Transition Technologies PSC jako Globalny Integrator Rozwiązań IT, to firma, którą tworzy wiele zespołów wyspecjalizowanych w różnych obszarach nowych technologii. Głównym zadaniem TT PSC jest tworzenie koherentnych środowisk zwiększających wydajność produkcyjną dla przemysłu oraz ułatwiających codzienną pracę w organizacjach o profilu typowo biznesowym.

Mnogość rozwiązań powoduje trudność w ich przedstawieniu – i właśnie dlatego wychodzimy z nową inicjatywą, której celem jest przybliżenie tematów związanych z cyfrową transformacją i koncepcją Przemysłu 4.0. Będą to krótkie wywiady ze specjalistami TT PSC.

Tym samym zapraszam do lektury pierwszego z nich. W rozmowie z Amandą Furtek, Business Analyst w TT PSC pytam m.in.: czy zrównoważony rozwój to moda, czy konieczność? Z jakimi wyzwaniami zmagają się współczesne firmy produkcyjne? A także: czym jest i jakie są założenia koncepcji Green PLM?

zarządzanie produktem w sposób ekologiczny

Zrównoważony rozwój to godna pochwały idea, która jednocześnie wywołuje szereg wyzwań dla firm produkcyjnych. Jakie inicjatywy podejmują przedsiębiorstwa w celu ograniczenia degradacji środowiska?

Amanda Furtek: Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska zagrażają światu; jest to problem, którego nie możemy dłużej ignorować. Wśród inicjatyw podejmowanych przez rządy, organizacje i firmy w celu ograniczenia skażenia środowiska można wymienić m.in. cel ograniczenia o co najmniej 55% emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, przyjęty przez Komisję Europejską. Oznacza to konieczność zmian w unijnej polityce klimatycznej, energetycznej, transportowej i podatkowej. Z kolei Europejski Zielony Ład koncentruje się głównie na większej efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania energii odnawialnej, zmniejszeniu emisji z transportu, pomiarze śladu węglowego i narzędziach do ochrony i rozwoju naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla. Te zmiany oznaczają transformację, nie tylko społeczną, ale i przemysłową choć, co ważne, część firm już wcześniej podążała w tym kierunku.

Jak można zdefiniować produkt, który będzie spełniał założenia Europejskiego Zielonego Ładu i nie naruszał równowagi środowiskowej?

AF: Świadomość ekologiczna społeczeństwa rośnie. Klienci znacznie bardziej zwracają uwagę na to, czy produkty nie wpływają negatywnie na nasze środowisko. Są gotowi zapłacić więcej za towar, który został wyprodukowany zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Zmieniające się podejście konsumentów sprawia, że firmy decydują się na strategiczne zmiany w podejściu do produkcji. Zrównoważony rozwój produktu zakłada zaprojektowanie i wyprodukowanie go w taki sposób, aby zminimalizować niekorzystny wpływ na środowisko podczas całego cyklu życia (od etapu projektowania aż po wycofanie z rynku). Jest to możliwe dzięki m.in. ograniczeniu śladu węglowego podczas procesów wytwórczych, czy wykorzystywaniu materiałów nadających się do recyklingu.

A zatem, jak firmy produkcyjne mogą dostosować się do coraz to nowszych wymogów?

AF: Przemysł wytwórczy stoi przed ogromnym wyzwaniem. Ograniczenia, w postaci coraz bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska, czy wyższych kosztów energii dają się we znaki. W tak dynamicznie rozwijającym się otoczeniu firmy zmuszone są do ciągłego poszukiwania nowych modeli biznesowych, które zapewniałyby wzrost konkurencyjności, przynosząc  korzyści finansowe. Przedsiębiorstwa powinny skupić się na poprawie jakości produktu, tworzeniu efektywnego łańcucha dostaw oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. W tym celu potrzebne są odpowiednie narzędzia, które pozwolą efektywniej analizować dane oraz świadomiej planować działania.

W oparciu o koncepcję Digital Thread wszystkie informacje dotyczące produktu mogą być powiązane i śledzone we wszystkich korporacyjnych systemach IT. Umożliwia to producentom wydajniejszy przepływ pracy. Dzięki przemysłowemu Internetowi Rzeczy można monitorować i przewidywać potencjalne problemy związane z maszynami. Rozszerzona Rzeczywistość umożliwia zdalną konserwację maszyn i urządzeń w oparciu o dane informacyjne z systemu PLM. Przy pomocy sztucznej inteligencji procesy są optymalizowane i zautomatyzowane. Doskonałym uzupełnieniem i odpowiedzią na zrównoważoną produkcję jest Green PLM.

Wytłumacz proszę jakie są podstawowe założenia koncepcji Green PLM.

AF: Projekt Green PLM zakłada stworzenie innowacyjnego rozwiązania, które pozwoli na zarządzanie cyklem życia produktu w zrównoważony sposób, szczególnie uwzględniając kwestie środowiskowe. Regulacje prawne, wyczerpywanie się zasobów naturalnych i zmieniające się wymagania klientów wywierają nacisk na firmy produkcyjne, aby uwzględniały kwestie środowiskowe w procesie powstawania oferowanych produktów. Firmy wykorzystują systemy PLM do zarządzania cyklem życia produktu, ale obecna generacja tych systemów z reguły nie jest odpowiednio dostosowana do zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem produktu. Istniejące rozwiązania nie zapewniają możliwości zarządzania całym cyklem życia produktu z użyciem jednej zintegrowanej platformy i monitorowania wskaźników środowiskowych z poziomu jednego widoku.

Czy możesz wskazać więcej różnic pomiędzy klasycznym system PLM a Green PLM oraz opisać konkretny przykład użycia?

AF: Koncepcja Green PLM zakłada rozszerzenie klasycznego systemu PLM o funkcjonalności związane z ochroną środowiska.  Realizacja założeń Green PLM pozwala na zarządzanie cyklem życiem produktu, uwzględniając i śledząc wybrane wskaźniki środowiskowe, do których możemy zaliczyć m.in. ślad węglowy, ślad wodny, zużycie energii czy rodzaj użytych materiałów. Opiszę to na przykładzie etapu projektowania – konstruktor już podczas tej części pracy będzie wspomagany dodatkowymi informacjami pochodzącymi z systemu Green PLM. Dzięki temu będzie mógł na bieżąco wprowadzać optymalizacje. Analiza i ocena produktu pod względem zagadnień środowiskowych już na etapie projektowania, pozwala na świadome podejmowanie decyzji, tak aby końcowy produkt nie naruszał równowagi ekologicznej.

Co doradziłabyś osobom odpowiedzialnym za zrównoważony rozwój produktów?

AF: Kluczem do rozwoju jest cyfrowa transformacja. W tym wypadku ważne jest, aby umiejętnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę IT w tym system PLM; efektywnie skalować rozwój inicjatyw cyfrowych. Green PLM usprawnia proces projektowy, produkcję, zarządzanie danymi produktów i dzielenie się informacjami w celu spełnienia wymagań zrównoważonego rozwoju. Może wspierać postęp jednocześnie zmniejszając koszty produkcji. Firmy nie tylko muszą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, ale także powinny zdefiniować długoterminową strategię dotyczącą zrównoważonego rozwoju. Rynek jest przesycony najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Na pierwszy rzut oka, każde wydaje się dobre. Jednak ciężko jest je rozsądnie oceniać, nie posiadając specjalistycznej wiedzy. Ponadto każda firma jest inna, ma unikalne cele i potrzeby. Uważam, że każdy etap cyfrowej transformacji wymaga merytorycznego consultingu i holistycznego podejścia, które pozwoli dobrze zdefiniować cele organizacji.

Dziękuję, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą.

Rozmawiała: Aleksandra Kalinowska, eMarketing specialist.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

_Wszystkie wpisy z tej kategorii

Chmura napędza cyfrową transformację

Chmura coraz częściej stanowi kluczowy aspekt powodzenia procesu transformacji cyfrowej. Rozmowa z Christianem Thiem, starszym analitykiem biznesowym w TT PSC Germany GmbH, dostarczy…
Czytaj dalej

Śladami Digital Thread

Digital Thread zapewnia ponadsystemową przejrzystość danych i informacji w całym cyklu życia produktu. Łączenie w sieć wszystkich systemów biorących udział w projekcie.
Czytaj dalej

Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) – czym jest i dlaczego ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy produkcyjnej

Zarządzenie cyklem życia produktu (PLM) nie jest koncepcją nową, w rzeczywistości istnieje od czasu, kiedy ludzie zaczęli wytwarzać rzeczy. Jednakże dzisiaj PLM nabiera…
Czytaj dalej

Migracja z Creo Elements/Direct Model Manager do PTC Windchill – fanaberia czy konieczność?

Zarządzanie cyklem życia produktu nigdy nie było tak ważne, jak teraz, w coraz bardziej zmieniającym się świecie. Dziś nie wystarczy już świetny pomysł,…
Czytaj dalej

Dlaczego nie warto oszczędzać na testowaniu oprogramowania PLM?

Większość nowoczesnych firm produkcyjnych korzysta z systemów PLM do dokumentowania danych produktowych i zarządzania nimi. Systemy PLM wspierają wiele kluczowych operacji w firmie:…
Czytaj dalej

Zarządzanie zmianą w Windchill PDMLink – zoptymalizowane procesy gwarancją łatwych zmian produktowych

Na proces rozwoju produktu składa się wiele etapów, które bywają skomplikowane, czasochłonne i niezbyt dobrze sprecyzowane. Często zdarza się, że firmy mają trudności…
Czytaj dalej

Najciekawsze funkcjonalności, jakie zapewnia najnowsza wersja systemu PLM – Windchill 12

Windchill to sztandarowe oprogramowanie Product Lifecycle Management autorstwa firmy PTC, które w tym roku doczekało się najnowszej wersji – Windchill 12. Od dawna zapowiadana…
Czytaj dalej

Windchill PLM: "z pudełka", konfigurowany, czy dostosowany?

Producenci oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (ang. Product Lifecycle Management, PLM) obiecują, że ich systemy okażą się tak wspaniałe, że będą mogły…
Czytaj dalej

Zarządzanie danymi multi-CAD w środowisku PLM

Techniki komputerowego wspomagania CAD (ang. Computer Aided Design) od wielu lat są nierozerwalnie związane z bardzo dynamicznym rozwojem przemysłu, a z każdą kolejną…
Czytaj dalej

8 kluczowych możliwości systemu PTC Windchill 11, które pomogą wzmocnić wartość biznesową przedsiębiorstwa

Zmiany w sektorze produkcyjnym zachodzą dziś szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Rosnąca wieloaspektowość procesów wiąże się z utrzymaniem efektywności operacyjnej oraz wysokiego poziomu jakości.…
Czytaj dalej

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się