_LINAK – industrializacja komórki cyfrowej – rozwiązanie IoT dla producenta zaawansowanych technologii

Przemysł

Automatyka

Wyzwania

 • Aplikacja wielofabryczna
 • Optymalizacja jakości i kosztów produkcji
 • Bezpieczny dostęp do danych w czasie rzeczywistym

Technologie

IoT, Atlassian

Rezultaty

 • Minimalizacja błędów operacyjnych
 • Obniżenie kosztów szkoleń
 • Efektywniejszy proces podejmowania decyzji

LINAK – innowacyjna firma z tradycją

 

Industrialization of Digital cell

LINAK to duński producent innowacyjnych siłowników elektrycznych, które znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach – od produkcji mebli wypoczynkowych i biurowych, przez rolnictwo, po przemysł medyczny i automatykę przemysłową. Firma powstała w 1907 roku i od początku działała jako przedsiębiorstwo rodzinne. Dziś LINAK jest światowym liderem, cieszącym się globalnym uznaniem w swojej dziedzinie. Choć firma posiada fabryki na całym świecie (USA, Dania, Chiny, Słowacja, Tajlandia) i zatrudnia 2000 pracowników, przyświecające wartości i misja pozostają niezmienne.

Background i sytuacja rynkowa

Podstawą strategii LINAK jest lokowanie fabryk w obsługiwanych regionach sprzedaży. Gwarantuje to zaspokojenie potrzeb każdego rynku. Jednak produkcja w USA czy Skandynawii jest stosunkowo kosztowna. Aby zachować konkurencyjność, LINAK stawia na innowacje i nowoczesną organizację produkcji. Firma rozumie ideę Przemysłu 4.0 i odważnie sięga po jego możliwości.

 

Organizacja pracy w fabrykach LINAK polega na podziale na komórki robocze. Siłowniki produkowane są ręcznie, co wymaga wyjątkowej delikatności i precyzji. Takie podejście gwarantuje najlepszą jakość, dokładność i dbałość o szczegóły w porównaniu z organizacją linii produkcyjnej.

 

Każda fabryka składa się z 20-50 komórek roboczych, w tym kilku stacji roboczych i stanowisk testowych. Struktura oparta na tak wielu komponentach wymaga wydajnego systemu zarządzania z każdej lokalizacji. Odpowiedzią na te potrzeby jest automatyzacja procesów połączona z odpowiednią optymalizacją.

Digital Cell 1.0.

LINAK podjął pierwsze kroki na drodze do najnowocześniejszej produkcji przed rozpoczęciem współpracy z TTPSC. Firma już wcześniej korzystała z technologii PTC (ThingWorx, PLM, Kepware) i wdrożyła rozwiązanie – Digital Cell 1.0. Pomysł polegał na wsparciu cyfryzacji firmy, zbadaniu potencjału cyfrowego procesu produkcyjnego i rozwiązań IoT, co miało pomóc w podejmowaniu przyszłych decyzji dotyczących rozwoju.

 

Wprowadzając Digital Cell, firma LINAK chciała zmniejszyć ryzyko błędów operacyjnych i przeszkód, a jednocześnie ułatwić proces szkolenia dla personelu. Wyniki pierwszego wdrożenia były obiecujące, dlatego firma zdecydowała się znaleźć partnera technologicznego, który może pomóc w realizacji założonego przedsięwzięcia.

 

industrializacja_komórki_cyfrowej_rozwiązanie_IoT_LINAK

Wyzwania i potrzeby:

 • możliwość korzystania z aplikacji w kilku fabrykach;
 • optymalizacja procesów produkcyjnych pod względem jakościowym i kosztowym;
 • możliwość scentralizowanego i globalnego monitorowania statystyk i wskaźników KPI;
 • dostęp do danych w czasie rzeczywistym;
 • poprawa bezpieczeństwa aplikacji.

 

Linak_industrializacja_komórki_cyfrowej_rozwiązanie_IoT

Kooperatywne podejście do problemu

Od początku było wiadomo, że najlepszym podejściem do tego projektu będzie ścisła współpraca, dlatego działania rozpoczęliśmy od warsztatów, skupionych na audycie Digital Cell 1.0 i ocenie sytuacji początkowej. Pozwoliło nam to zebrać biznesowe i funkcjonalne wymagania dla kolejnej wersji aplikacji. W rezultacie stworzyliśmy całościowy plan działań dla pierwszej fazy projektu, uwzględniając priorytety wdrożeniowe LINAK zalecane przez dział techniczny. Plan obejmował aktualizację aplikacji, która zagwarantuje jej skalowalność i funkcjonalność. Działania zostały podzielone na etapy, z czego pierwszy składał się z 6 kluczowych kroków:

 

 • tworzenie architektury – TWX (skalowalność);
 • tworzenie aplikacji modelu danych – TWX (skalowalność, wydajność);
 • optymalizacja aplikacji Digital Cell – TWX (wydajność);
 • łączność aplikacji -TWX, Kepware (wydajność)
 • tworzenie warstw aplikacji – TWX (wydajność)
 • tworzenie modelu bezpieczeństwa – TWX (bezpieczeństwo)

 

Linak_industrializacja_komórki_cyfrowej_rozwiązanie_IoT

Wdrożenie

Wdrożenie trwało pięć tygodni i zostało oparte o metodologię Scrum. Organizacja projektu zakładała podzielenie sześciu kluczowych dla projektu etapów na mniejsze zadania. Pozwoliło to usprawnić programowanie, ułatwić śledzenie postępów pracy i organizację sprintów (wykorzystane zostało narzędzie Atlassian – JIRA).

 

Faza 1 zakończyła się pomyślnym wdrożeniem architektury w jednej z fabryk i dodaniem nowej funkcji. Ponadto, aby ułatwić i przyśpieszyć dalsze modyfikacje, zorganizowaliśmy warsztaty IoT dla programistów LINAK. Od tego czasu mogą oni samodzielnie wykonywać kluczowe zadania związane z obsługą i utrzymaniem aplikacji.

 industrializacja_komórki_cyfrowej_rozwiązanie_IoT_LINAK

Rezultaty: Digital Cell 2.0

Wdrożenie zalecanych rozwiązań trwało pięć tygodni, następnie były one testowane, a ewentualne błędy usuwane. Co ważniejsze, wspólnie z firmą LINAK stworzyliśmy solidne fundamenty do dalszego rozwoju naszej współpracy.

WynikWartość biznesowa
Skalowalność oprogramowania osiągnięta poprzez zaprojektowanie i wdrożenie odpowiedniej architektury IT Z aplikacji można korzystać w wielu lokalizacjach, co redukuje koszty zasobów i rozwoju, a także czas
Przypisywanie ról w aplikacji (programista, administrator, użytkownik) Realizacja ról przekłada się na mniejsze ryzyko nieautoryzowanych operacji i zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji
Optymalizacja aplikacji Digital Cell pod względem wydajności (lepsza wymiana danych między aplikacją a bazą danych) Szybszy i lepszy dostęp do informacji, co prowadzi do zmniejszenia ryzyka błędów operacyjnych
Wielowarstwowa struktura aplikacji ułatwiająca konserwację Łatwa i elastyczna obsługa aplikacji (np. Zmiana typu bazy danych nie wpływa na działanie aplikacji)
Lepsza nawigacja i intuicyjność dzięki zaawansowanemu i ulepszonemu interfejsowi użytkownika Ulepszone instrukcje dla nowych pracowników, niższe koszty szkoleń
Globalne monitorowanie i raportowanie dzięki zdalnemu dostępowi do komórek roboczych w poszczególnych fabrykach Lepszy proces podejmowania decyzji w celu optymalizacji produkcji w oparciu o rzetelne dane

Podsumowanie i plany na przyszłość

Pierwszy etap zakończyliśmy oceną wyników i zdalną sesją dotyczącą rekomendacji dla zakresu prac przypisanych do fazy 2. Dalsze plany obejmują rozszerzenie wdrożonych rozwiązań na inne fabryki, integrację PLM i Windchill, a także więcej szkoleń i warsztatów wymiany wiedzy.

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się