2.5
(6)

Timesheets w Jira

Rozliczanie czasu pracy w Jira? Żaden problem! Jeśli Twoja firma korzysta z oprogramowania marki Atlassian, nie musisz inwestować w nowe rozwiązania – system można rozszerzyć o dodatkowe funkcjonalności do raportowania i ewidencji czasu pracy.

zmiany Atlassian migracja, rozwiazania osadzone w Jira

Program do ewidencji czasu pracy

Rejestrowanie czasu pracy (choć nie brzmi przyjaźnie) jest potrzebne i pomaga zoptymalizować działania związane z szeroko pojętym zarządzaniem projektami. Dzięki raportowaniu ilości godzin firma może efektywnie planować kolejne działania oraz oceniać jakość realizowanych usług. Programy typu Timesheets stały się jednym z „must have” jeśli chodzi o rozwiązania wdrażane w nowoczesnych przedsiębiorstwach, niezależnie od branży.

ewidencja czasu pracy, program do ewidencji czasu pracy, rozliczanie czasu pracy, Jira

Rozliczanie czasu pracy – korzyści:

 • Możliwość oszacowania czasu potrzebnego na realizację przyszłych projektów i osiągnięcie przyjętych celów biznesowych.
 • Precyzyjna wycena usług „per hour”.
 • Lepsza znajomość mocnych stron poszczególnych osób z zespołu.
 • Bardziej efektywne i wydajniejsze rozplanowanie pracy.
 • Monitorowanie postępów pracy.
 • Raporty i statystyki potrzebne do analizy biznesowej.

Raportowanie czasu pracy w systemie Jira

Wprowadzenie rejestrowania czasu pracy w Jira jest wygodne dla firm, które już korzystają z tego systemu lub dopiero szukają kompleksowego rozwiązania do obsługi różnych procesów biznesowych. Jira jest na tyle elastyczna, że można ją dostosować do różnych potrzeb, z biegiem czasu rozszerzając ją o dodatkowe funkcjonalności. Transition Technologies PSC wprowadziło serię udoskonaleń spełniających rolę Timesheets w Jira w taki sposób, aby w systemie odzwierciedlone zostały:

 • działy,
 • projekty,
 • fazy,
 • działania,

Dodatkowo, w każdej strukturze ustalona została maksymalna ilość stopni w hierarchii tak, aby można było łatwo zorientować się w nadrzędności poziomów. Przykład:

 • Projekt A
  • Uruchomienie
   • Analiza
  • Realizacja
   • Konfiguracja
   • Development
  • Zamknięcie
   • Rozliczenie
   • Dokumentacja

rozliczanie czasu pracy, timesheets, Jira

Każdy poziom w hierarchii posiada swojego managera, który decyduje o tym kto może raportować czas na dany projekt, fazę lub działanie. Dzięki temu unikamy pomyłek rejestrowania czasu pracy. Managerowie nie mają dostępu do estymowanej i rzeczywistej pracochłonności osób spoza swoich „przestrzeni”. Poza tym istnieje możliwość manualnego lub automatycznego (określonego wcześniej) zablokowania możliwości rejestrowania czasu np. po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Każdy projekt, faza i działanie może być ponadto opisane takimi atrybutami jak:

 • Lokalizacja,
 • spółka,
 • dział,
 • czynność,
 • szacowana pracochłonność.

Ewidencja czasu pracy w Jira

Użytkownik (pracownik) rejestruje ile czasu poświęcił na realizację danego zadania. W ten sposób system gromadzi dane, które pozwalają na:

 • Rozliczenie pracownika z czasu pracy.
 • Rozliczenie „swoich” pracowników z czasu pracy przez managerów.
 • Porównanie szacowanej pracochłonności z rzeczywistą dla każdego poziomu w strukturze.
 • Wyliczenie czasu spędzonego w lokalizacji, spółce, czynności w ramach projektu, obszaru, działania, działu itp.
 • Wyliczenie czasu przepracowanego w lokalizacjach i działach.
 • Wyliczenie czasu przepracowanego w związku z działaniami, np. prace developerskie, prace analityczne, spotkania wewnętrzne itp.

Dodatkowe możliwości

Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozszerzeń, możemy uzupełnić system Jira o bardziej zaawansowane lub mniej powszechne funkcjonalności, takie jak, m.in.:

 • Automatyczne wysyłanie raportów z rejestru czasu pracy do managerów.
 • Generowanie zestawień z przepracowanego czasu pracy – wyliczenia na podstawie wybranych atrybutów (np. projekty, lokalizacje, działania).
 • Blokada rejestrowania czasu pracy po zakończeniu projektu lub jego określonej fazy.
 • Hurtowe rejestrowanie czasu pracy na daną fazę.
 • Wysyłanie automatycznych powiadomień z systemu o konieczności zaraportowania czasu pracy.
 • Konfiguracja okresów rozliczeniowych pozwalających na rejestrację czasu pracy tylko w ich obrębie.
 • Możliwość zaraportowania czasu pracy za inną osobę.

Osadzenie w systemie Jira rozwiązań typu Timesheet wymaga dokładnego poznania potrzeb biznesowych firmy oraz narzędzi, z których możliwe jest zbudowanie jednego, kompleksowego rozwiązania. Jako Platynowy Partner marki Atlassian posiadamy wiedzę i doświadczenie, na których nasi klienci mogą polegać. Zapraszamy do współpracy.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 2.5 / 5. Vote count: 6

No votes so far! Be the first to rate this post.

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

Timesheets w Jira Oferujemy:
 • Analizę potrzeb biznesowych i funkcjonalnych.
 • Dobór i rekomendację odpowiednich dodatków.
 • Kompleksowe wdrożenie rozwiązania.
 • Szkolenia dla pracowników (zarówno użytkowników jak i administratorów).
 • Hosting.
 • Wsparcie i utrzymanie systemu.
Skontaktuj się z nami:
atlassian@ttpsc.pl
Agata Banach, Customer Consultant, Transition Technologies PSC

Agata Banach

Customer Consultant for Business Solutions

Zobacz także:

Rozliczanie delegacji w systemie Jira – zobacz, jak to działa

Zobacz więcej

Jira jako system CRM - sprawdź, jak tego używamy

Zobacz więcej

Zarządzanie urlopami w Jira - zobacz, jak to wygląda!

Zobacz więcej

Jak Jira i Confluence pomagają w zbudowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji?

Zobacz więcej

To nie wszystko! heart icon

Wejdź na naszą nową stronę i dowiedz się więcej.

MATERIAŁY DO POBRANIA close button

Jeśli posiadasz system Jira, inne aplikacje Atlassian lub z Atlassian Marketplace w wersji Server:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Od 15.02.2022 producent nie rozwija już wersji serwerowych, nie można też zwiększyć/zmniejszyć ilości użytkowników posiadanych licencji serwerowych.