_Zarządzanie zasobami 
i konfiguracją

Wdrożenie procesów CMDB dzięki ITSM

zdjęcie uzupełniające stronę na temat wdrożenia zarządzania zasobami i konfiguracją, przedstawia dłonie piszące na klawiaturze i wykresy

_Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług

CMDB – configuration management database to część infrastrukrury IT, która gromadzi, organizuje i odzwierciedla wszystkie elementy Twojego środowiska technologicznego. Od sprzętu po oprogramowanie it, od sieci po procesy biznesowe - wszystko to znajduje się pod jednym wirtualnym dachem CMDB.

_Wyzwania

Zaimplementuj efektywne zarządzanie zasobami i konfiguracją, jeśli w Twojej organizacji występują wyzwania takie, jak:

Tak

Straty finansowe

Wraz z rozwojem organizacji, a co za tym idzie zwiększeniem ilości zasobów, coraz trudniej jest skutecznie kontrolować i optymalizować posiadane aktywa bez jednego skonsolidowanego źródła wiedzy. Bez efektywnego zarządzania, organizacja jest niewydajna i narażona na zbędne koszty.

Tak

Problemy ze zgodnością

Brak centralnego systemu wspierającego zarządzanie konfiguracją i zasobami IT utrudnia monitorowanie i utrzymanie zgodności z regulacjami oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Tak

Spowolniona reakcja na incydenty

Brak jednolitego źródła informacji na temat konfiguracji utrudnia szybkie zlokalizowanie i rozwiązanie sytuacji, przez co czas reakcji na incydent znacznie się wydłuża, niepotrzebnie tworząc przestrzeń na ryzyko i przestoje poprzez nieefektywne, czasochłonne działania.

Tak

Brak transparentności i nieefektywne zarządzanie zmianami

Brak spójnego źródła informacji na temat elementów konfiguracji sprawia, że trudno jest zrozumieć pełny obraz środowiska technologicznego. Co więcej, dynamiczne zmiany w środowisku IT, takie jak aktualizacje, rozbudowy czy przenoszenie zasobów, mogą prowadzić do chaosu, gdy brakuje narzędzi do kontrolowania i śledzenia tych zmian.

_Oferta

Consulting i analiza

Sprawdzimy obecną bazę CMDB i zaproponujemy usprawnienia, narzędzia albo zmiany w konfiguracji tak, żeby wszystko funkcjonowało zgodnie z potrzebami firmy.

Kompleksowe wdrożenie

Jeśli nie posiadasz CMDB, wdrożymy rozwiązania, które uzupełnią ten brak. Zyskasz jedno, spójne źródło informacji o zasobach organizacji.

Integracja systemów IT

Ułatwia szybki dostęp do kluczowych informacji.

Utrzymanie usług IT, monitorowanie

Możesz zlecić nam stałą opiekę nad swoją infrastrukturą.

Wsparcie i szkolenia

Wsparcie techniczne oraz szkolenia dla zespołu organizacji.

_Zarządzanie konfiguracją i zasobami IT - korzyści

Efektywne wdrożenie rozwiązania CMDB przynosi istotną wartość biznesową, w tym:

Energy Advisor - Obniżenie kosztów

Efektywne zarządzanie licencjami

Informacje o licencjach w CMDB ułatwiają kontrolę nad zużyciem licencji i zarządzanie dostępem it. Dzięki temu możliwe jest skuteczne monitorowanie liczby wykorzystywanych licencji, co pozwala na efektywne zarządzanie usługami, planowanie i optymalizację zasobów. To z kolei wspiera efektywne zarządzanie incydentami i minimalizuje ryzyko niezgodności z licencjami.

Energy Advisor - Obniżenie kosztów

Szybsze rozwiązywanie incydentów

Zautomatyzowane procesy oraz łatwo dostępne szczegółowe informacje zgromadzone w bazie umożliwiają szybką analizę incydentu i podjęcie odpowiednich działań, bez przestojów, straty czasu czy zasobów.

Energy Advisor - Obniżenie kosztów

Transparentność i zwiększona kontrola nad zmianami

Zgromadzone dane umożliwiają szybki wgląd w relacje pomiędzy zasobami, eliminując bałagan i zapewniając jasny obraz środowiska IT, tym samym umożliwiając organizacji pełną kontrolę nad infrastrukturą. Śledzenie zmian, historii danych sprzętów, ostatnich aktualizacji czy nowych funkcjonalności minimalizuje ryzyko nieprawidłowości w przebiegu procesów i pozwala uniknąć chaosu.

Energy Advisor - Obniżenie kosztów

Zmniejszone ryzyko operacyjne i koszty

Uzupełniamy systemy ITSM o usługę monitorowania infrastruktury, dzięki czemu błędy są wyłapywane automatycznie, szybko i natychmiast można przystąpić do ich naprawy.

_Rozpocznij Zarządzanie Zasobami i Konfiguracją!

Pobierz bezpłatny ebook od Atlassian!

Pobierz
Pobiersz plik

_Skład bazy danych CMDB

Informacje o zasobach

 • Dane dotyczące sprzętu: identyfikatory, parametry techniczne, daty zakupu, gwarancje
 • Informacje o oprogramowaniu: wersje, licencje, daty instalacji
 • Dane dotyczące sieci: konfiguracje, adresy IP, topologie

Struktura organizacyjna

 • Informacje o departamentach, zespołach i strukturze hierarchicznej organizacji
 • Przypisanie zasobów do konkretnych jednostek organizacyjnych

Relacje pomiędzy zasobami

 • Zależności i relacje między różnymi zasobami IT, takie jak zależność między serwerem a bazą danych

Historia zmian

 • Działania związane z modyfikacjami w konfiguracji zasobów
 • Daty wprowadzania zmian oraz informacje o autorach

Dane operacyjne

 • Informacje o statusie zasobów: dostępność, awarie, aktualne obciążenie
 • Dane dotyczące wykorzystania zasobów w czasie rzeczywistym

Dane dotyczące usług

 • Informacje o statusie zasobów: dostępność, awarie, aktualne obciążenie
 • Zależności między usługami a poszczególnymi zasobami IT

Dane bezpieczeństwa

 • Informacje o zabezpieczeniach i politykach bezpieczeństwa związanych z zasobami
 • Historia incydentów bezpieczeństwa i działań podjętych w ich wyniku

Dane finansowe

 • Koszty związane z zakupem i utrzymaniem zasobów IT
 • Informacje o budżetach przypisanych do poszczególnych elementów konfiguracji

Dane konsumentów usług

 • Informacje o użytkownikach i innych konsumentach usług IT
 • Przypisanie zasobów do konkretnych użytkowników

Dane dotyczące konserwacji i utrzymania

 • Harmonogramy konserwacji i przeglądów zasobów IT
 • Informacje o aktualnych i planowanych pracach konserwacyjnych

_Partnerzy – producenci wiodących systemów ITSM

Logo BMC
Logo Atlassian

_Proces CMDB poprzez ITSM obejmuje:

Integracja CMDB z IT service management

Oferujemy kompleksową integrację Centralnej Bazy Danych Konfiguracji (CMDB) z ITSM, co stanowi solidne fundamenty pod efektywne zarządzanie usługami i obszarem IT w organizacji.

Automatyczne wykrywanie i szybka reakcja

Dzięki możliwości integracji zaawansowanych funkcji monitoringu ITSM, jesteśmy w stanie wcześnie identyfikować potencjalne problemy. To pozwala na natychmiastową reakcję zespołu DevOps, skracając czas rozwiązania incydentu.

Odzyskiwanie i doskonalenie

W przypadku wystąpienia poważnego incydentu, IT service management staje się kluczowym narzędziem przy szybkim odzyskiwaniu usług i minimalizowaniu wpływu na użytkowników. Generowane raporty dostarczają cennych informacji do ciągłego doskonalenia procesów, eliminując powtarzalne błędy i poprawiając efektywność działań.

Zarządzanie zmianami

Integracja ITSM z CMDB ułatwia strategiczne zarządzanie zmianami w infrastrukturze IT. Skonsolidowane dane z obu systemów umożliwiają precyzyjne planowanie i kontrolowanie wprowadzanych zmian, co z kolei minimalizuje ryzyko zakłóceń i konfliktów.

djęcie przedstawiające zespół podczas spotkania, grafika znajduje się na stronie na temat wdrożenia procesu zarządzania zasobami i konfiguracją, nawiązuje do współpracy i kontaktu

_Umów się na konsultacje

Podczas spotkania zapytamy Cię o:

 • Specyfikę działania, obecną strukturę oraz zasoby Twojej organizacji, którą chcesz wzbogacić o procesy takie jak zarządzanie konfiguracją i zarządzanie zasobami.
 • Twoje potrzeby i wyzwania w zakresie dostępności i bezpieczeństwa danych w CMDB
 • Obszary Twojej organizacji wymagające priorytetowego wdrożenia CMDB
Skontaktuj się

_Usługi powiązane z wdrożeniem ITSM

 • TTPSC Analiza biznesowa

  Analiza biznesowa

  Dokładne poznanie istniejących procesów i infrastruktury w zestawieniu z potrzebami klienta oraz propozycje optymalnych rozwiązań.

 • TTPSC Mapowanie procesów

  Mapowanie procesów

  Odwzorowanie procesów, na których zależy klientowi w formie zrozumiałych ścieżek działania.

 • Consulting

  Consulting

  Konsultacje i rekomendacje związane z istniejącym środowiskiem pracy (IT) w przemyśle i dla działań biznesowych.

  Więcej
 • TTPSC Instalacja i konfiguracja

  Instalacja i konfiguracja

  Realizacja koncepcji poprzez instalację i konfigurację wybranego zestawu narzędzi tak, żeby tworzyły spójne środowisko.

 • TTPSC Wsparcie i utrzymanie

  Wsparcie i utrzymanie

  Stałe wsparcie administratorów, opieka nad infrastrukturą klienta, dbałość o nieprzerwane działanie i zgodność z najlepszymi praktykami.

 • TTPSC Testowanie

  Testowanie

  Manualne i/lub automatyczne testy wdrożonego rozwiązania przed oddaniem do użytkowania.

  Więcej
 • TTPSC Rozwój

  Rozwój

  Stałe wsparcie administratorów, opieka nad infrastrukturą klienta, dbałość o nieprzerwane działanie i zgodność z najlepszymi praktykami.

  Więcej
 • TTPSC Usługi chmurowe

  Usługi chmurowe

  Skalowanie środowiska o kolejne procesy i usprawnienia tak, żeby posiadane rozwiązania rozwijały się wraz z firmą.

  Więcej

_Szybkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zarządzania zasobami i konfiguracją na platformie IT Service Management

Baza danych zarządzania konfiguracją to centralne repozytorium informacji o konfiguracji elementów infrastruktury IT. Umożliwia zarządzanie zasobami sprzętowymi, przechowuje dane dotyczące sprzętu, oprogramowania, relacji między nimi oraz historię zmian. Umożliwia śledzenie i wdrożenie zarządzanie konfiguracją usług, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania środowiskiem IT.

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się