_Wyzwania firm produkcyjnych

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa muszą szybko dostosowywać się do zmieniających się trendów rynkowych i wymagań klientów. Aby uzyskać przewagę konkurencyjną, producenci muszą tworzyć nowe produkty, poddawać je natychmiastowym testom i dostarczać je na rynek przed konkurencją. Jednak innowacje wymagane przez producentów do opracowania produktów nowej generacji często napotykają wiele trudności, które obejmują:

Brak transparentności

Niezintegrowane systemy i procesy tworzą wiele wersji informacji, co komplikuje firmom podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Czasochłonne i obarczone błędami procesy

Uzyskanie skorelowanych danych ze starszych, heterogenicznych systemów jest czasochłonne i w wielu przypadkach niewykonalne.

Brak elastyczności

Niezdolność do szybkiego dostosowania systemów IT do zmieniających się wymagań biznesowych.

Wymogi regulacyjne i zgodność z przepisami

Przedsiębiorstwa muszą zapewnić klientom końcowym dostęp do określonych standardów regulacyjnych, np. Automotive SPICE, ISO 26262, a także zabezpieczyć systemy przed potencjalnymi zagrożeniami.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój produktu obejmuje projektowanie i wytwarzanie produktu w celu zminimalizowania jego wpływu na środowisko w jego całym cyklu życia.

Niepewność i ciągłe zmiany

Konieczność szybkiego i skutecznego dostosowywania się do wydarzeń takich jak globalne pandemie, wojny, wahania popytu i rosnące wymagania klientów.

_Zacznij budować Digital Thread w całym łańcuchu wartości

Digital Thread jest podstawą do zwiększenia wydajności inżynierii, produkcji i jakości produktu.
74% liderów, którzy wzięli udział w opublikowanym przez PTC badaniu State of Digital Thread, twierdzi, że poprawa ich zdolności do wykorzystywania danych w całym przedsiębiorstwie byłaby efektywna lub wysoce efektywna w radzeniu sobie z trudnościami.

_Rozwiązanie – Connected PLM

Connected PLM łączy wszystkie kluczowe informacje w celu monitorowania produktu i jego zasobów cyfrowych od koncepcji, projektu, produkcji i jakości.
Opracowaliśmy sprawdzone środowisko Connected PLM oparte na metodologii OSLC, które umożliwia naszym klientom interdyscyplinarną współpracę w celu zarządzania danymi w całym cyklu życia produktu.

_Korzyści

Kluczem jest umożliwienie zespołom z różnych działów wykorzystywania danych produktowych, aby mogły one dostarczać klientowi wartość i poprawiać relacje z odbiorcami, przy jednoczesnym zwiększeniu szybkości projektowania cyfrowego i możliwości walidacji, ale to nie wszystko:

Redukcja kosztów poprzez zwiększenie produktywności pracowników

Przyspieszenie czasu wprowadzania produktów na rynek

Poprawa jakości produktów poprzez unikanie błędów

Umożliwienie współpracy nad różnymi silosami danych

Zwiększenie widoczności poprzez konsolidację procesów rozproszonych w wielu systemach

_Wspieranie całego cyklu życia produktu

Koncepcja i modułowe rozwiązania umożliwiają firmom produkcyjnym usprawnienie cyklu życia produktu w ramach Digital Thread w celu pełnej optymalizacji. Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z raportowaniem, opracowywaniem nowych produktów, czy zarządzaniem zmianami, Connected PLM zapewnia wszystko.

_Możliwości

Zarządzanie zadaniami
W celu poprawy organizacji pracy każdy członek zespołu ma dostęp do swoich zadań w jednym miejscu. Pozwala to uzyskać wgląd we wszystkie ważne zadania.
Tworzenie i poprawa identyfikowalności
Ustanowienie dwukierunkowej identyfikowalności obiektów cyfrowych między wymaganiami, architekturą, testowaniem itp. zapewnia zgodność ze standardami i normami rynkowymi, takimi jak Automotive SPICE lub ISO.
Monitorowanie zmian
Wymagania klientów, struktura produktu, zmiany funkcjonalności i inne - VPLM zapewnia spójność między systemami i zmniejsza ryzyko pracy na nieaktualnych informacjach.
Uniwersalny dostęp
Nigdy więcej nie trzeba przeszukiwać wielu systemów - wszystko znajduje się pod ręką w interfejsach CPLM i jest odpowiednio dopasowane do różnych ról.
Raportowanie
Analizuj dane, śledź postępy, monitoruj wskaźniki i zwiększaj efektywność pracy zespołu. Aktualny przegląd każdego projektu i produktu.
Poznaj sposób, w jaki Schaeffler, wiodący dostawca w branży motoryzacyjnej i przemysłowej, rozpoczął przełomową podróż w kierunku cyfrowej transformacji poprzez swoją inicjatywę identyfikowalności RFLP.
Zapoznaj się z kompletnym studium przypadku i dowiedz się, w jaki sposób firma wykorzystała technologię do kształtowania przyszłości swojej branży.
Dowiedz się więcej

_Umów się na dzień demonstracyjny CPLM

Wierzymy, że postęp jest możliwy dzięki połączeniu ludzi, procesów i technologii. Nasi eksperci muszą spojrzeć na projekt oczami klienta i zrozumieć potrzeby firmy oraz jej obecną sytuację
Podczas bezpłatnych warsztatów skupimy się na:
1

Przedstawieniu trendów rynkowych

Podzielimy się naszymi doświadczeniami i omówimy przyszłość produkcji i PLM.
2

Zrozumieniu wymagań

Poznamy Twoją obecną sytuację i cele w zakresie inżynierii z perspektywy technicznej i biznesowej.
3

CPLM demo

Pokażemy Ci, jak działa Connected PLM. Zobaczysz, jak wygląda interfejs i funkcjonalność naszego rozwiązania.
4

Rekomendacje

Opracujemy zalecenia na podstawie zebranych informacji, danych i plan kolejnych kroków.
Zarezerwuj termin

_Zaufali nam

Schaeffler logo
SEG logo
Lufthansa logo
Assent logo
Mahle logo
PMI logo
ESAB logo
Gentherm logo
Solaris logo

_Opinie naszych klientów

quote icon

Jesteśmy w trakcie wzmacniania naszej pozycji lidera technologicznego w zakresie e-mobilności,

a tym samym stajemy się siłą napędową dla przyszłej mobilności. Oprócz rozwoju produktów, oznacza to róeniwż wydajną infrastrukturę cyfrową - w fabrykach i dla wszystkich procesów biznesowych. Jednym z elementów tego procesu jest migracja naszego systemu zarządzania cyklem życia produktu do systemu Windchill, który niesie za sobą wiele korzysći dla efektywnej globalnej współpracy - i nie wymaga żadnych nakładów związanych z utrzymaniem i monitowaniem infrastruktury PLM. Byliśmy zachwyceni sposobem, w jaki zespół TT PSC wsparł nas swoją wszechstronną wiedzą ekspercką i przeprowadził przez skomplikowane procesy.

Julia Hartwein

IT Project Manager
at SEG Automotiv

quote icon

Dzięki współpracy z TT PSC znaleźliśmy firmę, która spełnia nasze wysokie standardy w zakresie migracji danych.

Biorąc pod uwagę złożoność naszych istniejących zbiorów danych, zadawanie właściwych pytań w celu zapewnienia ich dokładnej oceny i niezbędnego zrozumienia ma kluczowe znaczenie. Jesteśmy przekonani, że TT PSC, dzięki swojemu ustandaryzowanemu podejściu, wieloletniemu doświadczeniu w cyfrowej transformacji i migracji danych dla międzynarodowych organizacji, zapewni spełnienie tych wymagań.

Peter Teckentrup, Head of IT

Product Lifecycle Management,
Lufthansa Technik AG

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się