Produkty do planowania, śledzenia i wspierania

Atlassian Jira Software. Transition Technologies PSC

Pracuj zwinnie i rozwijaj swoje oprogramowanie poprzez planowanie, śledzenie postępu prac oraz wdrażanie.

Atlassian Jira Service Desk. Transition Technologies PSC

Pozwól klientom zgłaszać swoje problemy i zarządzaj wysłanymi zadaniami.

Atlassian Jira Core. Transition Technologies PSC

Zarządzaj projektami biznesowymi, od procesu zatrudniania pracowników aż do kampanii marketingowych i nie tylko.

-

Produkty do współpracy i komunikacji

Atlassian Confluence. Transition Technologies PSC

Zarządzaj pracą, twórz dokumenty i konsultuj projekty w jednym miejscu.

-

Produkty do tworzenia kodu, kompilowania i wydawania

Atlassian Bitbucket. Transition Technologies PSC

Twórz i wdrażaj oprogramowanie poprzez udostępnianie i zarządzanie repozytorium Git.

Atlassian Bamboo. Transition Technologies PSC

Twórz, testuj, wdrażaj i zarządzanie wydaniami swojego oprogramowania.

Atlassian Fisheye. Transition Technologies PSC

Przeglądaj i zarządzaj repozytoriami Git, Perforce oraz SVN.

Atlassian Crucible. Transition Technologies PSC

Poprawiaj jakość swojej pracy poprzez grupowe znajdowanie błędów w kodzie.

-

Pozostałe produkty Atlassian

Crowd. Transition Technologies PSC Atlassian Solution Partner

Zarządzaj użytkownikami z wielu baz i kontroluj uprawnienia dostępu do aplikacji w jednym miejscu.

Formularz kontaktowy