_Real-Time-Monitoring dla LACROIX – aplikacja do zarządzania wydajnością produkcji

Przemysł

High-Tech

Wyzwania

  • Pozyskiwanie danych z 1000+ maszyn
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
  • Kontrola procesu produkcyjnego

Technologie

IoT, IIoT

Rezultaty

  • Redukcja wad jakościowych produktów
  • Minimalizacja niezautomatyzowanych zadań
  • Poprawa wskaźnika OEE

O FIRMIE

TT PSC SUCCES STORIES Lacroix blog

LACROIX to globalny dostawca sprzętu technologicznego i ekspert w dziedzinie usług elektronicznych. Firma już od ponad 40 lat wciela w życie projekty klientów i pomaga projektować oraz produkować innowacje ze świata elektroniki. Przedsiębiorstwo korzysta z rozwiązań Przemysłu 4.0., w myśl których linie produkcyjne we Francji, Niemczech, Tunezji i Polsce wyposażone zostały w nowoczesne systemy wykorzystujące technologię IIoT.

TŁO PROJEKTU

Zespół TT PSC rozpoczął pracę nad projektem dla firmy LACROIX razem z firmą FlexThings w 2018 roku. Był to czas poszukiwania sposobu na monitorowanie wskaźników produkcyjnych i KPI. Finalnie firma LACROIX zdecydowała się na wdrożenie rozwiązania ThingWorx PTC. Potrzebowała dodatkowego usprawnienia, w postaci przemysłowej platformy do zarządzania liniami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym. W tym celu na potrzeby firmy wdrożono aplikację Real-Time-Monitoring. Po udanej fazie Prove of Concept firma LACROIX zdecydowała się rozszerzyć skalę rozwiązania z kilku maszyn do pełnej technologii, nie tylko we francuskim zakładzie produkcyjnym, ale także we wszystkich lokalizacjach, począwszy od największej, która znajduje się w Kwidzyniu. Ponieważ aplikacja RTM oparta jest na platformie ThingWorx firmy PTC, dla LACROIX ważne było znalezienie partnera, który jest ekspertem w zakresie produktów i technologii PTC. Drugim wymaganiem była znajomość języka polskiego ze względu na komunikację i ułatwienie pracy zespołowej w fabryce w Polsce.

POTRZEBY I WYZWANIA

Firma LACROIX borykała się z brakiem informacji w czasie rzeczywistym z linii produkcyjnych. Dlatego zdecydowano się na wdrożenie systemu IoT Real-Time-Monitoring w oparciu o platformę ThingWorx. Głównym wyzwaniem naszego wspólnego projektu była skalowalność i industrializacja tego rozwiązania. Konieczne było zbieranie informacji z kilku typów maszyn. Ważny aspekt stanowiło przetwarzanie danych na poziomie przemysłowym w celu lepszej identyfikacji awarii sprzętu i wad komponentów. Biorąc pod uwagę wiele lokalizacji, firma LACROIX potrzebowała technologii, która mogłaby przetwarzać dane z dziesiątek, a nawet setek maszyn z minimalnym opóźnieniem. Ostatecznym celem było pozyskiwanie danych z ponad 1000 maszyn, wgląd w ich pracę w czasie rzeczywistym oraz kontrola procesu produkcyjnego i testowanie komponentów.

ROZWIĄZANIE: REAL-TIME-MONITORING

 

Głównym zadaniem aplikacji jest pomoc operatorom i menedżerom w monitorowaniu różnych wskaźników KPI poprzez zarządzanie wizualne. Zbiera ona wszystkie dostępne dane z różnych maszyn, zarówno tych produkcyjnych jak i przeprowadzających testy jakościowe. Następnie dane te są przetwarzane i zestawiane z danymi z systemu ERP, co pozwala uzyskać pełny obraz wydajności linii produkcyjnej. Aplikacja udostępnia również zestaw widgetów, które prezentują dane  w uproszczonej, wygodnej formie. W konsekwencji aplikacja pomaga zarządzać sytuacją na hali produkcyjnej i szybko reagować na ewentualne incydenty.

 

monitorowanie w czasie rzeczywistym przez TT PSC w oparciu o ThongWorx PTC - tablica rozdzielcza

GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI:

  • Monitorowanie bieżącego stanu produkcji w czasie rzeczywistym, eksponowanie wskaźników na ekranach operatorów w każdym centrum roboczym
  • Wysyłanie ostrzeżeń o przestojach linii produkcyjnej oraz powiadomień o niepoprawnie wykonanych operacjach
  • Umożliwienie zarządzania fabryką za pomocą przyjaznego dla użytkownika panelu administracyjnego, który ułatwia konfigurację nowych linii, maszyn i zmian.
  • Wyświetlanie różnych KPI i zbieranie statystyk (np. dotyczących zmiany lub linii produkcyjnej)

 

monitorowanie w czasie rzeczywistym przez TT PSC

 

Zespół TT PSC wraz z kierownictwem projektu FlexThings był odpowiedzialny za rozwój aplikacji Real-Time-Monitoring poprzez implementację dodatkowych funkcjonalności oraz przygotowanie rozszerzenia projektu na kolejne lokalizacje. Równolegle wspieraliśmy merytorycznie zespoły klienta we wszystkich pozostałych oddziałach. Przeprowadziliśmy również kilka szkoleń z zakresu ThingWorx, które pogłębiły wiedzę produktową w LACROIX.

 

Emmanuel Thomerrel o współpracy z TTPSC

 

REZULTATY

Projekt spełnił oczekiwania firmy LACROIX. Zespół docenił zaproponowane rozwiązanie i dostrzegł znaczącą poprawę jakości pracy.

 

W wyniku wdrożenia aplikacji Real-Time-Monitoring czas podejmowania decyzji i liczba czynności, które nie były zautomatyzowane, zostały znacząco zredukowane. Aplikacja przyczyniła się również do zwiększenia transparentności linii produkcyjnych, dzięki czemu proces produkcji stał się w pełni cyfrowy. Jest to ważne, ponieważ firma LACROIX angażuje się w program zrównoważonego rozwoju, a cyfryzacja procesu produkcyjnego pozwala uniknąć zużycia papieru.

 

Działania TT PSC przyczyniły się do realizacji strategii doskonałości operacyjnej firmy. Współpraca pomogła jej osiągnąć maksymalną całkowitą efektywność sprzętu (Overall Equipment Effectiveness). Przedsiębiorstwo LACROIX zredukowało poziom wad jakościowych na końcu linii produkcyjnej niemal do zera.

 

Obecnie specjaliści wdrażają rozwiązanie w czterech lokalizacjach: we Francji, Polsce, Tunezji i Niemczech. Ze względu na rozmiar i długotrwałość projektu Real-Time-Monitoring, nasz współpraca się jeszcze nie zakończyła. Wraz z ekspertami LACROIX stale pracujemy nad poprawą niezawodność i trwałość systemu. Jesteśmy dumni, że pomagając LACROIX kontynuować proces cyfryzacji, stajemy się nie tylko zaufanym partnerem, ale i przyczyniamy się do rozwoju firmy.

 współpraca TT PSC i LACROIX

 

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się