_High-Tech

Zwinne i elastyczne opracowanie, wytwarzanie oraz sprzedaż innowacyjnych produktów

_Wyzwania

Tak

Szybko zmieniająca się rzeczywistość technologiczna

Aby pozostać konkurencyjnymi, firmy high-tech muszą stale inwestować w najnowocześniejsze technologie i szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków. Przy wielu firmach walczących o udział w rynku, aby odnieść sukces, firmy muszą opracowywać unikalne produkty i usługi oraz stale wyróżniać się na tle konkurencji, tworząc nowe modele biznesowe.

Tak

Niepewność nieprzerwanego łańcucha dostaw

Pandemia i napięcia geopolityczne spowodowały globalne niedobory chipów i półprzewodników, zmuszając firmy z branży zaawansowanych technologii do budowania większej odporności łańcucha dostaw na przyszłość.

Tak

Spełnianie wymogów zrównoważonego rozwoju

Dążenie do neutralności węglowej wymaga opracowania zrównoważonych procesów produkcyjnych, zmniejszenia ilości odpadów i emisji oraz zapewnienia odpowiedzialnej utylizacji produktów wycofanych z eksploatacji.

Tak

Zgodność

Firmy zajmujące się zaawansowanymi technologiami muszą przestrzegać wielu przepisów, niezależnie od tego, czy chodzi o prywatność danych, własność intelektualną czy kontrolę eksportu. Organizacje muszą być na bieżąco ze zmianami w środowisku regulacyjnym, aby uniknąć kar i utraty reputacji.

_Jak transformacja cyfrowa może zwiększyć innowacyjność branży?

Inżynieria produktów cyfrowych

Koncepcja cyfrowego bliźniaka, integrująca PLM z IoT i AI, zyskuje na popularności w branży zaawansowanych technologii. Oparte na chmurze rozwiązania PLM oferują elastyczność, skalowalność i opłacalność, umożliwiając współpracę w czasie rzeczywistym z partnerami oraz dostawcami.

Więcej

Zrównoważony rozwój

Rozwiązanie Green PLM służy do zrównoważonego zarządzania cyklem życia produktu poprzez śledzenie wskaźników środowiskowych, takich jak ślad węglowy, ślad wodny, zużycie energii i rodzaje materiałów.

Więcej

Cyfrowa produkcja

Chmura, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, przetwarzanie brzegowe i 5G wspierają firmy z branży zaawansowanych technologii w usprawnianiu procesów wewnętrznych, a także opracowaniu nowoczesnych rozwiązań i produktów.

Więcej

Transformacja chmurowa

Firmy z branży zaawansowanych technologii inwestują w rozwiązania oparte na chmurze, obliczenia kwantowe i zaawansowane cyberbezpieczeństwo, aby sprostać wyzwaniom i napędzać innowacje.

Więcej

_Rozwiązania

ConnectedPLM
Szybsze wprowadzanie produktów na rynek i poprawa ich jakości; wsparcie w zarządzaniu złożonymi konfiguracjami produktów, optymalizacja procesów łańcucha dostaw oraz zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi.
Więcej
Energy Advisor dla produkcji
Redukcja zużycia energii, obniżenie kosztów, zapewnienie ciągłości produkcji, zwiększenie elastyczności działania oraz poprawa kontroli procesów i ich wydajności.
Więcej
OEE Advisor
Śledzenie i ocena rozwiązań w czasie rzeczywistym w połączeniu z formułami KPI, optymalizacja procesów produkcyjnych, skrócenie przestojów oraz identyfikacja obszarów wymagających poprawy.
Więcej
Predictive Maintenance
Przewidywanie i zapobieganie awariom sprzętu dzięki zaawansowanej analityce oraz algorytmach ML, minimalizacja przestojów, redukcja kosztów konserwacji, zwiększenie ogólnej wydajności operacyjnej.
Więcej

_Nasi klienci

A.G>A> Analytical logo
One Span logo
Lacroix logo
Linak logo
Hirotec logo

_ Success Stories

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się