_Motoryzacja

Zrównoważona produkcja pojazdów dzięki odpowiedniej technologii

_Wyzwania

Kryzys energetyczny

Trudna sytuacja geopolityczna doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen energii, a dodatkowo władze krajowe i ponadnarodowe naciskają na wprowadzanie zmian w kierunku zrównoważonej produkcji i obniżenia negatywnego wpływu procesów wytwórczych na środowisko. Firmy muszą wdrożyć rozwiązania wspierające te zmiany.

Spowolnienie globalnego popytu

Znaczące zmiany w zachowaniu konsumentów, wraz z trendem współdzielonej mobilności, oraz wybierania transportu publicznego, zmieniają model posiadania pojazdów. To oraz rosnąca konkurencja z Dalekiego Wschodu powodują ogromne napięcie wśród europejskich producentów samochodów.

Zakłócenia w łańcuchu dostaw

Łańcuch dostaw w motoryzacji jest bardzo złożony, uwzględnia komponenty pochodzące z różnych kontynentów. Podejście oparte na dostawach i produkcji just-in-time jest bardzo wydajne, ale okazało się również bardzo podatne na zakłócenia.

Dążenie do zrównoważonego rozwoju

Aby sprostać wymaganiom ekologicznym i nowym regulacjom, branża musi podjąć kroki w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez rozwój samochodów elektrycznych i hybrydowych, poprawę wydajności silników, wykorzystanie biopaliw, zwiększenie recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów oraz uczynienie łańcucha dostaw bardziej zrównoważonym.

Jak cyfrowa transformacja wspiera trendy w rozwoju przemysłu

Inżynieria cyfrowa
Rozwiązania takie jak VR lub AR połączone z PLM pomagają firmom motoryzacyjnym w projektowaniu i prototypowaniu nowych pojazdów i części, skracając czas i koszty rozwoju oraz poprawiając jakość produktu.
Więcej
Cyfrowa produkcja
Predictive Maintenance, OEE i Energy Advisors wspierają firmy motoryzacyjne w monitorowaniu wydajności produkcji, diagnozowaniu problemów w czasie rzeczywistym, obniżaniu kosztów konserwacji i napraw oraz poprawie efektywności energetycznej.
Więcej
Cyfrowy łańcuch dostaw i analiza klienta
Technologie takie jak blockchain i sztuczna inteligencja usprawniają operacje łańcucha dostaw, pomagają zredukować ilość odpadów, poprawić efektywność energetyczną oraz zwiększyć przejrzystość i identyfikowalność.
Więcej
Transformacja chmurowa
Chmura obliczeniowa umożliwia branży motoryzacyjnej zaawansowane zarządzanie i przetwarzanie dużych ilości danych pochodzących z połączonych samochodów, linii produkcyjnych i sieci łańcucha dostaw. Wdrożenie IoT, AI i ML pozwala poprawić wydajność, zminimalizować straty i obniżyć koszty.
Więcej

_Rozwiązania

ConnectedPLM
Usprawnia proces rozwoju produktu, przyczynia się do skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek, zapewnia poprawę jakości produktu, lepszą widoczność cyklu życia produktu a także wzrost wydajności i rentowności.
Więcej
Energy Advisor dla przemysłu
Optymalizacja zużycia energii, redukcja kosztów produkcji i wzrost wydajności w zakładach motoryzacyjnych.
Więcej
OEE Advisor
Śledzenie i ocena rozwiązań w czasie rzeczywistym w połączeniu z formułami KPI, optymalizacja procesów produkcyjnych, skrócenie przestojów oraz identyfikacja obszarów wymagających poprawy.
Więcej
Predictive Maintenance
Wiąże się z takimi usprawnieniami, jak optymalizacja procesów produkcyjnych, identyfikacja wąskich gardeł, lepsza widoczność danych, wspierająca podejmowanie decyzji, optymalizacja harmonogramów konserwacji, czy redukcja przestojów.
Więcej
SkillWorx
Umożliwia skanowanie fizycznej przestrzeni i nanoszenie na nią cyfrowych obiektów, zdalną komunikację specjalistów, zdalne udzielanie porad i prowadzenie operacji terenowych w tym wyświetlanie instrukcji i dokumentacji bez użycia rąk – dzięki specjalnym okularom połączonym z kaskiem.
Więcej
AI: prognozowanie popytu i optymalizacja stanów magazynowych
Wykorzystuje dane historyczne i modelowanie statystyczne, przewiduje popyt – wyświetla dane, które ułatwiają zarządzanie stanami magazynowymi oraz planowanie nakładów produkcji.
Więcej
Wizualizacja danych i raportowanie
Agregacja danych z całej organizacji w celu dogłębnej analizy: zachowań klientów, operacji łańcucha dostaw, procesów produkcyjnych, opinii klientów i danych operacyjnych.
Więcej

_Nasi klienci

SEG Automotive logo
Schaeffler logo
Lacroix logo
Solaris logo
Hirotec logo
FCA logo
Gentherm logo

_Success Stories

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się