_Identyfikowalność RFLP firmy Schaeffler – pierwszy krok do cyfrowego wątku

Przemysł

Motoryzacja

Wyzwania

  • Powtórzenia zadań w systemach
  • Niejasny nadzór nad rozwojem
  • Problemy ze skalowalnością i raportowaniem

Technologie

IoT, PLM

Rezultaty

  • Usprawnione operacje na różnych platformach
  • Zwiększona wydajność opracowywania produktów

O Grupie Schaeffler

Grupa Schaeffler, wiodący globalny dostawca dla sektora motoryzacyjnego i przemysłowego, od ponad 75 lat napędza przełomowe wynalazki i rozwój w dziedzinie ruchu i mobilności. Dzięki innowacyjnym technologiom, produktom i usługom w zakresie mobilności elektrycznej, napędów wydajnych pod względem emisji CO2, Przemysłu 4.0, cyfryzacji i odnawialnych źródeł energii, firma jest niezawodnym partnerem, dzięki któremu ruch i mobilność stają się bardziej wydajne, inteligentne i zrównoważone. Firma technologiczna produkuje wysoce precyzyjne komponenty i systemy do zastosowań w układach napędowych i podwoziach, a także rozwiązania w zakresie łożysk tocznych i ślizgowych do wielu zastosowań przemysłowych. Grupa Schaeffler wygenerowała sprzedaż w wysokości ok. 13,9 mld euro w 2021 r. i zatrudnia około 83 000 pracowników.

Tło projektu

Rynek motoryzacyjnych części zamiennych znajduje się na progu znaczącej transformacji. Aby pozostać konkurencyjnym w coraz bardziej dynamicznych i złożonych środowiskach ze zmieniającymi się potrzebami klientów, firmy muszą stale się rozwijać i stawać się jeszcze bardziej innowacyjne, zwinne i wydajne. Trendy takie jak: e-mobilność, cyfryzacja, zrównoważony rozwój, autonomiczna produkcja i gospodarka oparta na danych powinny być traktowane jako strategiczna szansa na przyszły sukces. Aby sprostać oczekiwaniom rynku, Schaeffler musiał opracować nowe modele biznesowe w gospodarce opartej na danych. Jest to obszar, w którym firma może zwiększyć wydajność własnych procesów i stworzyć rzeczywistą wartość dodaną dla swoich klientów.

KROK 1 – Stworzenie zintegrowanej platformy

W 2020 r. Schaeffler rozpoczął współpracę z TT PSC w zakresie cyfrowej transformacji w obszarach rozwoju produktów oraz budowy zintegrowanego, kompleksowego środowiska IT. Celem projektu jest stworzenie zintegrowanej platformy opartej na modelu RLFP, czyli Requirement Logical Functional Physical. Opracowanie nowego produktu lub jego zmiana (zarządzanie zmianą) może wiązać się z kilkoma wyzwaniami. Jednym z nich jest rozproszenie systemów informatycznych, gdzie prace nad takimi elementami jak modele funkcjonalne, logiczne czy fizyczna struktura produktu prowadzone są niezależnie w ramach odrębnych systemów informatycznych. Generuje to dodatkowe obciążenie pracą, które wymaga dodatkowych zasobów do zarządzania, koordynowania i wdrażania wyników osiągniętych w każdym z tych indywidualnych systemów i przepływów pracy. Głównym celem modelu RFLP jest dynamiczne połączenie systemu zarządzania wymaganiami Windchill RV&S, platformy MBSE, Enterprise Architect do zarządzania modelami logicznymi i funkcjonalnymi oraz platformy PDM-PLM Windchill. Połączenie to tworzy sieć zawierającą elementy logiczne, fizyczne i funkcjonalne. Tworząc te ślady, jesteśmy w stanie wizualizować całą sieć zasobów cyfrowych, a także śledzić zmiany w połączonych elementach
(oznaczanie podejrzanych elementów).

KROK 2 – Stworzenie narzędzi do analizy porównawczej i raportowania

Po ustanowieniu identyfikowalności RFLP, kolejnym celem byłoby zbudowanie narzędzi do baseliningu i raportowania w oparciu o rozwiązanie Thingworx. Baselining pozwoliłby firmie Schaeffler n a śledzenie historii śledzonej sieci i zmian wprowadzonych w śledzonych obiektach. Raporty mają na celu pokazanie ilości śledzonych podmiotów na różnych platformach. Obowiązkowe jest utrzymanie tej wartości n a poziomie określonym dla ISO 26262 i ASPICE. Kolejna faza projektu zapewni funkcjonalność zarządzania jednym procesem zamiast synchronizacji wielu przepływów pracy rozproszonych na kilku platformach. W rezultacie TT PSC zapewni narzędzie i metodologię dla ustrukturyzowanego i scentralizowanego rozwoju produktu. Zapewni to widoczność całego cyklu życia produktu i stworzy podstawę dla cyfrowego wątku.

Wyzwania biznesowe

Producenci muszą tworzyć produkty o coraz większej złożoności, testować je szybciej i dostarczać je na rynek przed konkurencją. Podczas opracowywania istnieje wiele scenariuszy i procesów obsługiwanych przez różne, rozproszone systemy. Aby zachować elastyczność i zdolność reagowania na zmiany, Schaeffler musi znaleźć rozwiązania dla poniższych wyzwań:

1. Powielanie pracy

Pracując w systemach rozproszonych, istnieje większe ryzyko wielokrotnego wykonywania tych samych operacji. Zarządzanie zmianą wymaga uruchomienia kilku procesów na każdej z platform osobno. Zatwierdzenie w jednym systemie nie oznacza gotowości, ponieważ produkt musi zostać zatwierdzony niezależnie w innych systemach, często przez tę samą grupę osób. Dodatkowo, praca może zostać zablokowana przez brak zatwierdzenia w jednej z platform, co w rezultacie może powodować opóźnienia.

2. Niejasny obraz całej pracy nad produktem

Pracując jako hermetyczne grupy na rozproszonych platformach, użytkownicy i kierownictwo mogą nie mieć pełnego obrazu efektów swoich działań. Zablokowanie jednego procesu w konkretnej aplikacji może nie wydawać się dużym problemem. Jeśli jednak blokuje pracę wszystkich, stwarza duże ryzyko opóźnień. Podobnie jest ze zmianami, które mogą wydawać się spójne i poprawne w ramach jednego systemu. Niestety, mogą być one niespójne z innymi systemami i konieczne będzie przemodelowanie całego elementu.

3. Brak skalowalności

Wraz z rozwojem organizacji i technologii dostępnych na rynku, platformy IT będą się zmieniać. Wdrożenie nowej technologii jest niesamowitym wyzwaniem z asynchronicznymi integracjami lub brakiem integracji w ogóle. Nowe źródła informacji muszą zostać zintegrowane z ogólnymi operacjami biznesowymi, jednak są to projekty czasochłonne i kosztowne.

4. Nieczytelna historia i raportowanie

Pracując w systemach rozproszonych, trudno jest odtworzyć cały proces decyzyjny. W przypadkach, gdy istnieje potrzeba powrotu do poprzedniej wersji produktu lub audytu, każda platforma musi być badana osobno. Wszystkie decyzje podejmowane w międzyczasie musiałyby zostać udokumentowane. Podobnie jest w przypadku raportowania. Aby uzyskać pełny obraz sytuacji,  konieczne jest generowanie raportów z każdej platformy osobno, a następnie ich analiza i kompilacja.

Firma dostrzegła potrzebę zmian. Współpracując z TTPSC, dąży do wdrożenia zwinnego, skalowalnego i skoncentrowanego na pracownikach modelu operacyjnego, który umieściłby pracowników w centrum uwagi i napędzał wyniki.

Ustanowienie identyfikowalności RFLP przy użyciu rozwiązań TraceAPP i TraceGraph IoT

Wspólnie z firmą Schaeffler, TT PSC opracowało rozwiązanie integrujące platformy ALM, MBSE i PDM- PLM z Thingworx, co pozwoliło nam na tworzenie aplikacji wykorzystujących zasoby wszystkich tych systemów. Projekt został nazwany PLM Workplace i jest obecnie wprowadzany jako faza pilotażowa. Pierwsze dwie aplikacje zostały już opracowane w ramach projektu PLM Workplace: TraceAPP i TraceGraph. TraceAPP to narzędzie, które umożliwia firmie Schaeffler ustanowienie i zarządzanie identyfikowalnością RFLP.

 

Widok z aplikacji TraceApp

 

Posiada również rozszerzony TraceGraph, aby prezentować istniejącą sieć śladów w czasie rzeczywistym, a także prezentować zmiany w śledzonych obiektach. Wszystko w jednym, przyjaznym dla użytkownika interfejsie, bez konieczności korzystania z 3 różnych platform.

 

Widok z aplikacji TraceGraph

 

Dane z różnych systemów są bezpośrednio dostępne i widoczne, bez konieczności pozyskiwania ich z zewnątrz. Wykorzystanie protokołu OSLC/REST skutkuje bezpośrednim połączeniem zapewniającym, że zawsze wyświetlamy aktualne wersje zasobów. Ponadto system „Suspect Flagging” informuje, czy w innych systemach nastąpiły zmiany w informacjach. Również sposób, w jaki te ślady są zaprezentowane rozwiązanie ma istotny wpływ na sposób pracy firmy Schaeffler. Użytkownicy końcowi mogą zobaczyć pełną sieć połączeń między wszystkimi zasobami, które składają się na produkt, zyskując pełną świadomość tego, co naprawdę składa się na „produkt”. Korzystanie z tego samego standardu OSLC/REST API zapewnia skalowalność. Nowe platformy mogą być dodawane do istniejącego rozwiązania bez konieczności przebudowywania innych platform badawczo-rozwojowych. Ponadto Thingworx, jako platforma integracyjna, umożliwi połączenia dla platform, które nie obsługują OSLC.

Raportowanie jest również tworzone w ramach TraceApp. System powie nam w jasny sposób , ile zasobów zostało już prześledzonych, a które z nich nadal wymagają uwagi użytkownika. Narzędzie pozwoli na śledzenie ponad 80% zasobów, co jest kamieniem milowym dla ustanowienia cyfrowego wątku Schaeffler.

 

 

Przyszłość przyniesie więcej funkcji

PLM Workplace to złożony projekt, którego kompleksowe wdrożenie jest zaplanowane na lata. Obecnie obie firmy nadal rozwijają to rozwiązanie, aby zapewnić baselining i dalsze funkcje zarządzania. Funkcjonalność baseliningu pozwoli firmie Schaffler nie tylko śledzić bieżącą sieć RFLP, ale także analizować, jak ślady i produkt zmieniają się w czasie. Docelowo firmy planują wdrożenie jednego, scentralizowanego narzędzia zarządzanego procesowo. Spowoduje to, że niektóre operacje będą wykonywane tylko raz dla wszystkich platform, co z kolei pozwoli na płynne przejście do kolejnego etapu prac. Rozwiązanie znacznie skróci czas wprowadzania produktów na rynek i poprawi efektywność procesów.

Wpływ na biznes

Należy zaznaczyć, że projekt ten jest wciąż w trakcie realizacji. Jednak na obecnym etapie prac rozwiązanie jest pozytywnie oceniane przez firmę Schaeffler. Dzięki wdrożeniu aplikacji TraceAPP dane z różnych systemów są bezpośrednio dostępne i widoczne, bez konieczności pozyskiwania ich z zewnątrz.

 

Rozwiązanie:

• usprawnia współpracę międzyfunkcyjną zespołów,
• zmniejsza ryzyko błędów,
• podnosi jakość pracy,
• zmniejsza ilość przeróbek,
• przyspiesza rozwój nowych produktów.

Cytat z opinii klientów

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się