_Wdrożenie Jira Service Management dla Vienna Insurance Group

Przemysł

Ubezpieczenia

Wyzwania

  • Wdrożenie skalowalnego systemu obsługi zgłoszeń service desk
  • Integracja Jira Service Management z Jira Software

Technologie

Atlassian

Rezultaty

  • Wdrożenie Jira Service Management
  • Implementacja intuicyjnego Portalu Klienta dla pracowników całej grupy VIG

Vienna Insurance Group (VIG) - Case Studies. Transition Technologies PSC

Wdrożenie Jira Service Management (wcześniej: Jira Service Desk) dla działu IT koncernu ubezpieczeniowego Vienna Insurance Group (VIG).

Opis firmy:

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym w Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie 190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

Wyzwania i potrzeby:

W związku z dynamicznym rozwojem koncernu zaczęto podejmować próby rozbudowania narzędzia do zgłaszania błędów działowi IT. Po wstępnym audycie okazało się, że dotychczasowa platforma o nazwie ManageEngine nie jest wystarczająca oraz nie będzie nadawała się do dalszej rozbudowy w stopniu spełniającym oczekiwania grupy ubezpieczeniowej VIG. Szukano narzędzia, które będzie szybkie, przejrzyste i proste w obsłudze, nawet dla mniej zaawansowanego użytkownika. Ponadto koncernowi VIG zależało na relatywnie niskim koszcie wdrożenia oraz późniejszym utrzymania całego systemu.

Wdrożone rozwiązania:

Po wykonaniu wstępnej analizy potencjalnych platform, zdecydowano się na wdrożenie narzędzia australijskiej firmy Atlassian – Jira Service Management. Uznano, że będzie to najlepszy wybór, gdyż od kilku lat w całej grupie VIG (poza Helpdeskiem) do zarządzania projektami zostało zaimplementowane inne narzędzie marki Atlassian – Jira Software. Dzięki temu integracja tych dwóch platform przebiegła bez żadnych większych problemów. Samo wdrożenie objęło dział IT całej grupy ubezpieczeniowej VIG, kosztowało około 130 tys. złotych i zakończyło się w połowie marca 2016 roku. Po wdrożeniu wszyscy wytypowani przez VIG pracownicy wzięli udział w przygotowanym przez Transition Technologies PSC Sp. z o. o. szkoleniu na temat funkcjonalności narzędzia Jira Service Management.

Uzyskane rezultaty:

Dzięki wdrożeniu Attlassian Jira Service Management poprawił się komfort oraz szybkość pracy. Wspomniane narzędzie zapewniło czytelny i łatwy w obsłudze portal dla klienta, dzięki któremu pracownicy grupy ubezpieczeniowej VIG widzą tylko to, co jest dla nich istotne. Śledząc na bieżąco postępy prac nad zgłoszeniami, nie muszą o nic dopytywać pracowników działu IT. Oprócz tego udało się obniżyć koszty związane z utrzymaniem całego systemu do wysyłania zgłoszeń.

Aktualnie firma Tranistion Technologies PSC Sp. z o. o. świadczy grupie ubezpieczeniowej Vienna Insurance Group (VIG) serwis powdrożeniowy.

Jesteś zainteresowany podobnym rozwiązaniem? A może potrzebujesz oprogramowania do zarządzania projektami w swojej firmie? Poznaj pełną gamę produktów i usług z oferty TT PSC Atlassian.

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się