Audyt bezpieczeństwa systemów IT

Sprawdź bezpieczeństwo systemów swojej firmy

Pracujesz w środowisku IT, które stale rozwijasz i udoskonalasz? Świetnie! Sprawdź, czy Twoje systemy są odpowiednio zabezpieczone oraz zgodne z obecnymi praktykami. Wykonujemy audyt konfiguracji systemów, audyt bezpieczeństwa, skany podatności oraz testy penetracyjne – Twój biznes jest z nami bezpieczny.

Audyt bezpieczeństwa systemów IT - IT system security audit - TTPSC

Audyt bezpieczeństwa informacji – rodzaje

Audyt bezpieczeństwa

Ekspercka analiza środowiska IT pod kątem bezpieczeństwa, regulaminów oraz najlepszych praktyk.

Ważne! Audyt bezpieczeństwa jest działaniem ściśle analitycznym; odnosi się do konfiguracji systemów, urządzeń oraz istniejącej dokumentacji; brak w nim działań ofensywnych, które są realizowane podczas testów penetracyjnych.

Wynik: Raport i zalecenia.

Dzięki niemu dowiesz się:

 • Czy infrastruktura informatyczna spełnia określone wymogi bezpieczeństwa;
 • czy środowisko nie posiada luk, które mogą stanowić zagrożenie.

Audyt konfiguracji systemów

Sprawdzenie konfiguracji serwerów oraz urządzeń, z których korzysta firma.

Wynik: Raport błędów wraz z uwagami i rekomendacjami, dzięki którym można szybko wdrożyć zmiany podnoszące bezpieczeństwo oraz wydajność usług.

Dzięki niemu dowiesz się:

 • Czy serwery i urządzenia funkcjonują zgodnie z przyjętymi standardami konfiguracji;
 • czy odpowiadają dobrym praktykom;
 • czy są wydajne.

Test penetracyjny

Test ofensywny, polegający na przełamaniu zabezpieczeń systemów informatycznych i uzyskaniu dostępu do danych przetwarzanych przez system.

Wynik: Raport techniczny opisujący zidentyfikowane podatności, uzupełniony o zalecenia dotyczące sposobu ich naprawienia.

Dzięki niemu dowiesz się:

 • Jakie podatności (słabości) posiadają systemy IT w Twojej firmie.
 • Jak łatwo/trudno złamać zabezpieczenia systemów.
 • Jak odpowiednio zabezpieczyć systemy.

Skany podatności

Skanowanie publicznej i wewnętrznej infrastruktury IT w celu wyszukania i sklasyfikowania jej podatności (słabości). Usługa jest wykonywana automatycznie, przez certyfikowane oprogramowanie. Skanowanie może odbyć się na zadanym zakresie adresów IP lub bezpośrednio w wybranym systemie/aplikacji.

Ważne! Wszystkie wykryte podatności weryfikują wykwalifikowani audytorzy, badając poziom zagrożenia każdej z nich.

Wynik: Raport zawierający szczegółowe informacje na temat wykrytych podatności wraz z rekomendacjami dotyczącymi ich eliminacji.

Dzięki nim dowiesz się:

 • Jakie słabości posiada infrastruktura IT Twojej firmy.
 • Jaki stopień zagrożenia posiada każda z nich.
 • Co można zrobić, aby to poprawić.

Potrzebujesz audytu bezpieczeństwa IT, jeśli:

 • Nigdy lub od dawna nie zlecałaś/łeś takiej usługi.
 • Środowisko IT Twojej firmy było szybko rozbudowywane.
 • System, w którym funkcjonuje Twoja firma jest systemem krytycznym.
 • Chcesz mieć pewność, że dane firmy są bezpieczne.
 • Masz obawy co do bezpieczeństwa infrastruktury.

Możesz na nas liczyć

Po wykonanym audycie, nigdy nie zostawiamy klienta „samego sobie”. Oferujemy dodatkowe usługi, takie jak:

 • tick icon

  Ponowne wykonanie testów po wdrożeniu zaleceń wynikających z raportu.

 • tick icon

  Usługi doradcze w kwestii implementacji, wyboru środków i technologii zabezpieczającej systemy.

 • tick icon

  Regularne skany bezpieczeństwa (wymagane przez większość standardów tj. ISO, GDPR czy PCI DSS).

To nie wszystko! heart icon

Wejdź na naszą nową stronę i dowiedz się więcej.

MATERIAŁY DO POBRANIA close button

Jeśli posiadasz system Jira, inne aplikacje Atlassian lub z Atlassian Marketplace w wersji Server:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Od 15.02.2022 producent nie rozwija już wersji serwerowych, nie można też zwiększyć/zmniejszyć ilości użytkowników posiadanych licencji serwerowych.