_Zarządzanie uprawnieniami dla sektora publicznego + DEMO

Przemysł

Sektor Publiczny

Wyzwania

 • Brak rozwiązania dla procesu zarządzania uprawnieniami
 • Zachowanie standardów bezpieczeństwa

Technologie

Atlassian

Rezultaty

 • Digitalizacja
 • Centralizacja
 • Automatyzacja procesu zarządzania dostępami

Bezpieczne zarządzanie dostępami

Klient to jednostka publiczna zajmująca się wspieraniem działań badawczo-rozwojowych skoncentrowanych na innowacji ukierunkowanych na zrównoważony rozwój gospodarczy. Działalność organizacji jest skoncentrowana między innymi na podniesieniu świadomości społeczeństwa na temat zmian klimatycznych oraz wykorzystaniu technologii do sprostania wyzwaniom, jakie się z nimi wiążą.

Współpraca klienta z Transition Technologies PSC wynikała z potrzeby pozyskania środowiska do zarządzania elektronicznymi tożsamościami, uprawnieniami i dostępami do posiadanych systemów. Klient szukał rozwiązania oraz usługodawcy, który wdroży je z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi.

Digitalizacja, automatyzacja i centralizacja

Wyzwania i potrzeby

Klientowi zależało na rozwiązaniu, które automatyzuje procesy w obszarze zarządzania dostępami i zarządzania wnioskami o usługę; pozwala uzyskać informacje o posiadanych przez pracowników dostępach, a także obsługiwać wnioski o przydzielenie i odebranie dostępów.

W ramach wdrożenia zespół TT PSC wyróżnił następujące podporcesy, składające się na kompletne rozwiązanie:

 1. Proces nadawania/odebrania uprawnień.
 2. Weryfikacja uprawnień.
 3. Proces onboardingu pracownika (nadanie pakietu uprawnień na podstawie profilu pracownika).
 4. Zarządzanie kartą pracownika.

Cele projektu

 • Zautomatyzowanie procesu nadawania/odbierania uprawnień.
 • Zapewnienie kontroli nad przydzielaniem użytkownikom dostępów i uprawnień.
 • Utrzymywanie aktualnej bazy zasobów i systemów wykorzystywanych w organizacji, a także możliwych rodzajów uprawnień.
 • Monitorowanie i weryfikowanie posiadanych przez pracowników uprawnień.
 • Wsparcie organizacji w realizacji ich polityki bezpieczeństwa zgodnie
  z  przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 • Podniesienie standardów związanych z uprawnieniami w organizacji.
 • Redukcja ryzyka niezgodności posiadanych uprawnień przez pracowników organizacji.

Dostarczone rozwiązanie

Zarządzanie uprawnieniami w systemie Jira

Narzędzia wykorzystane w ramach projektu:

Rezultaty

Wdrożone procesy i wynikające z nich usprawnienia

Komponent: karta pracownika

Co zyskała firma?

Wgląd do danych na temat stanu bieżącego oraz historycznego w obrębie uprawnień konkretnego pracownika. Każdy przełożony, pracownik, pracownik IT ma możliwość zweryfikowania kto, kiedy, do czego posiadał dostęp i przez kogo został nadany.

Komponent: raporty i zestawienia

Co zyskała firma?

Dostęp do danych na temat bieżącego stanu uprawnień oraz danych historycznych wyświetlanych w postaci czytelnego raportu; dodatkowo możliwość generowania raportów dla wybranych grup użytkowników wraz z rejestrem posiadanych uprawnień.

Proces: nadawanie/modyfikacja/odebranie uprawnień

Co zyskała firma?

Pełną kontrolę nad wszystkimi czynnościami związanymi z uprawnieniami do systemów informatycznych; automatycznie kierowanie akceptacji wniosków do odpowiednich osób oraz wielostopniowy i zautomatyzowany poziom akceptacji nadawania/modyfikacji/odbierania uprawnień; eliminację ryzyka nadania dostępów osobom niepożądanym.

Proces: weryfikacja uprawnień

Co zyskała firma?

Rejestr przydzielonych uprawnień, kontrolę nad przydzielonymi uprawnieniami per użytkownik; kadra kierownicza zyskała możliwość weryfikacji przydzielonych uprawnień; w organizacji skonfigurowano także cykliczną kontrolę uprawnień.

Proces: Onboarding pracownika

Co zyskała firma?

Znaczne usprawnienie procesu wdrażania nowego pracownika do organizacji, zwłaszcza pod kątem nadania mu potrzebnych dostępów w dniu zatrudnienia; ujednolicenie i usystematyzowanie uprawnień dot. danego stanowiska.

Korzyści ogólne:

 • Transparentny proces obsługi wniosków
 • Stała kontrola dostępu do systemów organizacji; automatyczna inwentaryzacja uprawnień.
 • Krótszy czas obsługi wniosków związanych z dostępami
 • Wgląd w pełne dane historyczne
 • Czytelne raporty
 • Możliwość skalowania wdrożonego środowiska o kolejne procesy/usprawnienia wraz z rozwojem organizacji.

Demo: zarządzanie uprawnieniami

Obejrzyj przykładowy proces zarządzania uprawnieniami w 4 krótkich materiałach video nagranych przez naszych specjalistów. Pamiętaj, że ścieżki decyzyjne będą dostosowane do potrzeb Twojej firmy. *Poniższy przykład nie odzwierciedla procesu wdrożonego w sektorze publicznym, stanowi przykład oderwany od tego konkretnego przypadku.

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się