_Polityki

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Transition Technologies PSC S.A. z siedzibą w University Business Park, Budynek B, ul. Wólczańska 180, 90-530 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000930989, numer NIP: 7292712388, REGON: 365249538, o kapitale zakładowym w wysokości 1 468 800,00 zł, wpłaconym w całości, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane kontaktowe Administratora:

  1. adres korespondencyjny: University Business Park, Budynek B, ul. Wólczańska 180, 90-530 Łódź;
  2. adres e-mail: contact@ttpsc.com;
  3. numer telefonu: +48 661 799 553;
  4. Inspektor Ochrony Danych: Bartosz Starzomczyk gdpr@ttpsc.com;

Szczegółowe polityki dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, dotyczące cookies oraz regulamin świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną znajdują się poniżej:

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się