_Amerykański producent materiałów budowlanych redukuje czas przestojów dzięki monitorowaniu produkcji

Przemysł

Budowlana

Wyzwania

 • Występowanie przestojów
 • Poprawa wydajność
 • Decyzje oparte na danych

Technologie

IoT

Rezultaty

 • Minimalizacja przestojów
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej
 • Dopracowane procesy decyzyjne

Wiodąca firma produkująca materiały budowlane: 

 • 8 mld USD rocznego przychodu 
 • 5 tys. pracowników 
 • Ponad 50 lokalizacji 

 Streszczenie: 

TT PSC podjęło współpracę z wiodącym dostawcą materiałów budowlanych w celu wdrożenia systemu IoT do monitorowania maszyn i powiadamiania o zdarzeniach wymagających reakcji (Asset Monitoring and Utilization – AMU) w ich zakładzie produkcyjnym. Celem projektu była optymalizacja wydajności operacyjnej poprzez powiadamianie w czasie rzeczywistym o wyzwaniach związanych z utrzymaniem ruchu. 

 Wyzwania: 

 • Unikanie nieplanowanych przestojów: zminimalizowanie strat produkcyjnych spowodowanych awariami sprzętu i brakiem optymalizacji wydajności. 
 • Informowanie obsługi technicznej o stanie sprzętu: monitorowanie istotnych parametrów i uruchamianie w czasie rzeczywistym alarmów dotyczących anomalii. 

 Nasze rozwiązanie: 

 • Gromadzenie i przetwarzanie danych: zbieranie danych z PLC za pomocą narzędzia Kepware, przetwarzanie danych w Platformie IoT ThingWorx. 
 • Proaktywny system powiadomień: system powiadomień dla wysyłanych do służb utrzymania ruchu przez e-mail/SMS w czasie rzeczywistym po wykryciu zdarzenia. 
 • Przyjazny dla użytkownika interfejs: wykorzystano funkcjonalność rozwiązania AMU dla ekranów użytkownika dostępnych przez standardowe przeglądarki internetowe. 

 Rezultaty: 

 • Minimalizacja przestojów: osiągnięto znaczną redukcję strat produkcyjnych związanych z awariami sprzętu. 
 • Przyspieszenie czasu reakcji: powiadomienie o zdarzeniach wymagających działania, np. przekroczenie wartości zadanych dla parametrów procesu czy niespodziewany przestój dzięki alarmom i notyfikacjom w czasie rzeczywistym. 
 • Zwiększona wydajność: użytkownicy zyskali łatwy dostęp do informacji o stanie sprzętu i produkcji, poprawiając ogólną wydajność operacyjną. 

Redukcja czasu przestojów na produkcji

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się