_Outsourcing R&D – wdrożenie typu Greenfield

Przemysł

Transport Morski

Wyzwania

  • Optymalizacja harmonogramu dla wielu jednostek transportowych
  • Automatyzacja zarządzania cyklem życia ładunków i dokumentacją, wraz z automatyczną wyceną usług
  • Integracja specjalistycznej wiedzy z transportu morskiego w innowacyjnym systemie

Technologie

MSSQL, .NET z WPF

Rezultaty

  • Optymalizacja czasu pracy o 99%
  • Zwiększona efektywność procesów
  • Oszczędność kosztów

rozwiązanie greenfield dla transportu oceanicznego- outsourcing usług R&D

O kliencie

Klient jest przewoźnikiem oceanicznym, świadczącym usługi na rzecz handlu międzynarodowego. Firma specjalizuje się w transporcie typu „port-to-port” oraz „end-to-end” wielu rodzajów ładunków.

Tło współpracy

Działania obu firm zaczęły się od nawiązania partnerskiej relacji, która stanowiła gwarancję stabilnej i długoterminowej współpracy. Na potrzeby projektu został stworzony zespół, w skład którego wchodzą wykwalifikowani specjaliści. Umożliwiło to klientowi rozpoczęcie realizacji projektów z wykorzystaniem modelu outsourcingu usług R&D w sposób gwarantujący bezpieczeństwo własności intelektualnej, przejrzystą komunikację i stabilność dostarczanych wyników.

Wyzwania i potrzeby

Zespół Transition Technologies PSC podjął wyzwanie zbudowania innowacyjnego, zintegrowanego systemu zarządzania operacyjnego kluczowymi procesami biznesowymi w transporcie oceanicznym.
Prace nad systemem dotyczyły następujących procesów biznesowych:

  • Planowania harmonogramu prac przewozowych, uwzględniającego wiele jednostek transportowych wchodzących w skład firmy.
  • Zarządzanie cyklem życia ładunków od momentu ich rezerwacji aż do dostawy do klienta.
  • Zarządzanie dokumentacją transportową i automatyczną wyceną usług.

Kluczowym wyzwaniem było zdobycie specjalistycznej wiedzy z dziedziny transportu morskiego. Na tej podstawie stworzony został innowacyjny system, który integruje wyżej wymienione aspekty procesów biznesowych. Wiele wysiłku włożono w znalezienie nowych metod tworzenia optymalnego harmonogramowania dla wielu jednostek transportowych, będących w ciągłym ruchu w kontekście planowania konkretnych przemieszczeń transportowych (tzw. „rejsów”). Dodatkowo, w ramach projektu należało opracować optymalny, odpowiadający wymaganiom rynku cykl życia ładunków, który uwzględniałby wcześniej wspomniane harmonogramy.

Zastosowane rozwiązanie: Greenfield-  outsourcing usług R&D

Klient dokonał rozeznanie wśród istniejących już rozwiązań i przeprowadził ich analizę pod kątem najlepszych praktyk. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że najlepszym rozstrzygnięciem będzie stworzenie od podstaw innowacyjnego produktu, który wypełni niszę na rynku. Zakładano też optymalizację produktu pod względem funkcjonalności, tak aby mógł on poprawić efektywność operacyjną użytkowników.

Dzięki Transition Technologies PSC zbudowano zespół, w skład którego weszli odpowiednio wykwalifikowani specjaliści, których praca została zorganizowana w metodologii SCRUM.

Zespół developerów miał pełną autonomię w projektowaniu systemu i dołożył wszelkich starań, by produkt spełniał wymagania dostarczone i opracowane przez klienta. Tego typu model pracy umożliwił sprawne dostarczanie kolejnych iteracji, które były dostępne do wglądu dla kluczowych użytkowników systemu.

Wdrożony system oparty został na centralnej bazie danych i dwóch aplikacjach klienta. Jedna z nich służy do konfiguracji, administracji i zarządzania tabelami referencyjnymi. Druga to aplikacja, której użytkownikami są osoby zajmujące się głównymi procesami biznesowymi w firmie. Aplikacja ta realizuje procesy biznesowe sprecyzowane przez firmę w fazie określania wyzwań projektowych, czyli: tworzenie harmonogramów i planowanie pracy jednostek transportowych, zarządzanie technicznym cyklem życia ładunku oraz zarządzanie dokumentacją transportową i automatyczną wyceną usług.

Co ważne – procesy te są zintegrowane z regułami biznesowymi, które mają swoje źródło w międzynarodowych normach i przepisach dotyczących transportu morskiego. Ponadto szczególną uwagę zwrócono na zaprojektowanie i wdrożenie unikalnego interfejsu użytkownika, który w innowacyjny sposób optymalizuje ergonomię obsługi wdrażanych procesów i funkcjonalności. Cały system został stworzony z wykorzystaniem technologii Microsoft, w tym MSSQL, .NET z WPF.

 

rozwiązanie typu greenfield dla transportu oceaniczonego- outsourcing usług R&D

Rezultaty

Stworzony na potrzeby klienta system zastąpił wcześniejsze rozwiązania wykorzystywane do realizacji kluczowych procesów biznesowych. Biorąc pod uwagę możliwość wdrożenia innych rozwiązań rynkowych, projekt stworzony przy współpracy z TT PSC wykorzystując outsourcing usług R&D, wiązał się ze znacznie niższymi nakładami. Jego niewątpliwą zaletą była również możliwość optymalizacji, która przewyższała standardy konkurencyjnych rozwiązań.

Po wdrożeniu rozwiązania Greenfield generowanie raportu zajmuje 3 minuty, podczas gdy w poprzednim rozwiązaniu wymagało to minimum 4 godzin. Optymalizacja czasu pracy wzrosła zatem o 99%, co jest imponującym wynikiem. Podobnie rzecz ma się w przypadku tworzenia rezerwacji – jej czas został skrócony z 2 godzin do 8 minut, optymalizacja czasu pracy wynosi 93%.

Klient docenił Transition Technologies PSC jako przewodnika technologicznego i zaufał zespołowi przy wyborze odpowiednich technologii wykorzystywanych w projekcie. Wypracowane zasady współpracy umożliwiły sprawną komunikację w ramach projektu. Odbywała się ona z wykorzystaniem bezpiecznego medium wymiany danych oraz pozwoliła na ciągłe monitorowanie postępów. Klient był w stanie sprawnie kontrolować kierunek postępu projektu, co było niezwykle istotne w procesie osiągnięcia założonych celów oraz docenił wybrany model współpracy- outsourcing usług R&D.

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się