_Kompleksowe wsparcie Salesforce dla Milestone Systems

Przemysł

Bezpieczeństwo i Monitoring

Wyzwania

  • Nieefektywność operacyjna
  • Brak wyspecjalizowanych programistów

Technologie

Chmura

Rezultaty

  • Zwiększona wydajność operacyjna
  • Stabilność systemu

O firmie Milestone Systems

Milestone Systems to wiodący dostawca oprogramowania do zarządzania wideo, działającego na otwartej platformie. Oprogramowanie Milestone Systems umożliwia bezproblemową integrację z różnorodnymi kamerami dostępnymi na rynku, a także z najwyższej klasy rozwiązaniami biznesowymi.

Firma została założona w 1998 roku i posiada biura regionalne na kilku kontynentach oraz przedstawicieli handlowych w ponad 25 krajach. Główna siedziba Milestone Systems znajduje się obecnie w Kopenhadze w Danii. Milestone Systems jest również częścią grupy Canon.

Tło projektu, wyzwania biznesowe i potrzeby

Firma Milestone Systems stanęła w obliczu wyzwań związanych ze znalezieniem i utrzymaniem lokalnych duńskich programistów Salesforce, co prowadziło do nieefektywności operacyjnej i utrudniało rozwój platformy Salesforce. Aby rozwiązać te problemy, firma Milestone Systems nawiązała współpracę z Transition Technologies, zaufanym dostawcą usług technologicznych specjalizującym się w Salesforce, w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia i usług serwisowych.

Transition Technologies ściśle współpracowało z Milestone Systems, aby zrozumieć ich specyficzne potrzeby i wymagania. Dostrzegając niedobór lokalnych duńskich talentów Salesforce, Transition Technologies wzięła na siebie odpowiedzialność za zatrudnienie dedykowanego zespołu wykwalifikowanych programistów Salesforce, zapewniając płynne wsparcie i ewolucję środowiska Salesforce Milestone Systems.

Rozwiązanie

Radzenie sobie z niedoborem talentów

Umiejętność Transition Technologies w radzeniu sobie z wyzwaniem braku talentów odegrała kluczową rolę w pomocy Milestone Systems w pokonaniu trudności biznesowych. Dzięki swojej szerokiej sieci i doświadczeniu w dziedzinie Salesforce, Transition Technologies skutecznie zrekrutowało i utrzymało wysoko wykwalifikowany zespół programistów Salesforce, którzy byli w stanie sprostać specyficznym wymaganiom Milestone Systems i dostarczyć oczekiwane usługi.

Rozwój środowiska Salesforce

Transition Technologies odegrało kluczową rolę w dynamicznym rozwoju środowiska Salesforce firmy Milestone Systems, śmiało można powiedzieć, że to pięć lat owocnej współpracy. Jako partner Milestone Systems odpowiedzialni byliśmy za wdrożenie najlepszych praktyk, przeprowadzenie audytów systemowych oraz dostarczenie wartościowych zaleceń dotyczących usprawnień i personalizacji. Dzięki proaktywnemu podejściu, platforma Salesforce dla Milestone Systems została płynnie dostosowana do zmieniających się potrzeb biznesowych, oferując solidne podstawy dla przyszłego rozwoju.

Kompleksowe wsparcie i obsługa techniczna

Transition Technologies zapewniło Milestone Systems kompleksowe wsparcie i usługi serwisowe dla platformy Salesforce przez cały okres trwania umowy. Kluczowe aspekty tych usług obejmowały:

  • Zarządzanie incydentami i obsługa zgłoszeń: Transition Technologies zapewniło szybkie rozwiązywanie problemów w ramach uzgodnionych umów o poziomie usług (SLA), minimalizując zakłócenia i maksymalizując czas pracy systemu.
  • Proaktywne monitorowanie systemu i konserwacja predykcyjna: Przeprowadzono regularne monitorowanie i predykcyjne działania konserwacyjne w celu zidentyfikowania i rozwiązania potencjalnych problemów, zanim wpłyną one na operacje, zwiększając stabilność i wydajność systemu.

Ciągłe ulepszenia i integracje systemu: Transition Technologies współpracowało z Milestone Systems w celu zidentyfikowania możliwości ulepszeń systemu, dostosowań i integracji z aplikacjami innych firm, umożliwiając im wykorzystanie pełnego potencjału platformy Salesforce.

technologie wykorzystane w rozwoju oprogramowania Saleforce dla Milestone Systems przez Transition Technologies PSC,

Rezultaty

Długoterminowe partnerstwo pomiędzy Milestone Systems i Transition Technologies przyniosło pozytywne rezultaty i korzyści, w tym:

  • Dostęp do wykwalifikowanych programistów Salesforce: Transition Technologies odniosło sukces w pokonaniu wyzwania związanego z niedoborem talentów poprzez zatrudnienie zespołu wysoko wykwalifikowanych programistów Salesforce, zapewniając tym samym Milestone Systems spójne wsparcie i możliwości rozwoju.
  • Zwiększona wydajność operacyjna: Dzięki kompleksowemu wsparciu i usługom serwisowym świadczonym przez Transition Technologies, Milestone Systems zdołało usprawnić procesy związane z Salesforce, co przekłada się na poprawę wydajności operacyjnej i ogólnej produktywności.
  • Zwiększona stabilność i wydajność systemu: Działania monitorowania zapobiegawczego, konserwacji predykcyjnej oraz regularnych aktualizacji przyczyniły się do zapewnienia stabilnego i wydajnego środowiska Salesforce, minimalizując ewentualne przestoje systemowe i optymalizując doświadczenia użytkowników.
  • Skalowalność i elastyczność: Dzięki bogatemu doświadczeniu Transition Technologies, Milestone Systems zyskało możliwość płynnego skalowania platformy Salesforce, dostosowując ją do swojego dynamicznego rozwoju.

Kompleksowe wsparcie Salesforce dla Milestone Systems - Transition Technologies PSC,

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się