_Konserwacja predykcyjna
(predictive maintenance) oparta na AI

Utrzymuj najwyższą wydajność sprzętu dzięki konserwacji
i naprawie wspomaganej przez sztuczną inteligencję

Obejrzyj demo

_Wyzwania biznesowe

Wysokie koszty utrzymania
Prace konserwacyjne pochłaniają znaczną część budżetu większości przedsiębiorstw przemysłowych - są to koszty związane z obsługą, sprzętem i częściami zamiennymi, a także koszty bieżące. Nieefektywne zarządzanie nimi przyczynia się do znacznego wzrostu kosztów operacyjnych i zmniejszenia marży zysku.
Brak pełnego zrozumienia procesu
Zrozumienie korelacji występujących pomiędzy maszynami, materiałami, parametrami i procedurami zastosowanymi w procesie wymaga zastosowania odpowiednich technik analitycznych i danych historycznych.
Awarie i nieplanowane przestoje
Tradycyjne metody konserwacji nie pozwalają skutecznie przewidywać i zapobiegać występowaniu krytycznych awarii na liniach produkcyjnych, co może skutkować niekontrolowanym wzrostem nakładów finansowych i czasowych, a także zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracowników.
Maksymalizacja poziomu wydajności maszyn na linii produkcyjnej
Nieoczekiwane awarie na liniach produkcyjnych są następstwem niedostatecznej analizy procesu produkcyjnego. Dzięki analizie i kontroli danych w czasie rzeczywistym możesz monitorować pracę maszyn, optymalizować i poprawiać wydajność, a w konsekwencji przewidywać i zapobiegać ewentualnym przyszłym usterkom.

_Czym jest konserwacja predykcyjna oparta na sztucznej inteligencji?

Predictive maintenance image
Konserwacja predykcyjna (Predictive Maintenance) bazująca na sztucznej inteligencji polega na wykorzystywaniu złożonych algorytmów i metod uczenia maszynowego w celu rzetelnego prognozowania potencjalnych awarii sprzętu, jeszcze zanim do nich dojdzie.
Rozwiązanie to stanowi udoskonalenie klasycznych modeli konserwacji reaktywnej i prewencyjnej za sprawą technologii ML opartej na sztucznej inteligencji, wykorzystującej dane historyczne dotyczące zasobów i procesów w celu podejmowania dokładniejszych i bardziej trafnych decyzji.

_Korzyści z konserwacji predykcyjnej opartej na AI

Wyższe OEE (wskaźnik dotyczący efektywności wyposażenia)
Maksymalizacja żywotności sprzętu
Redukcja kosztów utrzymania
Skuteczniejsze zarządzanie magazynem części zamiennych
Ograniczenie przestojów
Poprawa bezpieczeństwa

_Funkcje

Skuteczniejsze decyzje związane z utrzymaniem
nasze zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego analizują dane ze wszystkich źródeł, wykrywają anomalie i przewidują awarie z wyprzedzeniem, dzięki czemu możesz podejmować właściwe decyzje dla zapewnienia optymalnej konserwacji.
Trendy i korelacje
identyfikacja złożonych zależności zachodzących między parametrami procesowymi a stanem maszyn za pomocą technik analitycznych AI.
Bezproblemowa integracja
integracja rozwiązania TT PSC służącego do konserwacji predykcyjnej z dowolnymi istniejącymi systemami oraz umożliwienie automatycznego monitorowania i wykrywania wzorców w celu zapewnienia maksymalnego czasu sprawności sprzętu.
Monitoring i alerty w czasie rzeczywistym
tworzenie alertów informujących o pozostałym czasie użytkowania urządzeń w oparciu o technologię AI i możliwość stałego monitorowania kondycji maszyn.
Prognozowanie awarii sprzętu
definiowanie i identyfikacja krytycznych obszarów na linii produkcyjnej oraz otrzymywanie na bieżąco ostrzeżeń z dużym wyprzedzeniem.

_Zrzut ekranu

_Zapobiegaj kosztownym naprawom i przestojom

Dzięki naszemu kompleksowemu rozwiązaniu Analityki przemysłowej opartemu na sztucznej inteligencji, unikniesz problemów związanych z konserwacją. Nasza technologia monitoruje sprzęt w czasie rzeczywistym i ostrzega przed pojawiającymi się problemami.

_Partnerstwo

PTC logo
Rockwell Automation logo
AWS logo
Microsoft logo
Google logo

_Success Stories

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się