tworzenia aplikacji

Wybór właściwego podejścia do budowy rozwiązań zależy zawsze od konkretnych potrzeb organizacji i specyfiki tworzonej aplikacji. Organizacje chcące osiągnąć pełne korzyści z chmury, przy jedoczesnym zapewnieniu najlepszego efektu biznesowego, zwracają się w stronę Serverless i Cloud Native.
Serverless to podejście do tworzenia oprogramowania lub architektury, w której określone usługi chmury publicznej są uruchamiane przez zdarzenia, a związana z nimi infrastruktura zostaje w całkowitej odpowiedzialności dostawcy po stronie dostawcy.
Serverless computing to model przetwarzania w chmurze, który pozwala na budowanie i uruchamianie aplikacji i usług bez konieczności zarządzania serwerami. Innymi słowy, oznacza to, że budujący rozwiązania nie muszą martwić się o infrastrukturę wymaganą do uruchomienia aplikacji lub usługi. Kluczową zaletą podejścia Serverless jest to, że pozwala ono skupić się na budowaniu aplikacji lub usługi rozwiązującej konkretny problem biznesowy bez martwienia się o infrastrukturę bazową. Może to skutkować szybszym czasem wprowadzenia produktu na rynek, niższymi kosztami i większą zwinnością.
Zdaniem specjalistów rozwiązanie to jest najbliższe rozpowszechnianej na całym świecie „modelowej” koncepcji chmury.
Dlaczego?
Zbudowane wg tych założeń systemy są wysoce skalowalne, wysoce dostępne, nie wymagają poświęcania czasu na zarządzanie serwerami (mimo nazwy, serwery oczywiście tam są), a przede wszystkim firmy płacą tylko za faktycznie wykorzystane zasoby.
Jak to działa?
W dużej ilości przypadków kod wdrażany jest wewnątrz kontenerów, które są uruchamiane w reakcji na określone zdarzenia. Mogą to być żądania http/https, zdarzenia w bazie danych, alerty, zadania cron i wiele, wiele innych. Taki kod jest przekazywany do dostawcy jako funkcja, dlatego ten model nazywany jest FaaS, czyli „Function as a Service”. W zależności od dostawcy chmury, usługa ta może przyjmować różne nazwy. W Amazon Web Services jest to Amazon Lambda, w Microsoft Azure - Azure Functions, a w Google Cloud Platform - Google Functions.
Cloud Native to nowoczesne podejście do budowania i uruchamiania aplikacji, które dzięki swoim założeniom może w pełni wykorzystać możliwości oraz potencjał chmury obliczeniowej.
Innymi słowy oznacza to, że aplikacje są zaprojektowane specjalnie do działania w chmurze i wykorzystują dedykowane usługi i architektury w modelu Cloud Native.
W podejściu Cloud Native aplikacje są zazwyczaj podzielone na mniejsze, niezależne komponenty, które są zaprojektowane do efektywnej współpracy w celu dostarczenia określonych funkcji biznesowych. Komponenty te są często pakowane jako skonteneryzowane mikroserwisy, które można łatwo wdrażać, skalować i zarządzać w środowisku chmury.
W AWS, Cloud Native computing jest wspierany przez usługi takie jak Amazon Elastic Container Service (ECS) i Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), które pozwalają na łatwe uruchamianie i zarządzanie skonteneryzowanymi aplikacjami w chmurze. W Azure, Cloud Native computing jest wspierany przez usługi takie jak Azure Kubernetes Service (AKS) i Azure Container Instances (ACI), które pozwalają na łatwe wdrażanie i zarządzanie skonteneryzowanymi aplikacjami w chmurze.
Kluczową zaletą podejścia Cloud Native jest to, że pozwala ono w pełni wykorzystać możliwości chmury, w tym jej elastyczność, skalowalność i sprawność. Może to skutkować szybszym czasem wprowadzania produktów i usług na rynek, lepszą niezawodnością i zmniejszeniem kosztów, ponieważ płacimy tylko za to, co wykorzystujemy. Dodatkowo, zapewnia to organizacjom sposób na modernizację istniejących aplikacji i przeniesienie ich do chmury.

_Oferta usług chmurowych

Migracja do chmury
Przenieś swoje zasoby do chmury i zobacz, jak Twoja firma wyprzedza konkurencję.
Więcej
Rozwój i modernizacja aplikacji w chmurze
Zbuduj rozwiązanie, które w pełni wykorzystuje potencjał chmury i rozwijaj się dzięki jej możliwościom.
Więcej
Optymalizacja kosztów chmury
Uzyskaj maksymalną wartość biznesową przy zachowaniu kontroli nad kosztami chmury.
Więcej
Zarządzanie chmurą
Zapewnij płynne i nieprzerwane działanie swojej infrastruktury z pomocą ekspertów.
Więcej
Bezpieczeństwo w chmurze
Uzyskaj dostęp do najbezpieczniejszych rozwiązań w zakresie centrów danych bez konieczności utrzymywania kosztownej infrastruktury.
Więcej
Integracja w chmurze
Przełamanie silosów oprogramowania poprzez płynne połączenie różnych systemów opartych na chmurze w jedną, integralną całość.
Więcej

_Jakie są korzyści?

Wysoka dostępność
Aplikacje zaprojektowane według modelu Cloud Native są z definicji wysoce dostępne. Zostały opracowane tak, aby w przypadku ewentualnych awarii nadal mogły działać i wspierać firmę. Dzięki temu sam biznes jest odporny na niespodziewane zdarzenia, a jednocześnie pozostaje otwarty na Klientów.
Skalowalne zasoby
Firmy nie musza już zgadywać, ile mocy obliczeniowej lub pojemności bazy danych potrzebują, aby ich system działał wydajnie. Systemy oparte o Serverless dynamicznie dostosowują się do potrzeb biznesu, więc firmy mogą mieć pewność, że nigdy nie zawiodą, a moc obliczeniowa serwera zawsze będzie odpowiadać popytowi.
Szybkie wdrożenie
W Serverless nie trzeba się martwić ani o sprzęt, ani o konfigurację. Serwery są dodawane w czasie rzeczywistym, bez straty czasu na oczekiwanie. Wspiera to zazwyczaj dużo krótszy czas wprowadzania na rynek nowych produktów.
Optymalizacja kosztów
Dzięki aplikacjom Cloud Native i wykorzystaniu modelu Serverless organizacje płacą tylko za to, co faktycznie wykorzystują. Moc obliczeniowa jest uruchamiana w odpowiedzi na konkretne zdarzenia, a firmy są obciążane tylko za uruchomione i działające zdarzenia.
Większe bezpieczeństwo
Tworzenie aplikacji w chmurze oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa, co może pomóc w ochronie wrażliwych danych biznesowych. Dostawcy usług w chmurze często stosują zaawansowane technologie szyfrowania i wdrażają ścisłe kontrole dostępu, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych.
Brak konieczności zarządzania serwerem
W przypadku podejści Serverless, to dostawca chmury jest w pełni odpowiedzialny za zarządzanie serwerami. Oddanie odpowiedzialności technologicznej to zazwyczaj lepsza efektywność biznesowa.

_Partnerzy

_Typowe kamienie milowe projektu

1
Planowanie modernizacji
3
Re-Factoring aplikacji
5
Planowanie i wdrażanie DevOps
7
Stałe monitorowanie
2
Analiza wpływu modernizacji
4
Rozwój i walidacja aplikacji
6
Uruchomienie
1
Planowanie modernizacji
2
Analiza wpływu modernizacji
3
Re-Factoring aplikacji
4
Rozwój i walidacja aplikacji
5
Planowanie i wdrażanie DevOps
6
Uruchomienie
7
Stałe monitorowanie

_Gotowy na zrewolucjonizowanie sposobu w jaki prowadzisz biznes?

Rozwój aplikacji w chmurze może pomóc Ci osiągnąć Twoje cele szybciej, inteligentniej i wydajniej niż kiedykolwiek wcześniej. Zaczynij już dziś!

_Wybrane usługi i rozwiązania wspierane przez chmurę

Analityka przemysłowa
Dopasowane rozwiązania i platformy end-to-end, które są kompatybilne z każdą branżą i pomagają organizacjom osiągnąć cyfrową transformację.
Więcej
Odkrywanie danych AI
Usługa, która może skłonić organizacje do przyjęcia zaawansowanej analityki opartej na AI.
Więcej
Cyberbezpieczeństwo
Niestandardowe rozwiązania w różnych branżach i porady ekspertów pomagające firmom chronić się przed cyberatakami.
Więcej
Prognozowanie popytu i optymalizacja magazynów
Przewidywanie przyszłych potrzeb w zakresie zapasów i zwiększanie wydajności w magazynie.
Więcej
Wdrożenie i migracja danych
Oprogramowanie dostosowane do potrzeb, aby mieć szansę na zwiększenie wydajności i lepsze wyniki.
Więcej
Energy Advisor dla przemysłu
Rozwiązanie, które umożliwia firmom produkcyjnym kontrolę zużycia energii i jej kosztów podczas procesu produkcyjnego.
Więcej
Rzeczywistość rozszerzona
Pozyskaj niezbędne informacje dla pracowników pierwszej linii dokładnie wtedy, gdy są najbardziej potrzebne.
Więcej

_Referencje

quote icon

Bardzo się cieszymy, że podjęliśmy współpracę z TT PSC i była to zdecydowanie jedna z lepszych inwestycji w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Philip Morris International docenia wkład TT PSC w naszą działalność.

Współpraca przy projekcie przebiegła bezproblemowo i pokazała ogromny potencjał biznesowy rozwiązań chmurowych.

Project Team

Morris logo
quote icon

Zespół TT PSC to prawdziwi profesjonaliści.

Pracując z nimi przez prawie rok przy migracji naszego systemu PLM do AWS i rozwijaniu rozszerzeń do naszej aplikacji, wykazali zaangażowanie na rzecz naszego sukcesu i satysfakcji.

Najbardziej imponujące jest ich oparte na współpracy i przejrzyste podejście do przeprowadzenia nas przez cały proces, a także głębia ich wiedzy zarówno w zakresie naszych aplikacji, jak i infrastruktury potrzebnej do ich bezbłędnego działania. Z niecierpliwością oczekuję dalszej współpracy z TT PSC przy naszych podróżach z PLM i cyfrową transformacją.

Marc Beneteau, PMP

Senior Project Manager

Marc Beneteau photo
quote icon

Transition Technologies PSC jest naszym zaufanym i sprawdzonym partnerem w zakresie rozwiązań informatycznych oraz ich wdrożeń i modyfikacji.

Nasza współpraca przebiegła bardzo profesjonalnie, a dzięki specjalistom z TT PSC mogliśmy wypuścić na rynek innowacyjny i niezawodny zestaw produktów.

Firma ESAB dzięki pomocy TT PSC tworzy nowoczesną platformę, która każdego dnia podnosi jakość i wydajność, dla naszych klientów. Rekomendujemy współprace z firmą Transition Technologies PSC.

Eyal Shahar

Director, Cloud Products and Services

Eyal-Shalar photo

_Success Stories

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się