_Farmaceutyka

Spersonalizowana opieka biznesu dzięki cyfrowym rozwiązaniom technologicznym najwyższej klasy

_Wyzwania

Kryzys energetyczny

Produkcja farmaceutyków jest energochłonna, wymaga m.in.: stałego ogrzewania lub chłodzenia i innych procesów, dzięki którym leki nie tracą swoich właściwości. Wyzwanie stanowi stałe monitorowanie, analizowanie i optymalizacja działań w celu redukcji zużycia energii. Jest to konieczne także ze względu na regulacje dotyczące obniżenia emisji CO2 przez firmy produkcyjne.

Integracja i przepływ danych ze wszystkich źródeł

Wiele firm farmaceutycznych posiada starsze systemy, w tym złożoną infrastrukturę IT i repozytoria danych. Integracja tych systemów z nowymi rozwiązaniami i platformami cyfrowymi umożliwi płynną interoperacyjnośći lepsze zarządzanie danymi. Ma to kluczowe znaczenie dla optymalizacji procesów i rozwoju przedsiębiorstwa.

Utrudniona wymiana informacji i współpraca zespołowa

Firmy farmaceutyczne działają w ramach złożonego ekosystemu obejmującego różne zainteresowane strony, w tym świadczeniodawców opieki zdrowotnej, instytucje badawcze, organy regulacyjne i pacjentów. Brak narzędzi wspierających interoperacyjność i płynną współpracę między tymi interesariuszami utrudnia komunikację oraz wymianę informacji.

Brak wykwalifikowanych pracowników IT

Szybkie tempo cyfrowej transformacji determinuje konieczność posiadania kadry, która rozumie trendy, technologie i potrafi wprowadzać oraz utrzymać innowacyjne systemy w stałej, optymalnej pracy. . Branża farmaceutyczna często boryka się z niedoborem specjalistów z doświadczeniem w takich obszarach, jak analiza danych, sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML) i cyberbezpieczeństwo.

Jak cyfrowa transformacja poprawia wydajność farmaceutyki

Inżynieria produktów cyfrowych
PLM w chmurze usprawnia współpracę, obniża koszty i przyspiesza innowacje. Przydatne rozwiązania do produkcji leków, wspierające zgodność z przepisami oraz badania kliniczne. Rozwiązania AR i VR zapewniają interaktywne doświadczenia w opracowywaniu leków i szkoleniach.
Więcej
Cyfrowa produkcja
Konserwacja Predykcyjna, OEE i Energy Advisor dla przemysłu usprawniają proces produkcji leków. Rozwiązania te umożliwiają: monitorowanie w czasie rzeczywistym wydajność produkcji,i diagnozowanie problemów, obniżenie kosztów konserwacji, oraz zmniejszenie zużycia energii.
Więcej
Cyfrowy łańcuch dostaw i analiza klienta
AI&ML w połączeniu z BI usprawnia proces odkrywania leków, badań klinicznych, optymalizacji łańcucha dostaw, analityki predykcyjnej i medycyny spersonalizowanej. Wykorzystując te technologie, producenci przyspieszają opracowywanie leków, obniżająć koszty i poprawiają wyniki leczenia pacjentów.
Więcej
Transformacja chmurowa
Wdrożenie chmury wspiera analitykę danych, bezpieczeństwo, elastyczność i innowacyjność. Optymalizuje opracowywanie leków i wyniki badań pacjentów poprzez usprawnienie procesu decyzyjnego, spełnienie wymogów regulacyjnych, obniżenie kosztów i przyspieszenie innowacji.
Więcej

_Rozwiązania

ConnectedPLM
Zapewnia zgodność z przepisami, lepszą kontrolę jakości, zoptymalizowane zarządzanie łańcuchem dostaw oraz automatyzacje wspierające szybsze wprowadzanie na rynek nowych leków.
Więcej
Energy Advisor dla przemysłu
Umożliwia: śledzenie i ocenę procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, skrócenie czasu przestojów oraz obniżenie kosztów przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości.
Więcej
OEE Advisor
Śledzenie i ocena rozwiązań w czasie rzeczywistym w połączeniu z formułami KPI, optymalizacja procesów produkcyjnych, skrócenie przestojów oraz identyfikacja obszarów wymagających poprawy.
Więcej
Predictive Maintenance
Służy do przewidywania i zapobiegania awariom sprzętu w procesach produkcji leków, analizy danych z różnych źródeł, wykrywaniu nieprawidłowości w zachowaniu sprzętu oraz identyfikacji wzorców, które mogą wskazywać na potencjalne awarie.
Więcej
AI: prognozowanie popytu i optymalizacja stanów magazynowych
Przewiduje popyt dzięki wykorzystaniu danych historycznych i modelowania statystycznego; wyświetla dane, dzięki którym możliwe jest lepsze zarządzanie stanami magazynowymi oraz planowanie nakładów produkcji.
Więcej
Wizualizacja danych i raportowanie
Pozwala na wgląd w dane dotyczące opracowywania leków, badań klinicznych, zgodności z przepisami, zarządzania łańcuchem dostaw oraz sprzedaży i marketingu.
Więcej

_Nasi klienci

Planet Innovation logo
Next Motion logo
Linak logo
CSIOZ logo

_Success Stories

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się