_ITSM: platforma do zarządzania usługami IT

Strategiczne rozwiązanie i zestaw praktyk, zgodne z najlepszymi standardami ITIL

_Czym jest ITSM?

ITSM (Information Technology Service Management), czyli Zarządzanie Usługami Informatycznymi, to strategiczny framework i zestaw praktyk, które pomagają organizacjom efektywnie zarządzać swoimi usługami informatycznymi.

Główne założenia ITSM to dostarczanie i zarządzanie usługami IT zgodnie z potrzebami klientów i organizacji. ITSM to także podejście, którego celem jest: standaryzacja i doskonalenie procesów związanych z usługami informatycznymi.

_Wyzwania, na które odpowiada ITSM

Tak

Częste awarie systemów i działanie w trybie ciągłego „gaszenia pożarów”

Uzupełniamy systemy ITSM o usługę monitorowania infrastruktury, dzięki czemu błędy są wyłapywane automatycznie, szybko i natychmiast można przystąpić do ich naprawy.

Tak

Zbyt wysokie koszty IT

Rozwiązanie klasy ITSM/ESM (ESM jeśli wykracza poza zarządzanie usługami IT) optymalizuje koszty poprzez m.in. redukcję czasu pracy dzięki szybkiemu i lepszemu przepływowi informacji, SLA, raportom dotyczącym efektywności – firma szybko identyfikuje słabe punkty i może je usprawnić.

Tak

Rozproszone procesy i usługi

Organizacje często posiadają rozproszone procesy IT, co prowadzi do nieefektywności i niskiej jakości obsługi.

Tak

Irytacja klientów przez brak informacji o postępach ich sprawy

Brak potwierdzenia otrzymania zgłoszenia i brak informacji o ich statusie są frustrujące; praktyki ITIL, zgodnie z którymi wdrażamy zarządzanie usługami, nie dopuszczają do takich sytuacji.

Tak

Nieefektywna praca zespołów operacyjnych i długi czas obsługi klientów

To częste wyzwanie, z którym zgłaszają się do nas firmy. Procesy, które wdrażamy w ramach ITSM, mają na celu usprawnienie działań zespołów operacyjnych, serwisowych oraz komunikację z klientami – wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Tak

Brak standardów i procedur działania

Sporządzenie i dbanie o aktualność dokumentacji jest czasochłonne i często firmy, które się do nas zwracają, nie posiadają dobrze utrzymanych standardów oraz procedur działania. Podczas prac przedwdrożeniowych uzupełniamy tę lukę, dzielimy się też dobrymi praktykami związanymi z prowadzeniem dokumentacji.

Tak

Niezadowalająca jakość dostarczanych usług

Samo zarządzanie usługami wdrożone w firmie nie oznacza, że jest to zrobione dobrze i pokryje potrzeby odbiorców usług. Wspieramy firmy w uporządkowaniu procesów i wdrożeniu ich w taki sposób, aby odpowiadały najlepszym standardom gwarantującym wysoką jakość.

_Procesy ITSM – usprawnij pracę i popraw komunikację

ITIL

Projektowanie usług

 • Zarządzanie katalogiem usług
 • Zarządzanie poziomem usług
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie dostępnością
 • Zarządzanie potencjałem wykonawczym
 • Zarządzanie ciągłością usług IT
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Strategia usług

 • Zarządzanie relacjami z biznesem
 • Zarządzanie popytem
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie finansowe
 • Zarządzanie portfelem usług

Eksploatacja usługi

 • Zarządzanie incydentami i wnioskami
 • Zarządzanie problemami
 • Zarządzanie dostępem
 • Service Desk
 • Zarządzanie techniczne
 • Zarządzanie operacjami IT
 • Zarządzanie aplikacjami
 • Zarządzanie zdarzeniami

Przekazanie usług

_Wdrożenie ITSM: od konsultacji do wsparcia i rozwoju

Zakres usług i działań zależy od potrzeb i celów organizacji klienta

_Obszary współistniejące z ITSM

Back office
Monitorowanie
Raportowanie
Hurtownia danych
Cyberbezpieczeństwo

_Usługi powiązane z wdrożeniem ITSM

 • TTPSC Analiza biznesowa

  Analiza biznesowa

  Dokładne poznanie istniejących procesów i infrastruktury w zestawieniu z potrzebami klienta oraz propozycje optymalnych rozwiązań.

 • TTPSC Mapowanie procesów

  Mapowanie procesów

  Odwzorowanie procesów, na których zależy klientowi w formie zrozumiałych ścieżek działania.

 • Consulting

  Consulting

  Konsultacje i rekomendacje związane z istniejącym środowiskiem pracy (IT) w przemyśle i dla działań biznesowych.

  Więcej
 • TTPSC Instalacja i konfiguracja

  Instalacja i konfiguracja

  Realizacja koncepcji poprzez instalację i konfigurację wybranego zestawu narzędzi tak, żeby tworzyły spójne środowisko.

 • TTPSC Wsparcie i utrzymanie

  Wsparcie i utrzymanie

  Stałe wsparcie administratorów, opieka nad infrastrukturą klienta, dbałość o nieprzerwane działanie i zgodność z najlepszymi praktykami.

 • TTPSC Testowanie

  Testowanie

  Manualne i/lub automatyczne testy wdrożonego rozwiązania przed oddaniem do użytkowania.

  Więcej
 • TTPSC Rozwój

  Rozwój

  Stałe wsparcie administratorów, opieka nad infrastrukturą klienta, dbałość o nieprzerwane działanie i zgodność z najlepszymi praktykami.

  Więcej
 • TTPSC Usługi chmurowe

  Usługi chmurowe

  Skalowanie środowiska o kolejne procesy i usprawnienia tak, żeby posiadane rozwiązania rozwijały się wraz z firmą.

  Więcej

_Korzyści z wdrożenia ITSM

Mniejsza ilość awarii i przestojów usług IT

Dzięki ITSM usługi informatyczne stają się dostępne, poprawia się też ich zdolność do ciągłego działania (branżowo: niezawodność). To przekłada się na minimalizację przestojów, co z kolei zwiększa wydajność i produktywność infrastruktury oraz pracowników.

Poprawa satysfakcji klientów

Dzięki lepszemu zarządzaniu usługami informatycznymi, organizacja dostarcza usługi, które bardziej odpowiadają oczekiwaniom klientów, co przyczynia się do zwiększenia ich satysfakcji.

Krótszy czas obsługi

Dzięki wprowadzeniu procesów zarządzania incydentami i problemami organizacja będzie w stanie szybciej reagować na awarie oraz problemy techniczne.

Poprawa efektywności operacyjnej

ITSM promuje kulturę ciągłego doskonalenia, co oznacza, że organizacja dąży do stałego usprawniania, polepszania i rozwoju usług i procesów.

Wprowadzenie standardów i uporządkowanie procedur

Ważną częścią pracy jest uzupełnienie, uporządkowanie i wprowadzenie sposobu zarządzania dokumentacją, zgodnie z najlepszymi praktykami.

Oszczędności finansowe

ITSM pomaga kontrolować koszty operacyjne, unikać marnotrawstwa zasobów i optymalizować wydatki związane z usługami informatycznymi.

Zwiększenie konkurencyjności

Dzięki efektywnemu zarządzaniu usługami informatycznymi, organizacja staje się bardziej konkurencyjna na rynku i elastycznie reaguje na zmiany.

Szybsze reagowanie na zmiany

Model ITSM zawiera procesy zarządzania zmianami, które umożliwiają organizacjom szybsze dostosowanie się do zmian w otoczeniu biznesowym i technologicznym.

_Możliwości systemu ITSM

System ITSM to kompleksowe środowisko IT do zarządzania usługami oraz procesami wewnętrznymi firmy, które są ze sobą powiązane i wymagają współpracy wielu różnych zespołów.

Najważniejsze cechy: płynny przepływ pracy, automatyzacje, integracja pomiędzy wieloma różnymi narzędziami, współpraca wszystkich zespołów zgodnie z procesami obowiązującymi w firmie.

Tak

Elastyczność i skalowalność

 • System ITSM obsługuje tylko te procesy i czynności, które klient chce do niego wdrożyć. Dostosowujemy i wdrażamy ITSM dla firm, w których liczba osób korzystających z niego docelowo to minimum 3 agentów (operatorów).
 • ITSM można rozbudować o implementację niestandardowych funkcjonalności.
 • Brak limitów ilości użytkowników i agentów.
Tak

Najlepsze praktyki

 • System ITSM obsługuje tylko te procesy i czynności, które klient chce do niego wdrożyć. Dostosowujemy i wdrażamy ITSM dla firm, w których liczba osób korzystających z niego docelowo to minimum 3 agentów (operatorów).
 • ITSM można rozbudować o implementację niestandardowych funkcjonalności.
 • Brak limitów ilości użytkowników i agentów.
Tak

Zarządzanie kluczowymi aktywnościami i sprzętem firmowym

ITSM posiada wbudowane funkcjonalności i moduły np. do zarządzania:

 • Zmianami
 • Problemami i incydentami
 • Konfiguracją
 • Środkami trwałymi firmy
 • Usługami IT
Tak

Wielokanałowa komunikacja użytkowników

Możliwość dodania funkcjonalności takich, jak:

 • Chatbot
 • Call center
 • Niestandardowe notyfikacje emailowe
Tak

Automatyzacje

 • Wnioski o usługi wymagające akceptacji kierowane są do odpowiednich osób zgodnie z regułami biznesowymi obowiązującymi w organizacji.
 • System wskazuje obszary/zespoły na podstawie informacji wybranych w zgłoszeniu: aplikacji, sprzętu lub typu wniosku.
 • Użytkownik otrzymuje automatyczne powiadomienia nt. aktualizacji swojego zgłoszenia.
Tak

Statystyka i raporty

 • Automatycznie generowane raporty na dedykowanych widokach dostępnych dla odpowiednich osób (np. Incydent Manager ocenia efektywność zespołu).
 • Możliwość wdrożenia algorytmów AI do zaawansowanej analityki.

_Partnerstwa

Transition Technologies PSC jest partnerem liderów dostarczających rozwiązania ITSM.

Posiadamy najwyższy stopień partnerstwa z marką Atlassian. Jesteśmy także partnerem marki BMC.

Logo Atlassian
Logo BMC

_Umów się na konsultacje

Przed spotkaniem przygotuj informacje, takie jak:

 • Aktualny stan monitoringu w organizacji.
 • Zestawienie elementów do monitorowania – ilość oraz typ urządzeń/elementy infrastruktury.
 • Problemy, które chciałbym rozwiązać (np. częste awarie, nieefektywne wykorzystanie zasobów).

_Dowiedz się więcej o ITSM

Wprowadzenie do rozwiązania ITSM

Więcej

Najczęstsze wyzwania podczas analizy ITSM

Więcej

Czego unikać podczas wdrożenia ITSM

Więcej

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się