_Jak rozwiązanie ThingWorx IIoT zwiększyło efektywność produkcyjną w firmie Haarslev?

Przemysł

Produkcja, Przemysł

Wyzwania

 • Monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym
 • Natychmiastowa analiza i reakcja na dane
 • Najwyższe bezpieczeństwo IT i ochrona danych

Technologie

IoT, Chmura

Rezultaty

 • Scentralizowany dostęp do danych
 • Usprawniona analiza danych produkcyjnych
 • Usprawniony proces decyzyjny oparty na danych

O firmie

Haarslev jest międzynarodowym liderem rynku w zakresie projektowania, produkcji, instalacji i serwisowania rozwiązań do przetwarzania produktów ubocznych. Firma zatrudnia ponad 900 osób w biurach i zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na wszystkich kontynentach. Główna siedziba Haarslev znajduje się w Danii. Firma obsługuje klientów na całym świecie, w 2021 roku wygenerowała zamówienia o wartości 215 milionów euro.
Dążąc nieustannie do zapewnienia swoim klientom najnowocześniejszych rozwiązań, firma Haarslev kieruje się koncepcją Przemysłu 4.0 i inwestuje w rozwój cyfrowych rozwiązań zorientowanych na klienta. Ta strategiczna decyzja zaowocowała współpracą z firmą Transition Technologies PSC, która była odpowiedzialna za wdrożenie rozwiązania SCPA na platformie ThingWorx firmy PTC.

Tło projektu

Rockwell Automation zwróciło się do TT PSC – globalnego integratora rozwiązań IT – z prośbą o wsparcie klienta przy analizie potrzeb biznesowych i wyborze najlepszego rozwiązania. Wspólne spotkania i warsztaty pomogły zdefiniować kluczowe wyzwania biznesowe klienta, które stały się kryterium wyboru skutecznego rozwiązania.

Po zdefiniowaniu potrzeb i wyzwań stojących przed firmą Haarslev okazało się, że klient potrzebuje dedykowanej przestrzeni, dzięki której każdy z klientów firmy Haarslev mógłby sprawdzić aktualny status linii produkcyjnych (dane na żywo) oraz dane historyczne. Na tej podstawie podjęto decyzję o stworzeniu nowego systemu do raportowania, który powinien uwzględniać kluczowe wskaźniki KPI z zakresu jakości, zużycia energii i przetwarzania, a także pozostałe wskaźniki KPI dotyczące produkcji oraz dostarczać aktualnych informacji niezależnie od obszaru działalności klienta (drób, przetwórstwo mięsne, rybne).

Wyzwania i potrzeby

Firma Haarslev, wspólnie z TT PSC i Rockwell Automation, zdefiniowała kluczowe potrzeby i wyzwania biznesowe, które obejmowały:

 • zaoferowanie klientowi Haarslev rozwiązania, które pozwoli na monitorowanie procesów produkcyjnych i wydajności z dowolnego miejsca na świecie
 • opracowanie panelu do raportowania, który pozwoli interesariuszom klienta będącym na różnych poziomach organizacyjnych na szybką interpretację danych i podjęcie odpowiednich działań
 • zbudowanie rozwiązania na skalowalnej platformie przemysłowej IoT w celu umożliwienia dalszego rozwoju
 • zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych klientów korzystających z rozwiązania

Warto również wspomnieć, że Haarslev posiada zaawansowane i nietypowe procesy produkcyjne, w których różne typy maszyn z różnymi typami kontrolerów plc i protokołów komunikacyjnych musiały być podpięte pod jedną platformę.

Dane przetwarzane z maszyn i linii musiały być dostępne z różnych części świata, przechowywane na jednej platformie, aby umożliwić łatwy dostęp autoryzowanym klientom, oraz prezentowane w jasny i zrozumiały sposób. Trzeba było także dokonać standaryzacji danych, aby stworzyć szablony oprogramowania i zapewnić szybką i łatwą konfigurację w przypadku konieczności dodania do systemu nowych maszyn lub klientów.

Ponadto należy podkreślić, że każdy klient pracuje według innej konfiguracji systemu zmianowego i w różnych strefach czasowych. Dlatego rozwiązanie musiało zapewnić wyświetlanie poprawnych danych, uwzględniając strefę czasową poszczególnych zakładów produkcyjnych.

Rozwiązanie

Nowa platforma do raportowania opracowana przez TT PSC dostarcza aktualnych i historycznych informacji z procesów produkcyjnych oraz usprawnia proces analizy danych.

Dzięki opracowanemu rozwiązaniu klienci Haarslev Industries otrzymują wiarygodne i spójne raporty dotyczące kluczowych wskaźników oraz KPI, co pozwala im na:

 • wykrywanie w czasie rzeczywistym wąskich gardeł na linii lub w obszarze produkcyjnym
 • poprawę zdolności do podejmowania świadomych i opartych na danych decyzji
 • utrzymanie klarownego nadzoru nad procesem utylizacji w celu łatwiejszego zdefiniowania, zmierzenia i wdrożenia celów związanych z ciągłym rozwojem
 • porównanie wydajności produkcji w różnych zakładach i liniach produkcyjnych na przestrzeni różnych przedziałów czasowych

Nowa platforma do raportowania jest oparta na ThingWorx (znajdującym się w chmurze PTC) wraz z rozszerzeniem SCPA. Wszystkie dane są dostępne na jednej platformie, co zapewnia uprawnionym pracownikom łatwy dostęp i minimalizuje czas potrzebny na wyszukanie potrzebnych informacji.

Ponadto platformę można łatwo skalować, dzięki czemu możliwe jest dodanie do niej w przyszłości nowych maszyn i klientów. Niezwykle ważne jest bezpieczeństwo danych, ponieważ każdy klient ma dostęp wyłącznie do tych należących do niego.

Rezultat

Pierwszy model pilotażowy nowej platformy IIoT został dostarczony i oddany do użytku z wysoce zadowalającymi wynikami, a w przyszłości zostanie rozbudowany o nowe funkcje. TT PSC będzie więc nadal wspierać Haarslev w planowaniu i wdrażaniu rozwoju produktu.

Następnym krokiem w projekcie jest zebranie opinii od hali produkcyjnej/operatorów i klientów na temat już opracowanego rozwiązania. Na podstawie tych informacji zostanie przygotowana nowa roadmapa produktu.

Nowa wspólna przestrzeń do gromadzenia danych stała się rozwiązaniem, które spełnia potrzeby zarówno firmy Haarslev, jak i jej klientów. Zaletą posiadania wszystkich danych na jednej platformie jest ograniczenie czasu potrzebnego na wyszukiwanie i sprawdzanie informacji. Dzięki temu obie strony mają łatwiejszy dostęp do najważniejszych wskaźników KPI, mogą je monitorować w czasie rzeczywistym i porównywać z danymi historycznymi. To z kolei przyczynia się do uproszczenia skomplikowanych procesów produkcyjnych, a także do oszczędności czasu i pieniędzy.

Cytat od klienta Haarslev - Preben Alstrom  TTPSC ekspertyza Wojciecha Damięckiego.

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się