_Automatyzacja testów w OneSpan Mobile – QA dla aplikacji mobilnych

Przemysł

Cyberbezpieczeństwo

Wyzwania

 • Wdrożenie testów automatycznych
 • Standaryzacja procesów testowych
 • Ujednolicenie zespołów mobilnych

Technologie

Frontend, Backend

Rezultaty

 • Wczesne wykrywanie błędów w produkcie
 • Zwiększony zakres scenariuszy testowych
 • Automatyczne testy regresji

OneSpan

OneSpan to kluczowy, wieloletni klient TT PSC. Firma koncentruje działania na technologiach z zakresu cyfrowej tożsamości, cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania cyfrowym oszustwom. Siedziba główna OneSpan znajduje się w Chicago, Illinois. Pozostałe największe oddziały mieszczą się w Montrealu i Brukseli. Firma posiada również filie na całym świecie. Przedsiębiorstwo dostarcza rozwiązania w chmurze, oferując otwartą architekturę do walki z nadużyciami finansowymi. Najbardziej znane produkty naszego klienta to wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego a także oprogramowania do podpisu elektronicznego.

Tło projektu

Współpraca TT PSC i OneSpan rozwijała się od jesieni 2017 roku. W 2019 roku aż 50 ekspertów TT PSC było zaangażowanych w prowadzone przez firmę projekty. Nasi
specjaliści wspomagali pracę działu Badań i Rozwoju (R&D) klienta. Aby rozpocząć współpracę z OneSpan, TT PSC musiało udowodnić swoją gotowość do pracy
i kompetencje w kilku obszarach. O tych działaniach można przeczytać w case study dotyczącym skalowania działań R&D dzięki kompleksowemu outsourcingowi usług.

Wyzwania i potrzeby (biznesowe i techniczne)

Głównym wyzwaniem oraz potrzebą klienta było wdrożenie testów automatycznych w istniejący proces z zakresu Quality Assurance, dla różnych rozwiązań mobilnych. OneSpan jest właścicielem wielu różnych projektów, bibliotek i narzędzi używanych zarówno przez wewnętrzne zespoły robocze, jak i zewnętrzne zespoły programistyczne.

Klient doszedł do wniosku, że dla lepszego zarządzania procesem testowym konieczne jest stworzenie jednego, standardowego procesu testowego wraz z automatyzacją.
Firma OneSpan potrzebowała nowego frameworku, który ujednoliciłby pracę różnych zespołów mobilnych.

Celem współpracy z TT PSC było stworzenie projektu, który można łatwo adaptować do różnych rozwiązań mobilnych. Firma oczekiwała rozwiązania, które zapewni
automatyzację powtarzalnych zadań np. testów regresyjnych. Narzędzie do automatyzacji, które tworzy wizualne nagrania i dzienniki, pozwala w prosty sposób wykryć, dlaczego
testy kończą się niepowodzeniem. Firma otrzymuje wówczas natychmiastową informację zwrotną, co przyspiesza naprawę błędów. Ponowne testowanie stawałoby się dzięki temu
dość łatwym, odbywającym się w tle procesem.

Zakres projektu – automatyzacja testów aplikacji mobilnych

Wdrożenie w zakresie projektu obejmowało kilkadziesiąt scenariuszy testowych zaimplementowanych jako testy automatyczne End-to-End. W przyszłości zakres będzie się
zwiększać wraz ze zmianą rozwiązań mobilnych. Ponieważ testy automatyzacji wymagają nieustannych zmian (aktualizacja scenariuszy, aktualizacja narzędzi, aktualizacja wersji
systemu operacyjnego, obsługa nowych telefonów, itp.), głównym priorytetem TT PSC jest teraz utrzymanie projektu automatyzacji testów dla rozwiązań mobilnych, już po ich
dostarczeniu.

Wdrożenie w zakresie projektu obejmowało kilkadziesiąt scenariuszy testowych implementowanych jako zautomatyzowane testy typu End-to-End. Priorytetem TT PSC było dostarczenie i utrzymanie narzędzia do automatyzacji testów dla aplikacji mobilnych.

Szczegółowe cele projektu dla klienta:

Cele projektu dla klienta OneSpan globalna automatyzacja testów w OneSpan Mobile Optymalizacja/Oszczędność zasobów icon

Optymalizacja/Oszczędność zasobów – dodatkowy czas na konfigurację i obsługę zautomatyzowanych przepływów oraz zmniejszenie zależności od kontroli jakości i programistów. Testerzy manualni mogą pracować nad zadaniami generującymi więcej wartości, podczas gdy testy regresji działają w tle.

Cele projektu dla klienta OneSpan globalna automatyzacja testów w OneSpan Mobile Usuwanie wąskich gardeł w procesie przez TT PSC

Usuwanie wąskich gardeł w procesie – dzięki optymalizacji czasu pracy i zasobów możliwe jest usuwanie dotychczasowo powstających wąskich gardeł i unikanie pojawiania się nowych.

Cele projektu dla klienta OneSpan globalna automatyzacja testów w OneSpan Mobile Nowoczesny proces automatyzacji zrealizowany przez TT PSC

Nowoczesny proces automatyzacji – w trakcie procesu tworzone są wizualne nagrania i logi, co przyspiesza proces testowania.

Cele projektu dla klienta OneSpan globalna automatyzacja testów w OneSpan Mobile Uzyskanie kompleksowego i dynamicznego rozwiązania firmy Transition Technologies PSC

Uzyskanie kompleksowego i dynamicznego rozwiązania – rozwiązanie musi być ogólne i łatwe do dostosowania do różnych aplikacji mobilnych. Architektura powinna być modularna i dopasowana do potrzeb każdego projektu, ale konieczne jest, by zachowywała wspólną bazę kodu.

Cele projektu dla klienta OneSpan globalna automatyzacja testów w OneSpan Mobile Pełny podgląd aktualnego stanu aplikacji w jednym raporcie dzięki Transition Technologies PSC

Pełny podgląd aktualnego stanu aplikacji w jednym raporcie – całościowe podsumowanie, które jest wsparciem dla Product Owner’a w podejmowaniu decyzji dotyczących harmonogramu wdrażania aplikacji.

Fazy projektu

Wdrożone rozwiązanie ustandaryzowało i zoptymalizowało proces testów automatyzacji.

W ramach projektu Transition Technologies PSC dostarczyło produkty i usługi takie jak:

 • Automatyzacja testów wykorzystywana w procesie CI/CD, do tego zadania wykorzystane zostało najpopularniejsze narzędzie do testowania aplikacji mobilnych o nazwie Appium.
 • Razem z zespołem DevOps mogliśmy wprowadzić pełny proces przy użyciu skryptów Jenkins Pipeline. Ponieważ projekt był prowadzony przez dział R&D, należało liczyć się z ewentualnością zaistnienia nieprzewidzianych zmian. Pierwszym dużym wyzwaniem była migracja istniejącego rozwiązania z Jenkins do Gitlab-CI. Podczas tego procesu stworzono szereg dokumentacji, prezentacji i szkoleń dla członków zespołu OneSpan, głównie dla specjalistów Quality Assurance, Deweloperów i Product Owner’ów.
 • Proof Of Concept potwierdziło wstępne założenia projektu, co pozwoliło utworzyć fizyczną farmę testową w jednym z biur OneSpan.
 • Gdy przepływ był już dobrze znany i stabilny, wprowadziliśmy nową farmę testową obsługiwaną przez Browserstack. Odpowiednia, dobrana do tego zadania architektura
  ułatwiła ten etap realizacji, gdyż wszystkie działania oparliśmy na interfejsach. Rozwiązanie jest w pełni wykorzystywane w procesie produkcyjnym CI/CD.

Rezultaty

Dzięki rozwiązaniu opartemu o chmurę obliczeniową, mogliśmy przetestować aplikację na szeregu różnych urządzeń. Ilość prób miała znaczący wpływ na poprawę jakości testów.
Dla sukcesu aplikacji mobilnej istotna była maksymalizacja pokrycia testowego, ale też jak najkrótszy czas przeprowadzenia testów. Ponieważ nasza praca została dobrze przyjęta, rozpoczęliśmy współpracę z kolejnymi zespołami. Zapewniliśmy automatyzację różnych rozwiązań mobilnych. Kolejne planowane kroki to wyszkolenie większej liczby Quality Assurance-Deweloperów do korzystania z dostarczonego rozwiązania. Będziemy pracować nad powiększaniem zespołu i obsługą coraz większej liczby rozwiązań mobilnych (np. SDK) dostarczanych przez OneSpan.

Dzięki wdrożeniu globalnego rozwiązania do automatyzacji testów aplikacji mobilnych i ustandaryzowaniu procesów testowych możliwym stało się:

Wyniki globalnego rozwiązania automatyzacji testów aplikacji mobilnych i standaryzacji procesów testowych w OneSpan - Transition Technologies PSCWyniki globalnego rozwiązania automatyzacji testów aplikacji mobilnych i standaryzacji procesów testowych w OneSpan - Transition Technologies PSCWyniki globalnego rozwiązania automatyzacji testów aplikacji mobilnych i standaryzacji procesów testowych w OneSpan - Transition Technologies PSCWyniki globalnego rozwiązania automatyzacji testów aplikacji mobilnych i standaryzacji procesów testowych w OneSpan - Transition Technologies PSC

Skrót projektu

Wykorzystane produkty/usługi: Zapewnienie jakości w procesie CI/CD

Czas trwania projektu

Start: luty 2020 – obecnie

Zespół: dwóch programistów ds. kontroli jakości (Quality Assurance Engineers) zaangażowanych przez 40 godzin tygodniowo każdy

Kluczowe technologie wykorzystywane w projekcie:

Kluczowe technologie wykorzystywane w usłudze Zapewnienie jakości w aplikacjach mobilnych - automatyzacja testów globalnych w OneSpan Mobile przez Transition Technologies PSCKey technologies used in Quality assurance in mobile applications service- global test automation in OneSpan Mobile by Transition Technologies PSCKluczowe technologie wykorzystywane w usłudze Zapewnienie jakości w aplikacjach mobilnych - automatyzacja testów globalnych w OneSpan Mobile przez Transition Technologies PSCKluczowe technologie wykorzystywane w usłudze Zapewnienie jakości w aplikacjach mobilnych - automatyzacja testów globalnych w OneSpan Mobile przez Transition Technologies PSCKluczowe technologie wykorzystywane w usłudze Zapewnienie jakości w aplikacjach mobilnych - automatyzacja testów globalnych w OneSpan Mobile przez Transition Technologies PSCKluczowe technologie wykorzystywane w usłudze Zapewnienie jakości w aplikacjach mobilnych - automatyzacja testów globalnych w OneSpan Mobile przez Transition Technologies PSCKluczowe technologie wykorzystywane w usłudze Zapewnienie jakości w aplikacjach mobilnych - automatyzacja testów globalnych w OneSpan Mobile przez Transition Technologies PSC

Przykładowe rzuty ekranów aplikacji/ podgląd przykładowych ekranów aplikacji:

Rys. 1:
Uruchomienie testów (GitlabCI)

Screenshot from app. Rys. 1: Uruchomienie testów (GitlabCI) globalna automatyzacja testów w OneSpan Mobile zrealizowana przez Transition Technologies PSC

Rys. 2:
Schemat testu wielu urządzeń

Screenshot from app. Rys. 2: Schemat testu wielu urządzeń globalna automatyzacja testów w OneSpan Mobile zrealizowana przez Transition Technologies PSC

Rys. 3:
Powiadomienie ze Slacka z podsumowaniem testu

Screenshot from app. FRys. 3: Powiadomienie ze Slacka z podsumowaniem testu globalna automatyzacja testów w OneSpan Mobile zrealizowana przez Transition Technologies PSC

Rys. 4:
Wielopoziomowy pipeline

Screenshot from app. Rys. 4: Wielopoziomowy pipeline globalna automatyzacja testów w OneSpan Mobile zrealizowana przez Transition Technologies PSC

Rys. 5:
Wysokopoziomowa automatyzacja struktury architektur

Screenshot from app. Rys. 5: Wysokopoziomowa automatyzacja struktury architektur globalna automatyzacja testów w OneSpan Mobile zrealizowana przez Transition Technologies PSC

Rys. 6:
Pulpit nawigacyjny z wynikami badań (Report Portal)

Screenshot from app. Rys. 6: Pulpit nawigacyjny z wynikami badań (Report Portal) globalna automatyzacja testów w OneSpan Mobile zrealizowana przez Transition Technologies PSC

Farma testowa

Farma testowa globalna automatyzacja testów w OneSpan Mobile zrealizowana przez Transition Technologies PSC

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się