_Jak Dermatogenix+ Inc. wykorzystało podejście Serverless do przyspieszenia wdrażania nowych funkcjonalności dla aplikacji chmurowej

Przemysł

Ochrona zdrowia

Wyzwania

 • Usprawnienie cyklu modernizacji aplikacji
 • Skalowalne koszty na użytkownika
 • Zachęcanie i przyciąganie stażystów oraz wolontariuszy

Technologie

Chmura, GitHub

Rezultaty

 • Wzmocnienie pozycji interesariuszy
 • Efektywność kosztowa
 • Informacje zwrotne od pacjentów
 • Wydajność operacyjna

Dermatogenix+ Inc., we współpracy z kanadyjską organizacją non-profit Eczema Quebec, zajmuje się opracowywaniem mobilnych rozwiązań zdrowotnych (mHealth) dla osób dorosłych z atopowym zapaleniem skóry (AZS).

 

EczemaQ, pilotażowa aplikacja, zapewnia zdalny dostęp do spersonalizowanej opieki medycznej, promując wspólne podejmowanie decyzji i zarządzanie czynnościami związanymi z dbaniem o zdrowie. Opracowana przez dr Carolyn Jack, profesor nadzwyczajną na Uniwersytecie McGill na Wydziale Dermatologii i założycielkę MUHC Center of Excellence for Atopic Dermatitis (MUHC COE AD), zawiera sprawdzone treści edukacyjne odpowiadające na najczęstsze pytania pacjentów.

Kluczowe inicjatywy obejmują:

 • Syntezę zweryfikowanych, opartych na wytycznych informacji zatwierdzonych do cyfrowego dostarczania.
 • Wdrożenie strategii angażowania pacjentów jako partnerów we współtworzenie aplikacji na wszystkich etapach jej rozwoju w oparciu o strategię badań ukierunkowanych na pacjenta (CIHR). Obejmuje to współtworzenie aplikacji i kolejne iteracje.

Podsumowanie

Dermatogenix+ Inc. nawiązało współpracę z TT PSC w celu zwiększenia wydajności i elastyczności:

 • Przyspieszenie wprowadzania na rynek: wykorzystanie platform i narzędzi, które zapewniają szybszy, zwinniejszy i niezależny rozwój funkcjonalności. Dzięki temu praca programistów zmieniła się z modelu długotrwałej pracy nad publikacją usprawnień do pojedynczych sprintów, a nawet jednodniowych wydań.
 • Skalowalny model kosztów: przejście na platformę chmurową w 100% Serverless oraz wykorzystanie skalowalnych, opartych na modelu SaaS modeli kosztów bez minimalnych zobowiązań. Ta sama, wydajna kosztowo platforma dla 10 użytkowników w grupie badawczej będzie tą samą platformą z tańszym kosztem jednostkowym (na użytkownika) przy 10 000 użytkowników.
 • Zdolność adaptacji do zmian: zdolność specjalistów medycznych, badaczy, interesariuszy biznesowych i programistów do dostosowania platformy do potrzeb oraz wymagań klientów przy minimalnym wysiłku lub wiedzy technicznej.
 • Możliwość dostosowania do potrzeb klienta: wykorzystanie technologii write once run many do wspierania potrzeb klientów na wielu różnych platformach mobilnych, tabletach i przeglądarkach.

Wyzwanie biznesowe

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest złożoną i wyniszczającą chorobą, której często towarzyszą inne problemy zdrowotne, takie jak astma czy nawet stany lękowe. Ograniczony dostęp do dermatologów, zwłaszcza w Quebecu, powoduje opóźnienia w zgłaszaniu się pacjentów poszukujących opieki. EczemaQ, aplikacja wspierana przez ekspertów, ma na celu sprostanie tym wyzwaniom poprzez dostarczanie dokładnych informacji i wzmacnianie pozycji pacjentów. Firma Dermatogenix+ Inc. została zaangażowana w celu wprowadzenia EczemaQ na rynek, z naciskiem na poprawę doświadczenia użytkownika oraz rozszerzenie współpracy.

Do realizacji tego zadania, organizacja nawiązała współpracę z Transition Technologies PSC.

Cele zostały określone jako:

1. Usprawnienie cyklu modernizacji aplikacji:

 • Usprawnienie procesu zmian UX/UI i przezwyciężenie ograniczeń poprzedniej platformy, aby usprawnić przepływ pracy.
 • Ułatwienie współpracy z zewnętrznymi współpracownikami w bezpieczny sposób, przy minimalnym szkoleniu i kosztach ogólnych.
 • Szybkie prototypowanie makiet przy minimalnym wysiłku programistycznym. 

2.  Skalowalne koszty na użytkownika: 

 • Przejście z platform serwerowych o stałych kosztach na bardziej skalowalne rozwiązania.
 • Wykorzystanie skalowalnej technologii, która umożliwia wzrost liczby użytkowników bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • Wsparcie dla deweloperów pracujących niezależnie w opłacalnych środowiskach programistycznych na żądanie.

3. Zachęcanie i przyciąganie stażystów oraz wolontariuszy:

 • Opracowanie atrakcyjnych procesów technologicznych w celu przyciągnięcia talentów ze środowiska akademickiego, którzy w przeciwnym razie nie zaangażowaliby się w projekty.
 • Wybrana technologia powinna zapewniać zróżnicowane i przekrojowe doświadczenie, umożliwiając niezależną pracę w celu wprowadzenia istotnych zmian oraz skutecznej informacji zwrotnej.

Psst… To nie jest cała historia!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Success Story Dermatogenix+ Inc. i TT PSC, pobierz specjalnie przygotowany dla Ciebie plik PDF:


Rozwiązanie

TT PSC współpracowało z zespołem Dermatogenix+ Inc w celu zdefiniowania wymagań technicznych, niefunkcjonalnych wymagań i procesów, skonfigurowania platformy Serverless AWS, integracji z GitHub oraz narzędzia Figma a w efekcie skonfigurowania platformy, dzięki której wszyscy interesariusze mogą samodzielnie wprowadzać zmiany w swoim środowisku, testować a następnie wdrażać różne funkcjonalności. TT PSC dostarczyło wskazówki i zapewniło wsparcie od początkowych warsztatów projektowych do ostatecznego uruchomienia, cały czas pamiętając o celach biznesowych klienta oraz świadcząc pomoc techniczną.

Narzędzia wykorzystywane przez TT PSC:

 • AWS Amplify z React, w tym integracja z AppSync, Cognito i Figma
 • GitHub dla PR-ów (eng. Pull Request – sprawdzenie kodu), aby kontrolować dostęp produkcyjny, zapewniając jednocześnie programistom elastyczność współpracy w ramach ich własnych środowisk i współdzielonych gałęzi funkcji, z dala od prywatnych danych medycznych klientów.
 • PWA i PWABuilder do tworzenia i wdrażania aplikacji mobilnych.
 • Oferta AWS w zakresie narzędzi operacyjnych, w tym kopii zapasowych, podstawowego monitorowania i powiadomień.
Dermatogenix+ Inc. Leverages Cloud Serverless and SaaS to Deliver Offerings Faster and with Predictable Costs
Przykłady ekranów aplikacji mobillnej EczemaQ firmy Dermatogenix+ Inc.

Rezultat

Dzięki partnerstwu z TT PSC, Dermatogenix+ Inc. osiągnęła kamienie milowe rozwoju aplikacji, takie jak:

 • Wzmocnienie pozycji interesariuszy: współpraca na wszystkich poziomach pozwala na szybkie osiągnięcie znaczących, niezależnych lub wspólnych efektów. Usprawnione procesy skróciły czas wdrożenia z miesięcy do tygodni.
 • Efektywność kosztowa: eliminacja nieznanych i znaczących obaw związanych z kosztami platformy. Środowiska programistyczne zaczynają się od centów do dolarów na dewelopera, a wszystkie opcje technologiczne skalują się wraz z użytkownikami.
 • Informacje zwrotne od pacjentów: ze względu na łatwość opracowywania i wdrażania, badacze nie muszą już wybierać, co przedstawiają pacjentom. Mogą umieścić wszystkie opcje i pozwolić im na interakcję oraz wybór najlepszych podczas fazy badawczej.
 • Wydajność operacyjna: samonaprawiające się mechanizmy i szybkie ponowne wdrażanie przez dowolnego programistę z dostępem produkcyjnym znacznie poprawiają wydajność operacyjną. Minimalizuje to zakłócenia, redukuje punkty awarii i eliminuje potrzebę dużego obciążenia operacyjnego lub SRE.
review

Nie jest przesadą stwierdzenie, że współpraca z TT PSC całkowicie zmieniła zdolność naszej firmy do wprowadzenia tego narzędzia na rynek i zaspokojenia ogromnej potrzeby pacjentów cierpiących na atopowe zapalenie skóry.

AZS powszechnie znane jako "samorozwiązująca się" lub dziecięca choroba, może mieć głęboki wpływ na życie pacjenta, jeśli utrzymuje się w wieku dorosłym, a jego częstość występowania stale rośnie. Możliwość dostarczenia zweryfikowanego, opartego na wytycznych narzędzia edukacyjnego nigdy nie była ważniejsza, a wskazówki TT PSC były absolutnie nieocenione w urzeczywistnieniu tego celu. Doświadczenie zespołu TT PSC w zakresie rozwiązań chmurowych zapewniło szybsze wprowadzenie produktu na rynek i redukcję kosztów, a także umożliwiło naszemu zespołowi sprawniejsze wprowadzanie istotnych zmian. Rezultatem jest nieskończenie lepszy produkt; opinie pacjentów mogą być płynnie włączane i kompleksowo integrowane, pięknie odzwierciedlając naszą misję. TT PSC przekroczyło oczekiwania, zapewniając transformację, której potrzebowaliśmy.

Valerie Jack KoordynatorDermatogenix+ Inc.

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się